De ce abandonăm școala?

În cadrul proiectului „Investește în educația mea” derulat de către Asociația Vasiliada – filiala Tg Jiu, s-a realizat un sondaj de opinie prin aplicarea unui chestionar în rândul cadrelor didactice și al elevilor din municipiul Tg. Jiu și zonele limitrofe, pentru a măsura gradul de cunoaștere a drepturilor copilului și a gradului de incluziune socială a copiilor cu posibilități reduse.

Colectivul proiectului și-a propus aplicarea unui asemenea sondaj de opinie cunoscând problemele zonei, respectiv lipsa resurselor necesare dezvoltării educaționale ca urmare a veniturilor reduse ale familiei și accesului la informare.

La întrebarea „cunoașteți cazuri de abandon școlar?”, elevii cunosc într-o proporție mai mare comparativ cu profesorii cazuri de abandon școlar (79% spre deosebire de 53%).

O atenție specială s-a acordat în sondaj surprinderii cauzelor abandonului școlar, evident așa cum apar în percepția subiecților, elevi și profesori. Li s-au adresat subiecților două întrebări, una care se referea la cauzele familiale ale abandonului și o alta la cauzele economice ale acestui fenomen. Astfel, atât în viziunea elevilor cât și a profesorilor, principala cauză familială a abandonului școlar o reprezintă plecarea în strainătate a familiei. În ceea ce privește cauzele de ordin economic, atât elevii cât și profesorii apreciază că principala cauză a abandonului o reprezintă „veniturile insuficiente ale familiei”.

Sondajul de opinie a încercat să realizeze o imagine de ansamblu a problematicii abandonului scolar la nivelul județului Gorj, raportul detaliat al analizei putând fi consultat pe pagina Asociației Vasiliada.

Sursa: Asociația Vasiliada – www.asociatiavasiliada.ro

Comentarii Facebook


Știri recente