Despre Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

Prima parte a rugăciunii Sfântului Efrem Sirul cuprinde patru cereri, ce presupun patru mari păcate de care trebuie să se ferească omul, mai ales în perioada Postului Mare. Îi cerem mai întâi ajutorul lui Dumnezeu pentru a putea lupta cu ‘duhul trândăviei’, care se opune muncii și agoniselii cinstite, care îl conduce pe om la folosirea de munca altora, la lene, la furt, la indolență, la huzur, la nepăsare, la viciu. Omul trebuie să-și folosească în permanență timpul ca să lucreze pentru realizarea binelui.

‘Duhul grijii de multe’ este al doilea obstacol peste care trebuie să trecem cu ajutor de la Dumnezeu. Această ispită ne împrăștie mintea, căutând să ne scoată din noi înșine, să ne înstrăineze de cele sfinte pentru a nu mai fi ai lui Dumnezeu, ci ai lumii.

În al treilea rând, cerem să fim întăriți în lupta cu ‘duhul iubirii de stăpânire’, care ne scoate din smerenie, ne face să ne credem altfel decât alții, cu dreptul de a-i stăpâni, de a ne socoti mai presus decât ei. Rămân înscrise peste veacuri rostirile Mântuitorului Iisus Hristos cu privire la acest duh: ‘Care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă!’.

În al patrulea rând cerem ajutorul să ne luptăm împotriva ‘duhului grăirii în deșert’, împotriva gândului fățarnic, al hulei și profanării celor sfinte, al răstălmăcirii învățăturii celei adevărate.

A doua parte a rugăciunii pune în lumină virtuțile cu care adevăratul creștin dorește să-și îmbogățească existența. Astfel, adevărata viață în Hristos trebuie încărcată de duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei. Din smerenie, nu poate cădea nimeni. Cu răbdarea biruim supărările, suferințele și nedreptățile, iar cu dragostea răzbatem peste tot, fiindcă acesteia nu-i stă nimic împotrivă.

La finalul rugăciunii sale, Sfântul Efrem așază alte două cereri pline de umilință și introspecție contemplativă: ‘Așa, Doamne, dăruiește-mi ca să-mi cunosc greșalele mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în veci’.

Comentarii Facebook


Știri recente