Destinul Mănăstirii Bogdana din Bacău după desființarea în comunism

În primul deceniu comunist, Mănăstirea Bogdana de la intrarea în Onești și de lângă Borzeștii lui Ștefan cel Mare cunoștea o revigorare duhovnicească, atât prin viețuirea unor călugări aleși, cât și prin mărirea obștii. Iar de acest reviriment s-a ocupat îndeaproape chiriarhul Romanului, episcopul Teofil Herineanu. Nu de puține ori prelatul romașcan era atenționat de către autoritățile comuniste pentru tunderile în monahism pe seama obștii de la Bogdana fără aprobarea Ministerului Cultelor. Dar alegerea acestui episcop pe scaunul de la Cluj în 1957 lăsa Mănăstirea Bogdana fără sprijinul de care se bucurase până atunci. Iar scaunul de Roman a fost ținut vacant mai mulți ani tocmai pentru ca măsurile luate de către autoritățile statului în minimalizarea fenomenului monahal să aibă efectele scontate. Astfel, prin aplicarea Decretului nr. 410 în prima parte a anului 1960, Mănăstirea Bogdana a fost desființată. La puțin timp, Comitetul Executiv al Sfatului popular regional Bacău solicita Episcopiei Romanului cedarea fostului așezământ „în folosință și administrare” pentru amenajarea unei „unități de asistență socială”. La 20 august 1960, Episcopia Romanului, prin vicarul arhimandrit Emilian Birdaș, răspundea că Permanența Consiliului eparhial aprobase cedarea „în folosință pentru scopul arătat”. Totodată, se arăta că pentru lucrările de amenajare este nevoie de consultarea Direcției Monumentelor Istorice, deoarece așezământul este clasat în categoria „monument istoric”, construit în sec. al XVII-lea. Prin acest răspuns, conducerea episcopală încerca să tergiverseze cedarea fostei mănăstiri către autoritățile locale, al cărei patrimoniu imobiliar, practic, fusese preluat de către Departamentul Cultelor. Or, tocmai calitatea de monument istoric a fostei mănăstiri se pare că făcea greutăți în schimbarea destinației. La 5 octombrie 1960, aceleași autorități locale interveneau la Departamentul Cultelor pentru primirea în folosință și amenajare a fostei mănăstiri, deoarece altfel nu puteau începe lucrările de amenajare.

Comentarii Facebook


Știri recente