Denia din Sfânta și Marea Vineri la Patriarhie

În Bisericile Ortodoxe s-a oficiat în această seară slujba Deniei din Sfânta și Marea Vineri, numită și a celor 12 Evanghelii.

Biserica a rânduit să fie citite un număr de 12 Pericope Evanghelice din Sfintele Evanghelii ca simbol al celor 12 Apostoli, dar și pentru a ilustra cuprinzător viziunea Sfinților Evangheliști asupra Jertfei Răscumpărării, a arătat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cuvântul de învățătură rostit la Catedrala Patriarhală.

„Noi nu-i putem ierta uneori nici pe cei pe care-i iubim sau zicem că îi iubim, dar în cazul Mântuitorului El nu-i blestemă pe cei ce Îi fac rău și nu-i spune lui Petru Scapă-Mă de ei, ci Întoarce sabia ta la locul ei că toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Iisus nu folosește violența ca să-și extermine dușmanii, ca să poată supraviețui. El preferă să îndure violența altora decât să răspundă la violență cu violență. Iisus preferă să îndure ura altora decât să cadă El Însuși din starea de iubire față de Dumnezeu și față de semeni. Aici vedem deja puterea iubirii jertfelnice și iertătoare care anticipează Învierea.

Slujbele din Sfânta și Marea Vineri ne învață să ne deschidem sufletul pentru ca Hristos Domnul Cel răstignit cu prezența Sa nevăzută, dar reală, să ne dăruiască și nouă putere duhovnicească de a birui răutatea cu bunătatea și păcatul cu sfințenia. Cei ce au postit, cei ce și-au plâns păcatele, cei ce s-au spovedit, cei ce au făcut milostenie, cei ce au iertat pe alții au biruit încetul cu încetul ispitele lăcomiei, ale mândriei și ale răutății, iar cei ce trecând prin necazuri și încercări nu-și schimbă și nu-și împuținează credința și nici dragostea lor față de Dumnezeu și față de semeni aceea pot birui ispitele suferinței și se unesc cu Hristos Cel răstignit și înviat”, a explicat Preafericirea Sa.

Pericopele evanghelice în număr de 12 ale acestei slujbe alcătuiesc un tablou complet al Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului, culminând cu răstignirea și moartea Sa pe Cruce.

În timpul Antifonului al XV-lea de la Denia celor 12 Evanghelii, în dangătul clopotului, a fost adusă din Sfântul Altar în mijlocul bisericii Sfânta Cruce pe care este pictată răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos.

Conform Sinaxarului citit la această slujbă, în Sfânta și Marea zi Vineri se prăznuiesc sfintele și mântuitoarele și înfricoșătoarele Patimi ale Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos: scuipările, lovirile peste față, palmele, insultele, batjocurile, haina de porfiră, trestia, buretele, oțetul, piroanele, sulița și înainte de toate Crucea și moartea, pe care le-a primit de bunăvoie pentru noi. Se mai face încă pomenire de mărturisirea mântuitoare făcută pe cruce de tâlharul recunoscător, care a fost răstignit împreună cu El.

Comentarii Facebook


Știri recente