Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Comori ale Ortodoxiei. Explorări în spiritualitatea liturgică și filocalică, Trinitas, Iași, 2007, 450 p.

Cartea «Comori ale Ortodoxiei» scoate în evidență bogăția spirituală a vieții creștine ortodoxe, luminile existențiale, vindecătoare și mântuitoare ale credinței în Hristos-Domnul prin Care ne-a fost descoperită taina iubirii veșnice a Preasfintei Treimi și dăruită posibilitatea vieții veșnice, acea comoară care nu piere niciodată. Publicăm această lucrare cu speranța pastorală și misionară că lectura ei va îndemna pe cititorul confruntat cu umbrele și vidul secularizării să caute mai intens sfințenia și să adune în suflet cât mai multe comori de lumină harică din luminile necreate și neînserate ale Împărăției Cerurilor care tainic se află prezente în credința și viața Bisericii, dar ni se dăruiesc potrivit intensității dreptei credințe și rugăciunii noastre, a iubirii noastre față de Dumnezeu și față de semenii noștri. (din «Cuvânt înainte»)

Comentarii Facebook


Știri recente