Două decenii de misiune teologică ortodoxă la Oradea

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanților la Simpozionul Internațional Familia creștină în societatea contemporană, organizat cu prilejul aniversării a 20 de ani de la reînființarea Facultății de Teologie Ortodoxă Episcop dr. Vasile Coman din Oradea, 10-12 octombrie 2011:

În anul 2011, când întreaga Biserică Ortodoxă Română marchează „Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman” din Oradea se află la fericit ceas aniversar, împlinind 20 de ani de la înființarea ei, în 1991.

Tradiția învățământului teologic de grad superior din ținuturile Crișanei este, însă, mult mai veche, actuala facultate de teologie fiind continuatoarea activității Academiei Teologice de grad universitar, înființată în Oradea la 29 mai 1923, prin strădaniile episcopului de vie amintire Roman Ciorogariu, personalitate emblematică a Bisericii Ortodoxe Române și a neamului românesc.

Academia Teologică din Oradea, sub strălucita îndrumare a primului ei rector, episcopul Andrei Magieru, arhiereu vicar la Oradea și, apoi, episcop al Aradului, și prin dăruirea unor cadre didactice de o probitate morală și o pregătire profesională de excepție, între care amintim pe Vasile Lăzărescu, devenit mai apoi episcop al Caransebeșului și mitropolit la Timișoara, Ștefan Munteanu, Zaharia Moga, Isidor Todoran, Dumitru Belu, Nicolae Firu, Ștefan Lupșa, Eugeniu Speranția, Sofron Vlad, Cornel Givulescu, Teodor Savu, a dat Bisericii noastre remarcabili păstori de suflete pentru fiii neamului românesc din ambele laturi ale graniței occidentale a pământului strămoșesc, separați în mod nedrept de vitregiile istoriei.

În anii grei ai celui de-al Doilea Război Mondial, în condițiile vitrege ale ocupației horthyste, Academia Teologică din Oradea a fost nevoită să se refugieze la Timișoara, unde a funcționat între anii 1941 și 1948, când a fost desființată de regimul comunist ateu instaurat în România.

În vremurile de libertate religioasă de după 1989, chiriarhul providențial al Oradiei, episcopul dr. Vasile Coman, împreună cu prof. univ. dr. Teodor Maghiar, ctitorul Universității din Oradea, și părintele prof. univ. dr. Dumitru Abrudan de la Sibiu, originar din Bihor, au întreprins demersurile pentru reaprinderea candelei învățământului teologic universitar la Oradea, demersuri finalizate prin aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și prin Hotărârea Guvernului României nr. 460 din 2 mai 1990 și Ordinul Ministrului Învățământului și Științei nr. 4894 din 22 martie 1991, care reglementau înființarea Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea, cu specializările Teologie Ortodoxă Pastorală și Teologie Ortodoxă Litere, la care s-a adăugat, din anul 1994, și specializarea Teologie Asistență Socială.

Destinele facultății nou-înființate au fost conduse cu înțelepciune și pricepere, pe rând, de către părintele prof. univ. dr. Dumitru Abrudan (1991-2000), părintele arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu (2000-2004) și părintele prof. univ. dr. Nicu Dumitrașcu (2004 până în prezent).

În anul 2009, la propunerea Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea să poarte numele episcopului dr. Vasile Coman, ca un omagiu și un semn de recunoștință adus ierarhului ctitor.

În cei douăzeci de ani de existență, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman” din Oradea și-a consolidat treptat poziția în mediul academic orădean, devenind un important centru de spiritualitate și cultură, promotoare a valorilor tradiționale autentice ale Ortodoxiei românești într-un context multicultural, pluriconfesional și multietnic.

În același timp, facultatea a dezvoltat un impresionant parteneriat internațional, având contracte de colaborare cu 10 instituții de același profil din străinătate, concretizate într-un fructuos schimb de experiență, atât la nivelul corpului profesoral, cât și la cel al studenților.

Sărbătoarea organizată în aceste zile de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman” din Oradea reprezintă un moment de bilanț, în care se cuvine a arăta recunoștință față de Dumnezeu și față de înaintași, pentru frumoasele realizări de până acum și, totodată, un moment de reînnoire a exigențelor și orientărilor misionare ale teologiei academice.

La acest ceas aniversar, îi felicităm din inimă pe Preasfințitul Părinte Sofronie și pe toți ostenitorii Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman” din Oradea pentru bogata activitate din cei douăzeci de ani de existență și-i binecuvântăm pe toți participanții la Simpozionul Internațional „Familia creștină în societatea contemporană”, rugând pe Hristos Domnul să le dăruiască înțelepciunea și bucuria de a lucra totdeauna spre slava Sfintei Treimi, binele Bisericii și al poporului român.

Vă dorim tuturor ani mulți și binecuvântați!

Cu aleasă prețuire și binecuvântare,

†Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente