Deschiderea Centrelor de Incluziune Socială Alba și Mureș

Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia anunță printr-un Comunicat de Presă deschiderea Centrelor de Incluziune Socială Alba și Mureș începând cu data de 17 ianuarie 2012, ce oferă servicii de consiliere vocațională și motivațională, mediere, orientare profesională și sprijin pentru ocuparea unui loc de muncă, etc. pentru persoanele vulnerabile.

Centrele de Incluziune Socială Alba și Mureș sunt înființate în cadrul proiectului „Implicarea clerului și a membrilor comunității parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului și Arhiepiscopiei Alba-Iuliei”– POSDRU/96/6.2/S/6 /62129, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, Axa prioritară: 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție: 6.2 „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”. Proiectul este implementat de Arhiepiscopia Aradului, având ca parteneri Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Arhiepiscopia Timișoarei, Episcopia Caransebeșului și Episcopia Devei și Hunedoarei. De asemenea prin intermediul consultanților, centrele oferă suport managerilor de proiect, care au fost calificați în primul an de implementare a proiectului, în identificarea oportunităților de finanțare nerambursabilă și în redactarea cererilor de finanțare.

Centrul de Incluziune Socială Alba funcționează la parterul clădirii Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, str. Bd. „1 Decembrie 1918”, nr. 13, iar Centrul de Incluziune Socială Mureș la adresa: Târgu Mureș, str. Andrei Șaguna, nr.2 și oferă servicii de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00 către beneficiari, persoane aflate în dificultate.

Serviciile centrelor, furnizate de personal specializat în asistența socială, sunt oferite gratuit pe criterii nediscriminative oricărui beneficiar, persoană aflată în următoarele situații: șomeri, familii monoparentale, persoane afectate de boli care le influențează viața profesională și socială (ex. HIV/SIDA, cancer etc.), persoane aflate anterior în detenție, persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, victime ale traficului de persoane și ale violenței familiale etc. Acestea vizează creșterea gradului de autonomie socială a beneficiarilor și sprijin în vederea identificării unor oportunități de angajare și diminuarea riscului social în care persoana se află. Astfel de centre de incluziune socială au fost deschise și în județele: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.

Comentarii Facebook


Știri recente