Dicționarul Biblic Ortodox, un proiect cu o bogată utilitate în spațiul misiunii ortodoxe

În ziua de 25 februarie 2010, în ședința de lucru a Permanenței Consiliului Național Bisericesc s-a hotărât elaborarea unui Dicționar de Teologie Ortodoxă și a unui Dicționar Biblic Ortodox. Realizarea Dicționarului Biblic Ortodox se va desfășura sub coordonarea părintelui profesor univ. dr. Petre Semen de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, informează cotidianul ‘Ziarul Lumina’. Scopul acestui dicționar va fi acela de a oferi profesorilor de teologie, preoților și jurnaliștilor creștini un instrument de lucru în abordarea exegetică, omiletică și catehetică a textelor biblice.

În cadrul ședinței de lucru, părintele profesor Petre Semen a prezentat membrilor Consiliului Național Bisericesc un argument în care a subliniat necesitatea elaborării unui Dicționar Biblic Ortodox și obiectivele acestui demers: „Este îndeobște cunoscut faptul că, din rațiuni diverse, în Biserica Ortodoxă Română studiile biblice nu au fost prea bine reprezentate, cel puțin pentru o vreme, comparativ cu alte domenii teologice, iar instrumentele de lucru pe această direcție au fost și sunt încă deficitare. Când ne referim la instrumentele de lucru ale cercetării biblice avem în vedere traducerile bune ale Sfintei Scripturi, Concordanțe biblice exhaustive, Dicționare biblice și chiar comentarii ale textelor sacre. Se mai știe de asemenea că în ultimii ani s-au realizat de către unele edituri Concordanțe biblice destul de reușite, comentarii și dicționare, dar, din păcate, învățăturile creștine ortodoxe nu se regăsesc în acestea încât s-ar impune cu stringență realizarea, pentru început, a unui Dicționar Biblic Ortodox în care profesorii de teologie dimpreună cu preoții și profesorii de religie să afle un real instrument de lucru în abordarea exegetică, omiletică și catehetică a textelor biblice”.

Utilitatea Dicționarului Biblic Ortodox, care va fi realizat din inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, va corespunde necesității de a-l oferi ca instrument de lucru eficient pentru profesorii facultăților de teologie care îl vor putea uliliza în vederea unei mai solide fundamentări biblice a studiilor din cele patru direcții ale teologiei: practic-liturgică, sistematică, istorică și biblică. De asemenea, va fi util preoților pentru a-și contura o mai pertinentă fundamentare biblică a predicilor și catehezelor în vederea contracarării prozelitismului sectar, foarte virulent, care, după cum se știe, face misiune aproape exclusiv cu textele biblice. „Preoții cu mai multă experiență misionar-pastorală pot constata că astăzi credincioșii creștini ortodocși, într-o epocă a unei reale explozii informaționale, fără precedent, nu se mai mulțumesc cu ascultarea în exclusivitate a unor paragrafe biblice, lecturarea și explicarea, în cadrul cultului divin, cu consecvență a acelorași texte (pericope evanghelice, duminică de duminică)”, a remarcat părintele profesor Petre Semen.

Dicționarul va avea și un vădit caracter mediatic pentru credincioșii preocupați de o mai bună informare în domeniul biblic și cel a credinței ortodoxe strămoșeșeti, alături de cei care sunt implicați în mediatizarea învățăturii creștin-ortodoxe (presă și radio-televiziune).

În sprijinul acestor posibile modalități de întrebuințare, părintele profesor a prezentat două exemple relevante din experiența sa pastoral-misionară: „Aș aduce aici spre mărturie cazul unui preot mai tânăr, un fost student de-al meu, cu o oarecare experiență pastorală, care își exprima, cu ceva timp în urmă, bucuria de a mă fi întâlnit ca să-i explic semnificația unor nume ale lui Dumnezeu din rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare pe care le citise de ziua marelui ierarh. Îmi mărturisea că nefiind în stare să le dea credincioșilor care i-au solicitat o astfel de lămurire răspunsul pe loc, s-a scuzat într-un fel până când a reușit să se informeze. Aș da și un alt exemplu ocazionat de apariția romanului «Codul lui Da Vinci», al cunoscutului scriitor Dan Brown, când un protoiereu (ignorant, dar probabil zelos) a ieșit cu un grup de credincioși ca să protesteze în fața teatrului în care se juca piesa «Evangheliștii». Ei bine, cu acel prilej mulți credincioși intelectuali din Iași au fost nedumeriți după ce au apărut unele comentarii TV vizavi de sus-numitul roman și de tabloul lui da Vinci cu «Cina cea de taină» în care se făceau anumite comentarii de denigrare a lui Iisus Hristos și a Mariei Magdalena. Am fost interpelat și pe această temă și a trebuit să dau explicațiile ce se pretau. Nu era greu de sesizat că acele comentarii erau rău intenționate și cu scopul evident de a deruta, dar și extrem de naive în același timp, neținând seama, ca și în cazul sus-numitului roman, că este vorba pur și simplu de o creație artistică a pictorului pentru timpul său, fiindcă în Antichitate, la evrei, ca, de altfel, și în alte zone ale lumii, oamenii nu se așezau la masă, ca astăzi, ci se obișnuia să se servească prânzul ori cina în poziția culcat, iar când erau mai mulți cei care mâncau, ca și în cazul Domnului Hristos cu Ucenicii Săi, se întindeau pe jos, dispuși în formă de semicerc și sprijiniți pe un braț”.

Colectivul care se va ocupa de redactarea Dicționarului Biblic Ortodox, sub coordonarea părintelui Semen, va fi format din profesori de la mai multe facultăți din țară, specialiști în teologie și terminologie biblică, și se dorește a fi „un colectiv ce probează o solidă conștiință profesională, acribie științifică recunoscută în domeniu și un recunoscut zel misionar, care să corespundă întru totul scopului pe care-l țintește Dicționarul”.

Principalul izvor în munca de cercetare va fi Sfânta Scriptură iar ca surse de informare vor fi folosite Dicționarele Biblice consacrate în limbile franceză, engleză, germană, italiană și română. Informațiile culese vor fi completate cu sumare, date arheologice și mai ales patristice, așa încât Dicționarul să fie un instrument specific ortodox, a cărui utilitate să se regăsească mai ales în spațiul misiunii ortodoxe.

Comentarii Facebook


Știri recente