Desemnarea candidaților pentru scaunul vacant de Episcop al Hușilor

Sâmbătă, 13 iunie 2009, la Reședința mitropolitană din Iași, s-a întrunit Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, sub președinția Înalt Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și Locțiitor de Episcop al Hușilor, pentru desemnarea candidaților la scaunul vacant de Episcop al Hușilor. Potrivit unui comunicat al Biroului de Presă al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Sinodul Mitropolitan a desemnat drept candidați pentru scaunul vacant de Episcop al Eparhiei Hușilor pe Preasfințitul Corneliu Bârlădeanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Hușilor (cu 5 voturi), și pe Preasfințitul Sebastian Pașcanu, Episcop al Episcopiei Slatinei și Romanaților (cu 4 voturi).

După desemnarea candidaților pentru scaunul vacant al Episcopiei Hușilor, a urmat ședința de consultare a Sinodului Mitropolitan cu Adunarea Eparhială a Episcopiei Hușilor. Din cei 30 de membri ai Adunării Eparhiale de la Huși au fost prezenți 10 clerici și 18 mireni, la care s-a adăugat, potrivit normelor statutare, și directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” din Huși.

În urma consultărilor, membrii Adunării Eparhiale au susținut prin vot, în unanimitate, cele două candidaturi propuse de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, nemaiexistând o altă propunere. Numele celor doi candidați desemnați vor fi prezentate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alegerea noului episcop al Eparhiei Hușilor urmând a avea loc în ședința de lucru din zilele de 18-19 iunie 2009.

Prezentăm, în continuare, câteva date biografice ale celor doi candidați pentru scaunul vacant de Episcop al Eparhiei Hușilor.

Preasfințitul Corneliu Bârlădeanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Hușilor

Preasfințitul Părinte Corneliu Onilă Bârlădeanul s-a născut în satul Corni-Albești, județul Vaslui, la 25 iulie 1966, din părinții Eugen și Ruxandra Onilă, fiind primul dintre cei trei copii de parte bărbătească.

A urmat Școala generală și Gimnaziul în satul natal, absolvind-o în anul 1980. Între anii 1980-1982 a urmat prima treaptă de liceu în orașul Vaslui, iar din toamna anului 1982 a început cursurile Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț, pe care le-a absolvit în anul 1987. În perioada 1988-1992 a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din București (respectiv Facultatea de Teologie), absolvindu-l în anul 1992. Între 1992-1996 a urmat cursurile de doctorat, specializarea Noul Testament, la aceeași Facultate. Începând cu anul 1993 a studiat la Facultatea de Teologie Protestantă din cadrul Universității Marburg – Germania, fiind bursier al Diakonisches-Werk, EKD; din anul 1996 a funcționat ca asistent în cadrul aceleiași Facultăți, la catedra de Teologie și Spiritualitate a Bisericii Ortodoxe, sub îndrumarea prof. Hans-Martin Barth.

În data de 21 noiembrie 1997 a fost tuns în monahism la Catedrala Episcopiei Hușilor, a doua zi fiind hirotonit ierodiacon, iar în 23 noiembrie – ieromonah. La 25 decembrie 1997 a fost hirotesit protosinghel. În Eparhia Hușilor a activat mai întâi ca profesor de seminar și consilier cultural la Centrul Eparhial. În anul 1998 a fost numit de către vrednicul de pomenire PS Episcop Ioachim al Hușilor vicar administrativ al eparhiei și, la propunerea aceluiași ierarh vrednic de pomenire, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a acordat rangul de arhimandrit pe data de 26 iunie 1999.

La 27 octombrie 1999 a fost ales Arhiereu-Vicar al Episcopiei Hușilor, cu titlul de „Bârlădeanul”.

La Episcopia Hușilor s-a ocupat de organizarea Sectorului diaconal-caritativ, organizând cu ajutorul mai multor asociații similare, din vestul Europei, Biroul de Asistență Socială din cadrul Episcopiei Hușilor. Astfel, prin intermediul Mănăstirii Plankstetten din Germania a dotat cu saltele, paturi, aparatură medicală, medicamente, îmbrăcăminte pentru bolnavi numeroase spitale și așezăminte destinate celor în nevoi din județul Vaslui. Tot cu același ajutor a dotat Episcopia Hușilor cu o mașină de teren nouă, destinată activității misionare și caritative. Prin sprijinul elvețiano-olandez a dotat cu cele necesare Spitalul de Psihiatrie din Vaslui, precum și pe cel de Boli infecțioase din Bârlad.

A fost delegat de Patriarhia Română să participe la numeroase simpozioane, conferințe și congrese internaționale, printre care: Conferința cu tema „2.000 de ani de creștinism, realități și perspective” (Bensheim, Germania 1998); Congresul monahilor benedictini cu tema „Monahismul, spiritualitate și provocare în Europa” (Roma 2000); Seminarul organizat de Episcopia Catolică de Haarlem – Olanda, cu tema „Misiunea creștină în Europa secolului XX” (2001); Simpozionul cu tema „Misiunea creștină și succesele misionare în Europa”, organizat de către Conferința Bisericilor Europene (Varșovia, 2003); Simpozionul cu tema „Mediul înconjurator și mesajul creștin” (Zurich, Elveția 2004); Simpozionul cu tema „Constituția Europei și Bisericile creștine” (Stuttgart, Germania, 2004) ș.a.

În același timp, a publicat studii și articole teologice în publicațiile bisericești „Glaube aus der zweiten Welt”, „Una sancta”, „Konfessionskunde”, „Candela Moldovei”, „Mitropolia Olteniei”, „Vestitorul Ortodoxiei” etc.

Preasfințitul Părinte Sebastian Pașcanu, Episcopul Slatinei și Romanaților

Preasfințitul Părinte Sebastian Pașcanu s-a născut la 5 noiembrie 1966, în orașul Moreni, jud. Dâmbovița, ca fiu al lui Gheorghe și Maria Pașcanu, primind la botez numele Sorin Petrică și fiind al doilea din cei trei frați.

Între anii 1973-1981 a absolvit școala primară și gimnaziul în Satul Minieri, jud. Prahova, pentru ca în perioada 1981-1983 să urmeze treapta I la Liceul Economic din Ploiești. Perioada dintre 1983-1988 a fost consacrată Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț.

În 1988 a fost tuns în monahism și hirotonit ierodiacon pe seama Schitului Crasna, jud. Prahova.

A urmat urmat cursurile Facultății de Teologie din București – 1988-1992, iar între 1992-1997 – cursurile de doctorat la Facultatea de Teologie din Thessalonic – Grecia, obținând titlul de doctor în Liturgică.

În 1996 a fost hirotonit ieromonah și a îndeplinit ascultarea de stareț al Schitului Crasna (1996-1999). În perioada 1997-2001 a fost exarh al mănăstirilor din cuprinsul Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor, în 1998 a primit rangul de protosinghel, iar în anul 2000, la sărbătoarea Sf. Antim Ivireanul, a fost hirotesit arhimandrit la Mănăstirea Antim din București. Între anii 2001-2008 a fost Episcop-Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor, cu titlul „Ilfoveanul”, iar din 25 martie 2008 – Episcop al Sfintei Episcopii a Slatinei.

În plan administrativ-bisericesc, a inițiat construcția și a ridicat împreună cu preotul paroh, în satul unde a copilărit, o biserică, satul Minieri neavând niciodată până atunci lăcaș de cult. În calitate de exarh și apoi episcop, s-a implicat în construirea Mănăstirii Christiana din București, sprijinind în mare măsură lucrările la cele două biserici și la chilii, precum și la amenajarea Căminului de bătrâne de acolo.

În calitate de episcop-vicar a coordonat la Cancelaria Eparhială, timp de șapte ani, problemele privind activitatea sectoarelor: Secretariat Eparhial, Administrativ bisericesc, Economic, Monumente și Construcții bisericești, Inspectorat Eparhial, Administrativ gospodăresc, precum și Fabrica de lumânări, Magazinul bisericesc, Gospodăriile Sfintei Arhiepiscopii, Cantina studențească, Căminul studențesc și Căminul preoțesc, ocupându-se direct și de lucrările de restaurare și modernizare a celor mai multe dintre locațiile acestora.

În plan cultural, în paralel cu cercetarea științifică, a redactat și publicat teza de doctorat „Teologia liturgică românească în sec. XX”, Ed. Anco 2008; a mai scris: „Comentariu la Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul”, Schitul Crasna 1996, studii: „Laude bisericești proprii monahilor și laude bisericești specifice mirenilor” – „Glasul Bisericii”, 9-12/1997; „Popas în veșnicie – Meditație la Adormirea Maicii Domnului” – GB 5-8/1998; „Gânduri despre suferință” – GB 9-12/1998; „Despre slava deșartă” – GB 1-4/2005; „Despre idolatria de astăzi” – GB 5-8/2006, precum și numeroase predici.

A redactat, de asemenea, o serie de reportaje cu caracter comemorativ ori documentar în „Vestitorul Ortodoxiei”, „Biserica Ortodoxă Română”.

În calitate de episcop-vicar a reprezentat Arhiepiscopia Bucureștilor și Patriarhia Română la diferite reuniuni, simpozioane ori acțiuni, în țară și străinătate, prezentând comunicări, mesaje ori punctul de vedere al Bisericii noastre. A participat, de asemenea, la diferite emisiuni radio/televizate, pe teme cu conținut teologic ori administrativ-bisericesc.

În semn de apreciere a activității susținute, Președinția României i-a conferit, în februarie 2004, Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Comandor.

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente