Demararea activității de inventariere a bunurilor patrimoniale din Episcopia Oradiei

Urmare a hotărârii Sfântului Sinod cu numărul 3.915, luată în ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 18 iunie 2009, în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei s-a început acțiunea de inventariere a tuturor obiectelor de patrimoniu mobil și imobil existente în parohii și mânăstiri, urmând ca, după înaintarea listelor de inventar actualizate, să fie demarată activitatea de descriere, fotografiere digitală și filmare, de către o echipă de specialiști de la Centrul Eparhial.

Potrivit hotărârii sinodale, s-a dispus obligativitatea luării în cel mai scurt timp posibil a măsurilor necesare în vederea asigurării condițiilor adecvate pentru păstrarea și depozitarea obiectelor de patrimoniu, în special evitarea excesului de căldură, de lumină și de umiditate, potrivit cerințelor și standardelor specifice.

Totodată, s-a adus la cunoștința unităților bisericești deținătoare de bunuri de patrimoniu, a depozitelor de carte veche și a muzeelor, despre necesitatea asigurării prin sisteme de protecție (antifurt, antiincendiu etc.), prevăzute de legislația în domeniul protecției patrimoniului cultural național.

Nu în ultimul rând, conducătorii oficiilor parohiale și așezămintelor monahale au fost înștiințați cu privire la acțiunile ce trebuie luate pentru protejarea bunurilor bisericești de patrimoniu cultural, respectiv condițiile impuse pentru filmarea și fotografierea acestor obiecte, atât a celor imobile, cât și a celor aflate în colecții muzeale și depozite de carte veche.

În acest sens, în perioada 17-20 august 2009, o delegație de la Secretariatul de Stat pentru Culte va fi prezentă în Episcopia Oradiei și va inspecta și verifica, dimpreună cu o delegație de la Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Bihor și de la Centrul Eparhial, starea bisericilor monument istoric, a documentației existente potrivit legislației în vigoare (fișă de monument, inventar, etc.), respectarea normelor privind protecția împotriva incendiilor, și după caz, va propune măsurile ce se impun pentru corectarea eventualelor disfuncționalități.

Biroul de Presă al Episcopiei Oradiei

Comentarii Facebook


Știri recente

Episcopul Oradiei a primit vizita Principelui Radu

Episcopul Sofronie al Oradiei a primit săptămâna trecută vizita Alteței Sale Regale, Principele Radu al României. Întâlnirea a avut loc vineri după-amiază la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea. Cu ocazia acestei vizite, Episcopul Oradiei…