Dialog și cooperare pentru binele comun

Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la deschiderea lucrărilor Simpozionului interreligios Diaspora – o realitate a societății actuale, Palatul Patriarhiei, 29-30 mai 2012:

Cu bucurie, salutăm pe toți participanții la Simpozionul interreligios Diaspora – o realitate a societății actuale, organizat de Patriarhia Română, în cooperare cu Sapir Center din Ierusalim și Federația Comunităților Evreiești din România, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, eveniment găzduit, în zilele de 29 și 30 mai 2012, la Palatul Patriarhiei din București.

Ne amintim cu emoție de momentul de acum 14 ani, când deschideam, în ziua de 20 iulie 1998, Simpozionul internațional iudeo-creștin de la Mănăstirea Durău cu tema „Morala socială a profeților și spiritualitatea Psalmilor”, în calitatea noastră de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

Ne amintim, de asemenea, că, în cuvântul nostru la încheierea misiunii în România a Eminenței Sale Mare Rabin Menachem Hacohen, am subliniat coordonatele principale ale bunelor relații dintre Biserica Ortodoxă Română și Cultul Mozaic, relații pe care Eminența Sa le-a încurajat cu multă dragoste, responsabilitate și înțelepciune.

Prin urmare, Simpozionul de astăzi, de la Patriarhia Română, nu constituie un eveniment izolat, ci o continuitate în dialogul nostru, fiind animați atât de responsabilitatea comună pe care o avem în contextul lumii contemporane, precum și de valorile tradiționale spirituale iudeo-creștine, care stau la baza civilizației actuale, și în special a celei europene. De aceea, suntem chemați să ne manifestăm activ misiunea profetică socială, arătând lumii care este voia lui Dumnezeu în viața oamenilor și apărând valoarea unică a fiecărei persoane umane create după chipul Său.

Un pas concret în direcția promovării unui dialog interreligios fructuos între cultele din România, bazat pe încredere și respect reciproc, îl reprezintă constituirea, la inițiativa Patriarhiei Române, a Consiliului Consultativ al Cultelor din România, în ziua de 14 aprilie 2011. Principalele sale obiective sunt: promovarea credinței în Dumnezeu și a importanței acesteia în viața persoanei și a societății; apărarea și promovarea ființei umane și a demnității ei; manifestarea solidarității și cooperării dintre Culte în domeniul spiritual, cultural, educațional și social; respingerea și descurajarea oricărei forme de extremism etc. Prezența în acest Consiliu a Cultului Mozaic este deosebit de importantă, întrucât reprezintă un exemplu de solidaritate și cooperare pentru binele societății.

Fenomenul migrației, care a condus la formarea diferitelor diaspore, constituite pe criterii etnice și religioase, este un fenomen general, care s-a manifestat încă din cele mai vechi timpuri. Acest fenomen a determinat, de-a lungul istoriei, schimbări de ordin spiritual, cultural și social. În acest context, Israelul are o bogată tradiție a diasporei, care cultivă în mod exemplar solidaritatea și legătura cu patria de origine a identității ei etnice, cu pământul lui Israel.

În ceea ce privește România, fenomenul migrației (definitive sau temporare) a luat o deosebită amploare în ultimii 10 ani, mai ales după ridicarea obligativității vizelor pentru cetățenii români care călătoresc în statele Uniunii Europene. Această situație creează o serie de oportunități de ordin economic și cultural, dar și numeroase probleme sau provocări, în plan spiritual, pastoral și social pentru care trebuie să găsim căi și mijloace specifice și adecvate de rezolvare. În acest sens, în ultimii ani, Patriarhia Română a dezvoltat o amplă activitate în afara granițelor țării, prin reorganizarea și înființarea de eparhii și parohii noi în Occident, unde au emigrat în ultimul timp peste patru milioane de români.

Din această perspectivă, apreciem în mod deosebit actualitatea temei acestui Simpozion, fiind încredințați că numai pe calea dialogului și a cooperării, la nivel național și internațional, între reprezentanții diferitelor Biserici și religii, precum și printr-o educație pentru o cultură a păcii sociale, în spiritul unei bune conviețuiri între diferitele etnii, confesiuni și religii, putem promova binele comun în avantajul fiecărei persoane și al societății.

În acest sens, un domeniu important al promovării bunei cunoașteri între persoane aparținând unor culturi și religii diferite este și cel al pelerinajelor la locurile sfinte, un exemplu fiind numărul din ce în ce mai mare de pelerini ortodocși români care vizitează Israelul. Apreciem sprijinul pe care autoritățile civile și religioase israeliene îl acordă pelerinilor din România și nădăjduim că, într-un viitor nu prea îndepărtat, acești pelerini vor putea vizita și Așezământul românesc de la Iordan, un loc venerat de credincioșii noștri, dar care, din motive de securitate, de multă vreme, este inaccesibil pelerinilor.

În speranța că participanții la acest Simpozion se vor îmbogăți spiritual, prin contribuțiile academice ale distinșilor rabini prezenți aici, ale profesorilor de teologie și ale unor reprezentanți ai diasporei românești, ne bucurăm că putem coopera pentru promovarea binelui comun, a solidarității umane și a respectului reciproc.

†DANIEL

Patriarhul României

Comentarii Facebook


Știri recente