Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel rostit la deschiderea lucrărilor Consultației pe tema diaconiei sociale, organizată de Consiliul Mondial al Bisericilor, Palatul Patriarhiei, 18-20 mai 2009

IUBIREA LUI HRISTOS ÎMPĂRTĂȘITĂ OAMENILOR PRIN DIACONIA BISERICII SALE

Distinși participanți la consultarea

Consiliului Mondial al Bisericilor privind diaconia socială,

Mai întâi, vă adresăm salutul „Bine ați venit” în România, aici la Palatul Patriarhiei Române! Prezența Domniilor voastre aici – membri ai staff-ului Consiliului Mondial al Bisericilor și reprezentanți ai diferitelor Biserici membre ale Consiliului Mondial de pe toate continentele, specialiști sau lucrători în diaconia socială – ne bucură și ne încurajează în același timp.

Consiliul Mondial al Bisericilor, în istoria lui de peste șaizeci de ani, a încurajat, susținut și asistat activitatea diaconală a Bisericilor membre. Această activitate, realizată în comun sau în particular, este dovada concretă a voinței celor ce cred în Iisus Hristos de a pune în practică porunca Lui de a iubi și ajuta pe oameni. Lucrând împreună pentru a ajuta oamenii aflați în sărăcie, singurătate și suferință, Bisericile completează rugăciunea și dialogul teologico-ecumenic, cu acțiuni practice de diaconie socială, apreciate de beneficiarii lor, precum și de societate în general.

Sperăm că prezenta întrunire desfășurată la Palatul Patriarhiei din București va fi o ocazie deosebită pentru dialog, schimb de experiență și elaborarea unor strategii comune în ceea ce privește activitatea socială a Bisericilor.

Biserica Ortodoxă Română a învățat din Evanghelie, din Tradiția Ortodoxă și din experiența altor Biserici să cultive dimensiunea socială a credinței și iubirii creștine. În istoria României, sistemul de sănătate și sistemul de asistență socială al Statului Român s-au dezvoltat în cooperare cu activitatea social-caritabilă a Bisericii Ortodoxe Române. În perioada regimului comunist, însă, Bisericii Ortodoxe Române – precum și celorlalte Biserici din România – nu i s-a mai permis să-și desfășoare tradiționala activitate diaconală sau social – filantropică. Dar, după revenirea României la sistemul democratic, începând cu 22 Decembrie 1989, Biserica Ortodoxă Română a lucrat intens la refacerea sistemului ei diaconal sau social-filantropic, obținându-se rezultate pozitive multiple.

Astfel, în cuprinsul Patriarhiei Române funcționează în prezent 345 așezăminte social-filantropice, dintre care: 109 așezăminte pentru copii, 51 așezăminte pentru vârstnici, 106 cantine și brutării sociale, 23 cabinete medicale și 2 farmacii sociale, 11 centre de diagnostic și tratament medical pentru persoane cu nevoi speciale, 33 centre de consiliere, 1 centru pentru victimele traficului de ființe umane și 19 centre pentru asistența familiilor în dificultate.

De serviciile și proiectele sociale desfășurate în eparhiile Patriarhiei Române beneficiază peste 400.000 de persoane: copii din așezămintele sociale ale Bisericii, ale Statului, dar mai ales din familii sărace și fără posibilități de întreținere; persoane cu dizabilități, cu deficiențe de vorbire, vedere și auz; consumatori de droguri sau alte tipuri de dependențe; persoane infectate cu HIV/SIDA; victime ale traficului de ființe umane și delicvenți; persoane vârstnice din așezămintele de protecție socială bisericești, din centrele sociale de tranzit și adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonați de familie și care prezentau grave probleme de sănătate; familii sărace, fără posibilități materiale sau adăpost, tineri, studenți, șomeri, deținuți eliberați sau victime ale inundațiilor și altor calamități.

La data de 24 iulie 2008, Patriarhia Română și Ministerul Sănătății Publice au semnat Protocolul de cooperare privind parteneriatul în domeniul asistenței medicale și spirituale. De asemenea, în scopul dezvoltării și extinderii activităților social-filantropice, în cooperare cu mai multe eparhii, a fost înființată Federația Filantropia a Patriarhiei Române, care, împreună cu Sectorul social-filantropic al Administrației Patriarhale, a elaborat și a depus spre finanțare din fondurile europene diverse proiecte sociale.

Patriarhia Română asigură, prin mulți preoți de caritate, asistență liturgică și pastorală în unitățile militare, penitenciare, spitale și așezăminte de protecție socială din întreaga țară. Totuși, întrucât nevoile sunt multiple, această activitate trebuie intensificată și extinsă.

În încheiere, vă dorim succes în eforturile dumneavoastră de a sensibiliza Bisericile în vederea intensificării diaconiei sociale, mai ales astăzi, când criza economică produce multă sărăcie și suferință umană, iar Bisericile trebuie să aducă bucurie și speranță acolo unde este tristețe și incertitudine.

†D A N I E L

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente