Donația Dragoslavele s-a făcut pentru Patriarhul României, nu pentru rudele acestuia

În legătură cu articolul „O urmașă a Patriarhului Miron Cristea vrea o reședință a P.F. Daniel” apărut în cotidianul „Gardianul” din data de 6 martie 2009, sub semnătura domnului Sorin Simion, pentru o corectă informare a opiniei publice, Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bucureștilor face următoarele precizări:

Arhiepiscopia Bucureștilor deține în comuna Dragoslavele, jud. Argeș, un imobil-teren și construcții în baza a două acte, respectiv „ordonanța de adjudecare nr. 4328/16.11.1927” prin care s-a cumpărat o vilă împreună cu terenul înconjurător pe numele patriarhului Miron Cristea din bani obținuți prin colecte publice de la preoții și locuitorii județului, banii fiind depuși la Banca Muscelului din Câmpulung, și un act de donație făcut de obștea din Dragoslavele, transcris la nr. 3040/27 iulie 1927, Protopopul de Muscel fiind împuternicit să accepte donația în numele Patriarhului.

În baza unui așa-zis proces verbal, încheiat exact în ziua morții Patriarhului Miron Cristea – 6 martie 1939, care poartă rezoluția „Se aprobă. Miron” și care, însă, nu întrunește condițiile de fond și formă ale unui testament, rude ale acestuia, sprijiniți de clasa politică a acelor vremuri, au obținut un drept de proprietate prin emiterea Decretului Lege nr. 2037/1939, cu încălcarea evidentă a articolului 13 din „Legea de organizare a Bisericii Ortodoxe Române din 1925”, lege organică care stabilește că „Prin derogare de la codul civil, întreaga avere lăsată de arhierei la moartea lor, dacă nu au moștenitori rezervatari (părinți sau copii) sau nu lasă testament, trece ca succesiune de drept Eparhiei unde ei funcționau”.

Prin acest Decret Lege, „imobilul situat în com. Dragoslavele, jud. Muscel, dobândit de IPSS Patriarh Miron prin actul de Donațiune transcris la Tribunalul Muscel, secția I, sub nr. 3040 din 1927 și prin ordonanța de adjudecare a aceluiași tribunal nr. 4328 din 1927 cu toate clădirile aflate pe el și mobilierul acolo aflat, trec în proprietatea doamnei Emilia Milutza Antal”.

Prin Decretul nr. 95 din 17 iunie 1948 s-a repus în legalitate situația succesiunii Patriarhului Miron Cristea, averea acestuia atribuindu-se succesoarei legale, în conformitate cu prevederile Legii din 1925 și ca un act reparatoriu, anume Arhiepiscopiei Bucureștilor. Donația fiind făcută către Biserică, aceasta trebuie să respecte dorința donatorilor.

De îndată ce a redobândit imobilul, Arhiepiscopia Bucureștilor a efectuat pe cheltuială proprie ample lucrări de reparații, a adus aici o veche biserică de lemn, monument istoric și a înființat schitul Dragoslavele, pentru care a mai cumpărat de la vecini și alte terenuri decât cel inițial. Deci, ansamblul proprietății este al Bisericii.

Prin hotărârea Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor de pe temei nr. 9997/2007, Schitul Dragoslavele, Județul Argeș a trecut cu întregul patrimoniu, întreaga activitate administrativ-bisericească și cu toată schema de funcții și personal sub jurisdicția canonică și administrativă a Patriarhiei Române, începând cu data de 1 ianuarie 2008, funcționând ca stavropighie patriarhală în Eparhia Argeșului și Muscelului.

În concluzie, donația Dragoslavele s-a făcut pentru Patriarhul Miron, fiind în funcție ca Patriarh al României, deci pentru Patriarhie, nu pentru rudele Patriarhului. Ca atare, Biserica trebuie să respecte dorința donatorilor ca bunurile oferite de ei Bisericii să fie păstrate și folosite de către Biserică.

Sursa: Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Bucureștilor

Comentarii Facebook


Știri recente