Desemnarea candidaților pentru alegerea unui nou episcop al Sloboziei și Călărașilor

La Reședința patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și Mitropolit al Munteniei și Dobrogei, vineri, 5 iunie 2009, se vor întruni Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei și Adunarea eparhială a Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, pentru desemnarea candidaților în vederea alegerii unui nou episcop pentru eparhia din Câmpia Bărăganului. Propunerile pentru alegerea unui nou episcop al Sloboziei și Călărașilor vor fi făcute conform art. 130, alineatele 1, 2, 3 și 4 din „Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române”:

„Art. 130 – (1) Eligibil pentru slujirea, vrednicia și răspunderea de arhiepiscop și episcop eparhiot este oricare ierarh membru al Sfântului Sinod, începând de la eparhia vacantă, precum și oricare arhimandrit ori preot văduv prin deces, care îndeplinește condițiile canonice, este doctor sau licențiat în Teologie și s-a distins prin viață curată, cultură teologică, demnitate eclesială, zel misionar și simț gospodăresc. Lista ierarhilor eligibili se întocmește în ordinea dipticelor, descrescător, începând de la eparhia vacantă.

(2) Pentru alegerea arhiepiscopului și episcopului eparhiot, Sinodul mitropolitan, prezidat de mitropolitul locului, stabilește, prin consultare deschisă urmată de vot secret consultativ, o listă de 2 candidați, ierarhi eligibili sau alte persoane care întrunesc condițiile prevăzute la aliniatul precedent, cu motivarea fiecărei propuneri.

(3) Sinodul mitropolitan se consultă, într-o ședință specială, cu membrii clerici și mireni ai Adunării eparhiale a eparhiei vacante, la care participă un decan și un director de la instituțiile de învățământ teologic din cuprinsul eparhiei, desemnați de mitropolit. Consultarea are loc la sediul mitropoliei, la data stabilită de mitropolit în acord cu ierarhii din mitropolia respectivă, informând despre aceasta pe Patriarhul României.

(4) Lista de candidați pentru alegerea arhiepiscopului și episcopului eparhiot, întocmită de Sinodul mitropolitan, poate fi completată, prin consultare deschisă urmată de vot secret consultativ, cu două nume dintre ierarhii eligibili sau alte persoane care întrunesc condițiile prevăzute la alin. (1) și au obținut cele mai multe voturi. Lista întocmită de Sinodul mitropolitan, completată în urma consultării cu clerul și mirenii menționați la aliniatul precedent, va fi înaintată Sfântului Sinod cu proces-verbal.”

Întrunit în data de 18 iunie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române primește lista candidaților pentru alegerea episcopului eparhiot al Sloboziei și Călărașilor și, conform alineatului 5 al aceluiași articol din „Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române”, „poate dispune completarea acesteia cu alți 2 candidați, ierarhi eligibili sau clerici care nu sunt arhierei, desemnați de către plenul său, prin consultare deschisă urmată de vot secret consultativ, dintre cei ce au obținut cele mai multe voturi”. Apoi, se va trece la alegerea prin vot secret a noului episcop al Sloboziei și Călărașilor.

Ceremonia de întronizare a viitorului ierarh titular va avea loc în Catedrala episcopală din Slobozia, în ziua de duminică, 28 iunie 2009.

Preasfințitul Părinte Damaschin, Episcop al Sloboziei și Călărașilor în perioada 2000-2009, a trecut la Domnul, în seara zilei de 23 aprilie. Locotenența scaunului Sloboziei și Călărașilor, până la alegerea și instalarea unui nou chiriarh (episcop titular), este asigurată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în calitatea Sa de Mitropolit al Munteniei și Dobrogei, deoarece Episcopia Sloboziei și Călărașilor face parte din această Mitropolie.

Comentarii Facebook


Știri recente