Desfășurarea primei sinaxe monahale din anul 2009 în Episcopia Caransebeșului

Vineri, 3 aprilie 2009, a avut loc la mănăstirea Nera prima sinaxă monahală din anul 2009 cu stareții și duhovnicii Eparhiei Caransebeșului.

Sinaxa monahală cu monahii din Episcopia Caransebeșului s-a desfășurat la mănăstirea Nera, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Lucian. Sinaxa a debutat prin săvârșirea dumnezeieștii Liturghii a Darurilor mai înainte sfințite, săvârșită de către trei ieromonahi, în prezența Ierarhului și a tuturor conducătorilor de așezăminte monahale și duhovnici din Eparhie.

După săvârșirea Sf. Liturghii și a cuvântului de învățătură, toți cei prezenți au luat parte la lucrările sinaxei, care au fost structurate în două părți. În prima parte a sinaxei s-au susținut două referate de către Părintele Teofan Munteanu-duhovnicul mănăstirii Nera („Sf. Vasile cel Mare-dascăl al vieții liturgice”) și de către monahia Olimpiada Tiliuță-stareța schitului Poiana Mărului („Sf. Vasile cel Mare-dascăl al vieții monahale’).

În continuare s-a discutat pe marginea referatelor prezentate având în vedere desfășurarea programului liturgic în mănăstiri, precum și alte aspecte practice referitoare la intensificarea misiunii obștilor monahale, prin dezvoltarea acțiunilor social-filantropice de către monahi. Au luat cuvântul mai mulți reprezentanți ai obștilor monahale și s-au adoptat hotărâri în acest sens.

La propunerea Preasfinției Sale s-a hotărât tipărirea de broșuri, la mănăstiri și schituri, care să conțină informații privitoare la viața și activitatea Sf. Vasile cel Mare. Totodată s-a hotărât ca la finalul Sf. Liturghii, ținând seama că la mănăstiri este un flux mare de credincioși, să se explice celor prezenți, momentele principale ale Sf. Liturghii.În ultima parte a sinaxei monahale s-au luat în discuție diferite aspecte cu caracter administrativ și disciplinar, făcându-se comunicări în aceste sens.

În după-amiaza aceleiași zile, la aceeași mănăstire, s-a oficiat de către Preasfințitul Părinte Episcop Lucian, înconjurat de un sobor de ieromonahi și alături de obștea monahală de la mănăstirea Nera, slujba Deniei Acatistului Buneivestiri. În cadrul acestei rânduieli, Preasfinția Sa a oficiat slujba tunderii în monahism a trei surori viețuitoare în această așezare monahală, care numără peste 40 de viețuitoare.

Sursa: Biroul de presă al Episcopiei Caransebeșului

Comentarii Facebook


Știri recente