Două noi instanțe superioare în cadrul Bisericii Ortodoxe Române

Ieri, 20 septembrie, la Palatul Patriarhiei a avut loc ședința de constituire a Consistoriului Superior Bisericesc și a Consistoriului Superior Bisericesc Monahal, informează „Ziarul Lumina”. Cele două instanțe au apărut ca răspuns la unele necesități de organizare cu privire la aplicarea prevederilor statutare și regulamentare referitoare la disciplina clerului de mir și monahal în teritoriu. În organizarea Bisericii Ortodoxe Române a mai existat o astfel de instituție, numită Consistoriul Central Bisericesc. ‘Din punct de vedere statutar, Consistoriul Superior Bisericesc și Consistoriul Superior Bisericesc Monahal vor primi spre reexaminare, pe cale de recurs, hotărârile împotriva cărora clericii sancționați își exprimă nedumerirea și dezacordul față de instanța de apel. Pe lângă apariția Consistoriului Superior Bisericesc, ca instanță, mai vorbim și de apariția dreptului de apel pentru clericii care sunt caterisiți de o instanță eparhială. Pentru un cleric sancționat cu pedeapsa caterisirii de către o instanță eparhială, există calea apelului la Sinodul Mitropolitan, la Consistoriul Mitropolitan și apoi, pe cale de recurs, la Consistoriul Superior Bisericesc. Pentru clericii depuși din treapta preoției există doar calea de recurs de la nivelul eparhial care l-a sancționat până la Consistoriul Mitropolitan, care este și ultima instanță care poate fi apelată în cazul în care se exprimă o nemulțumire privitoare la decizia luată’, a declarat părintele Alexandru Moțoc, inspector general bisericesc în cadrul Corpului de inspecție bisericească (disciplină și învățământ) a Cancelariei Sfântului Sinod.

La aceste instanțe superioare vor ajunge doar problemele mai complicate, asupra cărora fiecare dintre cele două instanțe, eparhială și mitropolitană, a avut anumite rezerve în a se pronunța.

Ședința de constituire a celor două instanțe a fost prezidată de părintele inspector Alexandru Moțoc. Membrii Consistoriului Superior Bisericesc pentru clericii de mir și pentru cei din rândul monahilor sunt desemnați de Sinoadele Mitropolitane, câte un titular și un supleant, din fiecare mitropolie din interiorul țării, adică șase reprezentanți titulari și șase supleanți pentru fiecare din cele două instanțe.

Comentarii Facebook


Știri recente