Dialog cu Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos: Pelerinajul tinerilor la Buciumeni este o lecție de speranță

Sărbătoarea Sfintei Treimi reprezintă hramul Mănăstirii Buciumeni din nordul județului Galați. A devenit o tradiție ca mulți tineri din liceele Eparhiei Dunării de Jos să-și îndrepte pașii spre codrii Buciumenilor în zi de hram, pentru a participa la Sfânta Liturghie și la dialogul ce urmează în ‘amfiteatrul natural’ al pădurii de tei. Despre organizarea pelerinajului tinerilor la Mănăstirea Buciumeni ne-a vorbit Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Înalt Preasfinția Voastră, ce înseamnă pentru Arhiepiscopia Dunării de Jos ‘pelerinajul tinerilor’ la hramul Mănăstirii Buciumeni?

Sărbătoarea Preasfintei Treimi este o sursă inepuizabilă de ‘apă’ vie duhovnicească pentru orice creștin și, evident, pentru tinerii Bisericii. Descifrarea sensului adânc al iubirii jertfelnice, generatoare de comuniune reală, ajută tinerii să evite pericolul izolării, al risipirii și al egoismului. Așa se constituie comunitatea, prin bună comunicare a valorilor perene și veșnice și așa se realizează creșterea spre maturitatea responsabilă.

La Buciumeni se organizează de mai mulți ani un pelerinaj tradițional spre mănăstire, la care iau parte alături de credincioși o mulțime de tineri liceeni, circa 1.000, reprezentații celor mai evlavioși și motivați elevi ai tuturor școlilor de gen din Eparhia Dunării de Jos, și nu numai.

Acest fapt normal pentru orice creștin și cu atât mai mult pentru tinerii credincioși nu trebuie interpretat ca o noutate sau excepție, ci ca o mărturie a lucrării misionare, care începe cu familia, se continuă în școală și în biserică și apoi în viață.

Este o concretizare a mesajului Bisericii către lume și o evidență a tinereții credinței, prin angajarea elevilor în propria lor creștere spre lumea valorilor sacre și veșnice. Pentru noi toți este o lecție de speranță și o mărturie a comuniunii eclesiale.

Dialogul din cadru natural între elevi și preoți sau profesori de religie este un bun prilej pentru ca tinerii să afle răspunsuri la întrebările care îi frământă. Din experiența anilor trecuți, este acesta un moment de bilanț și pentru cei responsabili de formarea educativă și duhovnicească a tinerilor?

În mod cert. Nu rămânem doar la cunoștințe preluate și predate din vistieria Bisericii către tineri și elevi în cadrul procesului de educație creștină în familie, în școală și în biserică, ci așteptăm răspunsul lor ca mărturie a receptării, însușirii și rodirii în ei a Cuvântului lui Dumnezeu. Cu ani în urmă s-a inițiat o rubrică a tinerilor în revista eparhială ‘Călăuză ortodoxă’, iar prin întrebările și răspunsurile lor s-a publicat cărticica al cărei conținut poartă titlul ‘Minifilocalie a tinerilor’! Când tinerii devin și creatori în interiorul curat, sfânt și mântuitor al adevărurilor de credință ortodoxă, în Biserică, avem numai de câștigat, toți, lumea și societatea. De aceea, profesorii de religie, părinții și evident preoții trăiesc la Buciumeni o adevărată ‘primăvară’ a credinței, împreună cu ucenicii lor, sub cupola ‘catedralei’ cu frunze și cu ‘vitralii’ luminoase a Altarului din pădure.

Hramul Sfintei Treimi din codrii Buciumenilor este perceput drept o sărbătoare a tinerilor. Alături de fiecare tânăr, însă, se află un dascăl, un părinte, un bunic. Mai mult decât un dialog cu tinerii, putem numi hramul Mănăstirii Buciumeni o sărbătoare a omului fără vârstă?

Parțial, am răspuns acestei întrebări la precedenta întrebare. Aș preciza totuși un aspect care ne scapă uneori, tocmai datorită entuziasmului și mărturiilor tinerilor la acest eveniment cu adevărat extraordinar în viața unei mănăstiri, a parohiilor, a protopopiatelor și deci a Centrului Eparhial, fără a neglija familiile tinerilor ori școala. Nu se prea văd truditorii din spatele acestui reușit moment eclesial, de excepție. Părintele consilier Lucian Petroaia și colegii săi de la Centrul Eparhial, părinții protoierei, maicile de la mănăstiri, mulțimea cadrelor didactice implicate în buna organizare și derulare a acestui pelerinaj, pregătirea darurilor credincioșilor și mănăstirii pentru circa 5.000 de suflete care primesc masa la Buciumeni reprezintă o autentică actualizare a înmulțirii pâinilor, pentru hrana sufletească și trupească. Poate ajuta Domnul să fie și o înmulțire a virtuților și a dragostei creștine în viața celor ce se folosesc de acest pelerinaj. Da, toți, în acest cadru sacru, misionar și comunitar, revenim la vârsta omului lui Dumnezeu.

În anul Sfântului Botez și al Sfintei Cununii, ce îndemn aveți pentru tinerii care urmează să întemeieze familii creștine?

Cel mai adecvat îndemn la acest eveniment, în anul omagial 2011 închinat Sfintelor Taine ale Botezului și Cununiei, nu poate depăși cadrele firescului bisericesc, în splendoarea mărturiei comuniunii. Ea însăși este o dovadă, un dat și un dar mare și sfânt. În marea familie a Bisericii lui Hristos, slujitorii, mănăstirea, educatorii, creștinii, tinerii și familiile lor din toate parohiile, într-un cuvânt obștea binecredincioasă și jertfelnică, devin un reper și o invitație la a multiplica astfel de realități și în casa fiecăruia. Atunci, ceea ce am văzut ‘cu mulți martori’ poate fi și un imbold în continuarea experienței personale și familiale. De fapt, cu acest prilej s-a publicat o broșură consistentă și încurajatoare prin mesajul ei, conținând contribuțiile, în scris, ale olimpicilor la nivelul eparhiei, în cadrul concursului ‘Crezul meu’ și al Olimpiadei naționale de religie organizată la Galați, în luna aprilie a anului curent, o continuare a minifilocaliei tinerilor, a frumuseții din gândirea și din convingerile lor creștine, ‘cărămizi’ la edificiul familiilor de mâine. Așa se poate avansa într-o lucrare temeinică pentru tineri, cu ei și împreună cu toți creștinii, ‘tinerii fără vârstă’ ai Bisericii! (Interviu publicat în ‘Ziarul Lumina’, din data de 11 iunie 2011)

Comentarii Facebook


Știri recente