Denia din Sfânta și Marea Vineri la Patriarhie

La Catedrala Patriarhală, s-a oficiat în această seară, vineri, 12 aprilie 2012, slujba Deniei din Sfânta și Marea Vineri, numită și Denia celor 12 Evanghelii. La această slujbă a fost prezent și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Pericopele evanghelice în număr de 12 ale acestei slujbe alcătuiesc un tablou complet al Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului, culminând cu răstignirea și moartea Sa pe Cruce.

În timpul Antifonului al XV-lea de la Denia celor 12 Evanghelii, în dangătul clopotului, preoții în veșmintele cernite au adus din Sfântul Altar în mijlocul bisericii Sfânta Cruce pe care este pictată răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos.

Ultima Evanghelie, din cele 12, a fost rostită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. La finalul slujbei, în cuvântul de învățătură, Preafericirea Sa s-a referit la semnificațiile Sfintei și Marii zi de Vineri din Săptămâna Patimilor arătând că în seara aceasta am meditat împreună la marea și îndelunga răbdare a lui Hristos care reprezintă semnul iubirii jertfelnice.

„Denia din seara aceasta este denia pomenirii Sfintelor, Mântuitoarelor și Înfricoșătoarelor Pătimiri ale Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și anume scuipările, bătăile, lovirile, străpungerea corpului cu sulița, răstignirea, cât și moartea Sa pe Cruce. Tot în această zi de vineri, în care am intrat, se face și pomenirea tâlharului, din dreapta Mântuitorului în iconografia ortodoxă, care s-a pocăit pentru că era smerit. Toate cântările pe care le-am auzit în seara aceasta sunt cântări de tâlcuire ale celor 12 Evanghelii care s-au citit”, a spus Patriarhul României.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai evidențiat că „Sfintele Pătimiri ale Mântuitorului Iisus Hristos ne ajută să înțelegem că iubirea Lui milostivă este și îndelung răbdătoare. De aceea, în otpustul din seara aceasta se spune că Hristos este Cel Care a răbdat pentru mântuirea lumii scuipări, bătăi, loviri, cruce și moarte. Această îndelung răbdare a Sa este cântată după fiecare citire din Evanghelie: Slavă îndelung răbdării Tale Doamne, slavă Ție. Deci, în seara aceasta am meditat împreună la marea și îndelunga răbdare a lui Hristos. Îndelunga răbdare este, ca și smerenia adâncă, semnul iubirii profunde, totale și jertfelnice”.

Conform Sinaxarului citit la această slujbă, în Sfânta și Marea zi Vineri se prăznuiesc sfintele și mântuitoarele și înfricoșătoarele Patimi ale Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos: scuipările, lovirile peste față, palmele, insultele, batjocurile, haina de porfiră, trestia, buretele, oțetul, piroanele, sulița și înainte de toate Crucea și moartea, pe care le-a primit de bunăvoie pentru noi. Se mai face încă pomenire de mărturisirea mântuitoare făcută pe cruce de tâlharul recunoscător, care a fost răstignit împreună cu El.

Comentarii Facebook


Știri recente

Biserica Icoanei a fost sfințită | FOTO

Biserica Icoanei a fost resfințită duminică, 22 mai 2022, după ample lucrări de restaurare. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Preafericitul…