Dezbateri despre învățământul teologic românesc

În cadrul manifestărilor dedicate împlinirii a 20 de ani de învățământ teologic la Oradea, a avut loc luni, 10 octombrie, de la orele 15:00, ședința colegiului decanilor de la toate facultățile de teologie din țară. Ședința a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, alături de Înalt Preasfințitul Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, după cum informează „Ziarul Lumina”.

Biblioteca Universității din Oradea a fost locul unde decanii de la facultățile de teologie sau reprezentanții acestora s-au întâlnit pentru a discuta ultimele probleme legate de organizarea învățământului teologic universitar din România. La ședința colegiului au participat și reprezentanți ai departamentelor teologice din cadrul unor universități românești, precum și Preasfințitul Sofronie, Episcopul Oradiei, precum și Preasfințitul Siluan al românilor ortodocși din Ungaria. Ședința a fost organizată în cea de-a doua zi a manifestărilor dedicate împlinirii celor 20 de ani de la reînființarea Facultății de Teologie Ortodoxă ‘Episcop Dr. Vasile Coman’, continuatoarea vechii Academii Teologice din Oradea, desființată de regimul comunist în 1948, după ce a fost mutată în 1941 la Timișoara.

Ierarhii, decanii și profesorii de teologie, precum și invitații din străinătate la Simpozionul internațional ‘Familia creștină în societatea contemporană’ au vizitat biblioteca universitară și au audiat câteva cântări religioase intonate de Corul ‘Psalmodia Varadiensis’, dirijat de pr. conf. univ. dr. Mihai Brie.

Propuneri pentru noile standarde

Ședința Colegiului decanilor de teologie a avut ca scop discutarea ultimelor hotărâri în privința organizării învățământului teologic universitar, situația facultăților, a școlilor doctorale, dar și noile reglementări în ceea ce privește obținerea punctajelor pentru cadrele didactice.

„Pe ordinea de zi a ședinței a fost înscrisă o discuție pe marginea ierarhizării universităților din țara noastră, precum și clasificarea domeniilor științifice, cu referire la teologie. Am constatat implicațiile acestei ierarhizări, am înțeles că trebuie să ne ridicăm la standardele naționale impuse, am făcut o analiză a standardelor de promovare a cadrelor didactice, și am ajuns la concluzia că trebuie îmbunătățite. Ele sunt foarte prețioase în forma în care au fost redactate și vor ridica nivelul de pregătire al celor care doresc să devină conferențiari și profesori universitari. Cu toate acestea, mai pot fi aduse îmbunătățiri, ținând cont de specificul teologiei românești. Este vorba despre publicarea în reviste, despre editarea de cărți și despre participarea la conferințe în țară și în străinătate”, a spus decanul Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” din București, pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu.

La ședință au mai fost discutate probleme ca rolul centrelor de cercetare din fiecare facultate, precum și colaborările interne și internaționale. Propunerile colegiului vor fi trimise către Comisia de învățământ a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru a fi luate în discuție în proxima ședință.

Comentarii Facebook


Știri recente