Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la parastasul Părintelui Profesor Ion Bria

UN TEOLOG ATENT LA SEMNELE TIMPULUI

Părintele Profesor Dr. ION BRIA

(1929 – 2002)

Se împlinesc anul acesta – 2009 – șapte ani de la trecerea la cele veșnice a Părintelui Prof. Dr. Ion Bria și 80 de ani de la nașterea sa.

Cu acest prilej, personalitatea părintelui Prof. Dr. Ion Bria, ca teolog, profesor universitar, vizionar și apologet ortodox al teologiei misionare interconfesionale, a fost evocată anul acesta în mai multe ocazii, în centre universitare din țară și străinătate, în mod special la București și Sibiu. Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu a organizat, în perioada 14 – 17 mai 2009, Conferința internațională cu tema „Preotul profesor universitar dr. Ion Bria (1929-2002) – o viață și o operă dedicată misiunii și unității Bisericii. Relevanța operei sale pentru viața bisericească și socială de astăzi”.

Părintele Prof. Dr. Ion Bria s-a născut la 19 iunie 1929 în localitatea Teleaga, județul Prahova.

A făcut studii secundare la Liceele din Vălenii de Munte și Ploiești (1941 – 1949), studii superioare la Institutul Teologic din București(1950 – 1954) și cursuri de doctorat (1954-1957) cu susținerea tezei în 1968; studii de specializare în Anglia, la Colegiul anglican din Canterbury (1962 – 1963) și la Facultatea de Teologie din Durham (1966). A fost profesor la Seminariile teologice din Buzău (1957 – 1961) și București (1962 – 1965), asistent la Institutul Teologic din București (1965 – 1966), redactor la Editura Institutului Biblic (1966 – 1968), din nou asistent și lector (1968 – 1970), conferențiar la catedra de Omiletică și Catehetică (sept. 1971 – aprilie 1973), profesor titular la catedra de Misiune și Ecumenism din Institutul Teologic Universitar București (1973 – 1978), suplinire din 1978 până în 1995. Profesor titular la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu (1995 – 1999) și îndrumător la școala doctorală (1999-2002). A fost hirotonit diacon în 1965 și preot în 1969.

Între anii 1973 – 1994, a lucrat la Consiliul Ecumenic al Bisericilor din Geneva, fiind coordonator pentru studii misionare ortodoxe în Comisia Misiune și Evanghelizare (1973 – 1988), director al Secției Înnoire și viață parohială (1989 – 1990), apoi director executiv al Departamentului Unitate și Înnoire (Credință și Constituție, Institutul Ecumenic de la Bossey, Laicii, Cult și Spiritualitate) în anii 1991 – 1994.

În această calitate a luat parte la marile reuniuni ecumenice: Adunările generale de la Nairobi (1975), Vancouver (1983), Canberra (1991); conferințele misionare mondiale: Bangkok (1973), Melbourne (1981); conferințele Credință și Constituție: Bangalore (1978), Santiago de Compostella (1993). A fost invitat să susțină prelegeri despre Ortodoxie și Ecumenism la Institutele ecumenice de la Lyon, Paris, Geneva.

A fost colaborator la numeroase reviste teologice din țară și străinătate (Geneva, Atena, Tesalonic, Paris, Boston, New York). Începând cu anul 1976, Părintele Bria a fost profesor invitat la diferite Facultăți de Teologie și centre ecumenice din Europa iar în 1990 a devenit Doctor honoris causa al Facultății de Teologie din Preșov (Slovacia).

Teologia Părintelui Prof. Dr. Ion Bria s-a centrat pe probleme de eclesiologie, evidențiind rolul Bisericii Ortodoxe față de celelalte confesiuni și față de societatea contemporană.

Demersul său teologic a ajutat mult la expunerea contemporană a doctrinei ortodoxe (pentru învățământul universitar), precum și la conturarea unei misiologii ortodoxe, ținând seama de contextul misionar și cultural european actual; fiind inițiatorul unui curent în teologia misionară în jurul temei „Liturghia după Liturghie”;

Între cărțile publicate amintim:

– Dicționar de Teologie Ortodoxă, București, 1981, Olanda în 1986, Buc. 1994;

– Curs de teologie practică și misionară, Geneva, 1982;

– Credința pe care o mărturisim, București, 1987;

– Destinul Ortodoxiei, București, 1989;

– Iisus Hristos, București, 1992

РDictionnaire oecum̩nique de missiologie, Paris, Geneva, 2001;

precum și sute de studii și articole în limba română și limbi străine.

Părintele Profesor Ion Bria a fost un mărturisitor al teologiei ortodoxe în context internațional. Avea o vocație ecumenică înnăscută, chiar și atunci când era critic el nu rămânea crispat ci creator. S-a făcut cunoscut ca luptător pentru unitatea creștină universală și a militat pentru o teologie ortodoxă misionară în cultură și societate.

A fost un reprezentant al tradiției teologiei dinamice în care fidelitatea față de trecut nu exclude înnoirea misionară și pastorală pentru prezent.

Părintele Profesor Ion Bria a fost un teolog atent și sensibil la schimbările istoriei contemporane, un mare sprijinitor al tinerilor teologi români care au studiat în Occident, a procurat zeci de burse pentru tineri români.

A organizat în România multe întrunirii internaționale oferind Bisericii Ortodoxe Române șansa de a arăta o teologie mărturisitoare și pastorală, vie și bogată, chiar și în anii grei ai comunismului.

A fost apreciat în toată lumea ortodoxă și în instituțiile ecumenice din Europa și din alte continente.

Rugăm pe Hristos – Domnul să așeze sufletul robului Său Părintele Prof. Dr. Ion Bria împreună cu drepții și slujitorii Săi, care L-au mărturisit cu credință vie și iubire constantă.

Veșnica lui pomenire!

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente