Deschiderea festivă a noului an școlar la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș

Luni, 15 septembrie, a.c., la biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din incinta Seminarului Teologic din Caransebeș, a avut loc deschiderea festivă a cursurilor pentru noul an școlar 2008-2009.

La ora 9.00 s-a oficiat Sfânta Liturghie de un sobor de preoți profesori avându-l în frunte pe Pr. Vicar eparhial Pavel Marcu, răspunsurile liturgice fiind date de elevii seminarului. La finalul Sfintei Liturghii, Pr. Daniel Alic a transmis din partea Preasfințitului Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, cuvânt de binecuvântare și a arătat importanța învățăturii teologice pentru formarea viitorilor slujitori ai altarelor.

S-a citit apoi mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu ocazia începerii noului an școlar, mesaj care îndeamnă clerul și credincioșii din Patriarhia română să susțină învățământul religios din școli.

În încheierea manifestărilor, Pr. Rusalin Isac, directorul seminarului, a transmis mulțumiri Preasfințitului Părinte Episcop Lucian pentru implicarea în susținerea învățământului teologic din Caransebeș.

„Odată cu reactivarea Episcopiei Caransebeșului, în anul 1865, când reședința acesteia se restabilește la Caransebeș, prin hotărârea Consistoriului din 23 septembrie 1865 se transferă, aici, secția românească a Școlii Clericale din Vârșeț, așa cum se sugerase în decizia sinodului de la Sibiu din 16 august 1865: <>.

Din momentul transferării și până în prezent, în viața acestei școli s-au înregistrat numeroase și remarcabile evenimente ce și-au pus pecetea, într-o formă sau alta, asupra desfășurării învățământului nostru teologic. Astfel, în prima etapă, școala a funcționat ca Institut Teologic Diecezan, pe lângă care s-a întemeiat și o secție pedagogică (prin hotărârea sinodului eparhial din aprilie 1876), devenită, în 1924, Școala Normală de Stat.

În anul 1927, Institutul Teologic se transformă în Academie Teologică ce funcționează până la reforma învățământului din 1948, dată la care au loc unele modificări structurale prin hotărâri oficiale mai mult sau mai puțin benefice. În acest sens, se știe că, până în 1955, din forma superioară de învățământ, la Caransebeș a rămas o Școală de Cântăreți Bisericești ridicată, apoi, la gradul de Seminar Teologic cu cinci ani de studii (primi doi ani pentru cântăreți bisericești, iar următorii trei pentru elevii seminariști). Metamorfoza nu s-a oprit aici, ci din 1993, prin integrarea în rețeaua învățământului de stat, această școală devine Seminarul Teologic Liceal „Ioan Popasu”. Între anii 1993-1996, pe lângă seminar, a funcționat și Școala Postliceală de cântăreți bisericești și învățători, iar din 1993 a fost reactivată Școala de Cântăreți Bisericești, cu durata de trei ani. Școala de cântăreți a funcționat până în anul 2000.

Între anii 1962-1994, Seminarul Teologic s-a aflat sub purtarea de grijă a Î.P.S. dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, membru de onoare al Academiei Române, iar după reactivarea Episcopiei Caransebeșului a revenit sub oblăduirea ierarhilor locali: Emilian Birdaș (1994-1996), Preasfințitul Laurențiu Streza (1996-2005) și Preasfințitul Lucian Mic (din 2006).

În final, având în față pilda teologilor caransebeșeni și contribuția pe care au adus-o la îmbogățirea tezaurului teologic, spiritual și cultural al Bisericii Ortodoxe Române, celor ce ostenesc astăzi aici – clerici și laici deopotrivă – le revine menirea sfântă de a pregăti elemente capabile să păstreze și să sporească prestigiul acestei venerabile Școli Teologice, câștigat cu atâta trudă și nu de puține ori cu sacrificii, de vrednicii noștri înaintași.”

Sursa: Episcopia Caransebeșului

Comentarii Facebook


Știri recente