Desfășurarea pelerinajului de Florii în municipiul București

Sâmbătă, 11 aprilie 2009, în Capitală s-a desfășurat pelerinajul de Florii, organizat de Patriarhia Română, împreună cu Arhiepiscopia Bucureștilor, prin Protoieriile I, II, și III Capitală, cu participarea Protoieriilor Ilfov Nord și Ilfov Sud. Traseul urmat de sute de clerici și aproape zece mii de credincioși a avut ca loc de plecare Mănăstirea Radu Vodă, cu scurte opriri la Biserica „Sfântul Spiridon” – Nou, Biserica „Sfânta Ecaterina”, după care procesiunea a fost întâmpinată la Catedrală de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, însoțit și de Preasfințitul Calinic, Episcopul Argeșului și Muscelului. Părintele Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură și a binecuvântat credincioșii prezenți, după care i-a stropit cu agheazma cu care a sfințit icoana Intrării Domnului în Ierusalim, purtată în procesiune pe străzile Capitalei.

„În primul rând, pelerinajul este un simbol al credinței vii, pentru că nu este suficient să credem în cugetul nostru, ci trebuie să și mărturisim cu buzele noastre, prin rugăciune și cântare, în public, credința pe care o avem. Și nu e de ajuns să stăm doar în casă sau în casa Domnului, căci procesiunea credinței, ca o comuniune în mișcare, are o puternică influență spirituală nu doar asupra celor care ne văd, ci asupra noastră, care ne simțim credincioși vii și credincioși misionari”. Astfel i-a întâmpinat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pe creștinii ortodocși, clerici și mireni, cu prilejul pelerinajului de Florii.

Cuvintele Părintelui Patriarh au reprezentat, de fapt, bucuria duhovnicească a tuturor credincioșilor participanți la procesiune. Liniștea de pe chipurile lor, calmul cu care se adresau unul altuia, zâmbetele celor mari, dar și ale celor mici, sunt expresii ale acestei bucurii înălțătoare.

„Avem sentimentul că suntem prezenți la Ierusalim când participăm la pelerinajul de Florii. Fiecare oraș creștin stabilește, prin pelerinajul acesta, o legătură sfântă cu Ierusalimul de odinioară. Ceea ce facem noi este o icoană vie a unui eveniment din trecut, dar prin harul sărbătorii, prin rugăciune, prin textele citite și prin cântări devenim contemporani cu Hristos, Cel Care a intrat în Ierusalim și Care este prezent în Biserica Sa. Intrarea în Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos a fost o intrare pentru pătimire. După intrarea în Ierusalim, Mântuitorul Iisus Hristos a avut de suferit, și suferințele Sale culminează cu răstignirea, cu moartea pe Cruce, cu îngroparea Sa, după care a urmat Învierea din morți”, a mai spus Întâistătătorul Bisericii noastre.

Referitor la organizarea din acest an a pelerinajului de Florii în București, inclusiv în ceea ce privește traseul, părintele Ioan Iordache, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a menționat că, spre deosebire de anul 2008, itinerarul a fost schimbat, „întrucât am considerat că importanța sacrului trebuie pusă în lumină. Am avut de partea noastră susținerea primarului general al Capitalei, domnul Sorin Mircea Oprescu, care a cerut să nu se mai facă pelerinajul prin spate, printre blocuri și case, ca și cum am avea ceva de ascuns. Astăzi este bucuria plinătății Bethleemului din noi, a inimii omului. Dacă ea a fost curățată de păcate prin Taina Spovedaniei, prin post, prin rugăciune, în cele 40 de zile, Bethleemul din om și Ierusalimul ființei sale l-a primit azi pe Hristos”.

Itinerarul pelerinajului a avut ca punct de plecare Mănăstirea Radu Vodă, unde Preasfințitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a sfințit stâlpările, care au fost, mai apoi, împărțite credincioșilor.

Preoți și oameni cu icoane în mâini. Sunetele de clopot și de toacă s-au armonizat perfect cu trilurile păsărilor. Verde crud de jur-împrejur și în mâinile oamenilor. A fost soare cu un vânt ușor, tocmai potrivit. A fost, cu adevărat, o sărbătoare premergătoare marii sărbători a Floriilor de a doua zi.

Oamenii au mers unul lângă altul în liniște, fără să mai găsească, ca în alte dăți, cu prilejul unor evenimente asemănătoare pelerinajului de Florii, motive de conflict. Și asta pentru că, așa cum a arătat Preafericitul Părinte Patriarh, „pe lângă faptul că este un memorial al intrării Domnului în Ierusalim, pelerinajul nostru de astăzi, ca anticipare a zilei de mâine, este și o pregătire a zilei de Paști. „Paști” sau „Paște”, în limba ebraică, înseamnă „trecere”. Trecem de la postul de 40 de zile prin Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului Iisus Hristos și ne îndreptăm spre Înviere. Dar trecem și prin cetatea aceasta în care locuim acum, pentru că nu suntem într-o cetate stătătoare, ci pelerini călători în marea trecere spre patria cerească, statornică și definitivă, spre împărăția cerurilor”.

A urmat Biserica „Sfântul Spiridon” – Nou. Aici procesiunea a fost întâmpinată de preoții și credincioșii din parohiile „Sfântul Spiridon”, Slobozia, și „Sfântul Alexe” din Protoieria III Capitală. O parte din credincioși s-a închinat icoanelor din mâinile preoților care le-au ieșit în întâmpinare, însă cei mai mulți și-au urmat calea entuziaști, cu crengi de salcie și flori în mâini.

„Purtăm cu noi în această trecere a pelerinajului flori, semne ale biruinței asupra ispitelor, care însă toate vin din biruința lui Hristos asupra morții lui Lazăr, înviat a patra zi, și din biruința lui Hristos asupra propriei sale morți. Când purtăm flori și lumânări în mână, în procesiune, noi purtăm, de fapt, simbolul sufletului nostru luminat de credință și ne gândim adesea, când trecem prin cetate sau dintr-o cetate în alta, ce flori duhovnicești lăsăm în cetatea respectivă, ce am cultivat cât am trăit pe pământ. Am cultivat credința, speranța și iubirea față de Dumnezeu și față de semeni? Toate acestea sunt înmănuncheate tainic și spiritual în florile credinței simbolizate de florile Floriilor.”

La Biserica „Sfânta Ecaterina”, alaiul de credincioși a fost întâmpinat de preoții profesori și studenții teologi de la Facultatea de Teologie „Patriarhul Justinian” din București. Au cântat împreună, s-au înălțat nenumărate „Aleluia” spre cer. Un cer curat, limpede asemenea unui lac. „Simt o mare bucurie și, dacă așa e și în rai, abia aștept să plec. Și atâția preoți… e minunat! Parcă nici nu mai atingi pământul. Ai impresia că ești lângă Dumnezeu stând în preajma lor, pentru că e harul care se simte și îți vine să-l bagi în traistă. Se simte pacea lângă ei, de-ți vine să stai o veșnicie în această bucurie, care este viața în Hristos”, mi-a spus A. G., o tânără, în câteva momente de calm, cât valul oamenilor s-a poticnit la baza Dealului Patriarhiei.

În zare, sus, oamenii privesc cu mâna streașină la ochi Catedrala. Mai este puțin. Urcă dealul ca și cum ar sui povârnișul Golgotei… o Golgotă a sufletelor. Însă toate acestea cu un folos, după cum avea să evidențieze Preafericitul Părinte Patriarh Daniel: „În sfârșit, putem spune că acest pelerinaj este și un simbol al prieteniei noastre cu Hristos. Vedem că Hristos Domnul l-a înviat pe prietenul său Lazăr din morți și i-a mai înviat pe fiul văduvei din Nain și pe fiica lui Iair, dar la vederea lor ca trupuri moarte nu a plâns. Cel ce i-a spus femeii văduve din Nain: «nu mai plânge» a plâns el însuși văzând pe Lazăr, prietenul său, mort. Hristos Domnul plânge la moartea fiecăruia dintre prietenii săi și toți credincioșii care Îl iubesc pe El și Îl mărtu-risesc pe El sunt prieteni ai lui Hristos.

Deci, pelerinajul acesta este simbolul prieteniei noastre cu Hristos, care se întristează de întristările noastre, care plânge când noi suntem în doliu sau suntem încercați de puterile morții, dar care ne și ridică din moartea păcatului în lumea aceasta prin pocăință și împărtășanie, și din moartea și stricăciunea trupului la învierea cea de obște”.

De asemenea, Prefericirea Sa i-a binecuvântat pe credincioșii adunați la Catedrală (care au primit iconițe sfințite și câte o cărticică conținând cuvântul Preafericirii Sale, „Înțelesul și folosul pelerinajului de Forii”) și i-a numit „prieteni ai lui Hristos”, după care a precizat: „În semn al prieteniei v-ați adunat aici, în pelerinaj până pe Dealul Mitropoliei sau al Patriarhiei Române. Pelerinajul acesta este o binecuvântare pentru cei care participă la el și pentru orașul în care se săvârșește. Pentru că rugăciunile rostite în timpul pelerinajul sunt rugăciuni în cetate și pentru cetate, pentru sănătate, pentru ajutor, pentru binecuvântări multiple de la Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi, pe familiile noastre, pe parohiile, mănăstirile care sunt reprezentate aici de cei prezenți, cler și popor. De asemenea, felicităm pe toți preoții și credincioșii din țară, din Arhiepiscopia Iașilor și din alte părți, care astăzi au săvârșit acest pelerinaj de Florii. Sau cum vor fi cei de mâine (n.r. – duminică, 12 aprilie), la Arhiepiscopia Dunării de Jos, care vor participa la pelerinajul de Florii”.

„După 60 de ani de întrerupere din cauza regimului comunist, și apoi din cauza unei anumite delăsări spirituale, pelerinajul de Florii a fost reluat și în București, începând de anul trecut, după ce a fost reactualizat în Moldova, la Iași, și în alte orașe ale Moldovei. Acum, în toate protopopiatele noastre din Arhiepiscopia Bucureștilor, revedem, simțim din nou bucuria acestui pelerinaj și binecuvântările lui”, a menționat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cuvântul de învățătură adresat clericilor și mirenilor, adunați la Catedrala patriarhală. Astfel, în toate cele nouă protoierii din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor s-au organizat pelerinaje cu prilejul praznicului împărătesc al Intrării Domnului în Ierusalim (Floriile).

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente