Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la sfințirea bisericii Palatului Cotroceni, București, 11 octombrie 2009

UN ACT DE DREPTATE CIVICĂ, DE DEMNITATE POLITICĂ ȘI DE SPIRITUALITATE CREȘTINĂ

1. Sfințirea sau târnosirea unei noi biserici este eveniment mare și sfânt cu o semnificație spirituală și o binecuvântare harică deosebită. Dar al oamenilor oferit lui Dumnezeu înainte de sfințire, noua biserică devine, după sfințire, dar al Preasfintei Treimi pentru oameni. Construită din materiale trecătoare din lumea aceasta, noua biserică devine, după sfințire, locaș sfințit sau spațiu sacru al darurilor spirituale, cerești și netrecătoare, daruri ale lui Dumnezeu pentru sfințirea și mântuirea oamenilor iubitori de Dumnezeu și de semeni.

De aceea, la sfârșitul slujbei de sfințire a unei biserici ortodoxe se cântă troparul: „Această casă, Tatăl a zidit-o, această casă, Fiul a întărit-o, această casă, Duhul Sfânt a înnoit-o, a luminat-o, a sfințit-o și a sfințit sufletele noastre.”

Care sunt darurile cerești, netrecătoare, cu valoare veșnică pe care le primim în biserica nou sfințită, casă a harului Preasfintei Treimi? Ne spun cele trei Evanghelii care se citesc în timpul slujbei de sfințire a noii biserici: iertarea păcatelor, adevărata fericire care se dobândește prin iubire de Dumnezeu și de oameni, și arvuna vieții veșnice. Toate aceste daruri sfinte se primesc prin Sfintele Taine și slujbele sfinte săvârșite în biserică. De aceea biserica este numită „Casa lui Dumnezeu și poartă a cerului” (Facere 28, 17) „anticameră a Împărăției cerurilor (Sfântul Nicolae Cabasila), „laborator al Învierii” (Sfântul Maxim Mărturisitorul) sau „cerul pe pământ”(Sfântul Gherman al Constantinopolului), ca pe noi pământenii să ne înalțe al ceruri. Ca atare, în biserică se unește pământul cu cerul, timpul cu veșnicia, finitul cu infinitul, creatul cu necreatul, creația cu Creatorul, generațiile trecute, prezente și viitoare, spre slava lui Dumnezeu și fericirea eternă a oamenilor. În acest sens, o biserică nu poate fi înlocuită cu nimic din lumea aceasta, iar cei ce construiesc o biserică sunt pomeniți permanent în biserică și sunt numiți „fericiții și pururea pomeniții ctitori”.

2. Biserica sfințită azi are o semnificație deosebită întrucât este o biserică reînviată, adică o biserică nouă construită în întregime, pe temeliile și păstrând în totalitate forma bisericii Mănăstirii Cotroceni care a fost răstignită prin închidere și omorâtă prin demolare, în anul 1984, din ordinul dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu, exponent al regimului comunist ateu, demolator de suflete credincioase și de locașuri sfinte.

Astfel biserica Mănăstirii Cotroceni și apoi biserica Palatului domnesc și regal Cotroceni, ctitorită între anii 1679-1681 de Voievodul Șerban Cantacuzino, domnitor evlavios și erudit al Țări Românești (1678-1688), a zăcut „moartă” timp de aproape 20 de ani, din anul 1984, până în anii 2003-2004, când prin bunăvoința Excelenței Sale, Domnul Ion Iliescu, Președinte al României în acel timp, s-a realizat reconstrucția parțială a acestei biserici, în care au fost reînhumate osemintele ctitorului ei, Domnitorul Șerban Cantacuzino, în prezența vrednicului de pomenire Părintelui nostru Patriarh Teoctist și a Înalpreasfințitului Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, care este azi aici coslujitor la sfințirea noii biserici.

În anii 2008-2009, din și cu străduința inițiativa Excelenței Sale, Domnul Traian Băsescu, actualul Președinte al României, s-a finalizat reconstrucția acestei biserici, care a fost apoi dotată cu toate cele necesare pentru a redeveni locaș de cult. La toate acestea a contribuit în mod deosebit și Domnul Consilier de Stat Bogdan Tătaru Cazaban.

Această biserică reînviată prin reconstrucție, redotare și sfințire, are două hramuri: Adormirea Maici Domnului (15 august) și Sfinții Mucenici Serghie și Vah (7 octombrie). De aceea, prin bunăvoința Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu al Olteniei, biserica nou sfințită primește astăzi în dar două părticele din moaștele Sfinților Mucenici Serghie și Vah (â€303-305), care se păstrează în Catedrala mitropolitană din Craiova, iar Patriarhia Română oferă acum noii biserici racla în care se află cele două fragmente din moaștele acestor sfinți mucenici; de asemenea, o cruce de binecuvântare, o icoană a Sfântului Vasile cel Mare, Sfânta Scriptură și Liturghierul, ediția jubiliară 2008.

Recent, în acord cu Administrația Prezidențială, am numit pe părintele Arhimandrit Irineu Dogaru ca preot slujitor la această biserică cu regim de paraclis al Palatului Cotroceni, pentru a îndeplini dorința ctitorilor de-a fi pomeniți permanent la Sfânta Liturghie și la sfintele slujbe ce se vor săvârși aici, dar și pentru a răspunde solicitărilor spirituale care vin din partea persoanelor care își desfășoară activitatea în Administrația Prezidențială.

3. Reconstruirea bisericii Mănăstirii Cotroceni devenită apoi biserică a Palatului Cotroceni, și repunerea ei în stare de locaș de cult sfințit și sfințitor constituie deodată un act de dreptate civică, de demnitate politică și de spiritualitate creștină românească și europeană, întrucât în tradiția sănătoasă și sfântă a Europei creștine reședința sau palatul conducătorilor de stat creștini are în componența ei o biserică, un paraclis sau o capelă, dedicată rugăciunilor de mulțumire aduse lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El, cerându-se totodată ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru prezentul și viitorul țării, așa cum se spune în slujba de TE DEUM, săvârșită la diferite momente solemne din viața unui popor creștin.

Acum, pomenim cu recunoștință pe ctitorii acestei biserici, care în urmă cu 330 de ani, cu „inimă curată și bună” cum ne arată pilda Semănătorului din Evanghelia de astăzi, au arătat multă evlavie și dărnicie zidind această biserică, frumoasă ca o făclie de Paști pe dealul Cotrocenilor.

Totodată, felicităm și binecuvântăm pe toți cei ce au contribuit la reconstrucția, dotarea și înfrumusețarea acestei biserici, în frunte cu Domnul Președinte Traian Băsescu, pe toți ierarhii și clericii care au participat astăzi la sfințirea ei, pe toți distinșii invitați prezenți aici, precum și pe toți credincioșii pelerini care au venit și vor veni să se închine astăzi în această biserică nou sfințită, spre slava lui Dumnezeu și bucuria noastră a tuturor.

†DANIEL,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Comentarii Facebook


Știri recente