Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu prilejul deschiderii anului universitar 2008 – 2009, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București

Școlile de teologie, în general, și facultățile de teologie, în special, au o importantă vocație misionară pentru viața și activitatea Bisericii Ortodoxe Române, deoarece aceste instituții formează slujitori și misionari ai Bisericii pentru românii ortodocși din țară și cei din diaspora, mai ales acum când numărul românilor dinafara granițelor României a crescut fără precedent.

În această lucrare deosebit de necesară, profesorii, conferențiarii, lectorii, asistenții și preparatorii de teologie sunt, în același timp, slujitori și misionari ai Bisericii, precum și formatori de slujitori și de misionari ai Bisericii. În acest sens, atât cadrele didactice din facultățile de teologie ortodoxă cât și studenții și studentele trebuie să cunoască temeinic atât credința Bisericii Ortodoxe Sobornicești sau Universale, cât și nevoile reale ale vieții Bisericii de azi, ținând seama de noile probleme, provocări și șanse, care se ivesc într-o societate pluralistă, agitată și în rapidă transformare, marcată puternic de secularism în plan spiritual și de individualism în plan social.

Din punct de vedere al misiunii Bisericii, școlile ei de teologie și mai ales facultățile de teologie sunt chemate să se concentreze în trei direcții majore: intensificarea vieții liturgice și spirituale, aprofundarea cercetării științifice și amplificarea cunoașterii nevoilor pastorale și sociale ale credincioșilor.

1. Intensificarea vieții liturgice și spirituale este necesară întrucât teologia, ca știință a mântuirii și conștiință misionară a Bisericii în lume, este în primul rând știința cunoașterii lui Dumnezeu, Creatorul și Mântuitorul lumii, și a comuniunii de viață și iubire cu El în istorie și în veșnicie. În acest sens, rugăciunea face parte din actul teologic existențial, formator al conștiinței și simțirii teologice ortodoxe. Un părinte al Filocaliei ne îndeamnă, zicând: „Dacă ești teolog roagă-te și dacă te rogi ești teolog” (Evagrie Ponticul). Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul atrage atenția că „teologia fără rugăciune este o teologie a demonilor”, care știu că Dumnezeu există, dar nu-L iubesc pe El și nu vor să-L întâlnească față către față. Ori, Fiul lui Dumnezeu, Hristos – Domnul, a luat chip de om, pentru ca omul să nu-și mai întoarcă fața de la El. Fără o experiență liturgică și spirituală profundă, teologul nu poate fi un mărturisitor al adevărului conținut în cuvintele psalmistului: „Gustați și vedeți că bun este Domnul” (Ps. 33,8) și nici nu poate fi un misionar animat de iubire de Dumnezeu, de Biserică și de mântuirea oamenilor.

2. Aprofundarea cercetării științifice este strict necesară azi, pentru că în contextul european actual se cere o creștere permanentă a calității și competitivității învățământului universitar. De cercetarea academică depinde reputația profesorilor și a facultăților în care aceștia activează, precum și a revistelor pe care le publică. Desigur, în această privință, dotarea facultății de teologie cu bibliotecă mare, bine organizată și permanent aprovizionată cu noi titluri de carte și noi reviste de specialitate devine un imperativ.

Un pas important în această direcție s-a făcut aici la București prin organizarea unei săli moderne de lectură, pe care o inaugurăm azi. Ea va purta numele marelui profesor de Istorie bisericească, Teodor M. Popescu, el însuși organizator, cu mai multe decenii în urmă, al bibliotecii Facultății de Teologie Ortodoxă din București. La organizarea noii săli de lectură Teodor M. Popescu a contribuit în mod substanțial Arhiepiscopia Bucureștilor, cu aproape 87.000 (870 milioane lei vechi), pentru că înțelege importanța misiunii facultății de teologie în viața Bisericii, dar și pentru că noi apreciem angajarea multor cadre didactice ale Facultății de teologie ortodoxă din București în cele 3 proiecte inițiate anul trecut (2007) de Biserica noastră, și anume, intensificarea traducerii operelor Sfinților Părinți și Scriitori Bisericești (PSB), editarea unei Istorii a teologiei ortodoxe din secolul al XX-lea și editarea unei Enciclopedii a Ortodoxiei românești.

Lucrările sunt în curs de derulare și devin promițătoare, urmând ca în anul jubiliar 2009 dedicat „Sfântului Vasile cel Mare și tuturor Sfinților Capadocieni” să apară și opera sa integrală, tradusă în limba română, mai ales că Mitropolitul Țării Românești și Patriarhul României poartă în titulatura sa și titlul de „Locțiitor al tronului Cezareei Capadociei”.

3. Amplificarea cunoașterii nevoilor concrete pastorale și sociale ale credincioșilor este o altă prioritate.

În acest sens, am numit unele cadre didactice de la Facultatea de teologie preoți și diaconi în unele parohii din Capitală, pentru a cunoaște mai bine viața parohiilor și nevoile lor pastorale și sociale. Totuși, este necesară o mai intensă cooperare între Facultate și parohii, mai ales în privința programelor culturale și sociale ale acestora. Desigur, apreciem implicarea unor cadre didactice ale Facultății în susținerea programelor misionare ale Centrului BASILICA, în special posturile de radio și televiziune TRINITAS, dar este nevoie de o contribuție și mai mare din partea Facultății de teologie în susținerea cu articole a cotidianului „Lumina”, a săptămânalului „Lumina de Duminică”și a publicației „Vestitorul Ortodoxiei”, precum și în susținerea celorlalte publicații ale Patriarhiei Române și Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Acum, la început de an nou universitar, pe care-l dorim animat de elan înnoitor de fidelitate și de creativitate, felicităm conducerea Universității și Facultății de teologie, toate cadrele didactice ale Facultății de teologie, pe toți studenții și studentele ei, precum și pe toți ostenitorii și binefăcătorii ei. Totodată, rugăm pe Hristos-Domnul, Învățătorul nostru veșnic, să le dăruiască tuturor lumina și ajutorul Său, pace și bucurie, sănătate și spor în activitatea sfântă de cultivare și promovare a teologiei ortodoxe și de formare duhovnicească și intelectuală a tinerilor slujitori și misionari ai Bisericii noastre, ca viitori preoți de parohie și mănăstire, profesori de religie, asistenți sociali, restauratori și conservatori de patrimoniu sacru, ostenitori în administrația bisericească, în mass-media, diaspora română și în alte domenii de activitate.

Vă dorim multe și frumoase realizări în noul an universitar!

â€DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente