Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la slujba de înmormântare a Acad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat astăzi, 13 martie, slujba de înmormântare a Acad. Pr. Prof. Dumitru Popescu. La încheierea acesteia Preafericitul Părinte Patriarh a rostit un cuvânt către familie și îndoliata adunare, intitulat UN TEOLOG CREATOR DE SINTEZE ȘI PROMOTOR AL DIALOGULUI, pe care îl vom reda în continuare.

UN TEOLOG CREATOR DE SINTEZE ȘI PROMOTOR AL DIALOGULUI

– Acad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu (1929-2010) –

„Am aflat cu profundă durere în suflet de trecerea din această viață a Părintelui Academician Profesor Dr. Dumitru Popescu, teolog remarcabil, distins om de cultură și de înaltă ținută morală.

Dumnezeu a rânduit să-l cheme la Sine în această perioadă de urcuș spre Înviere, poate tocmai pentru că viața sa, dăruită cu pasiune și jertfelnicie slujirii învățământului teologic și semenilor, devenise ea însăși un urcuș al teologhisirii în lumina Crucii și a Învierii lui Hristos.

Dorim să omagiem personalitatea regretatului Părinte Academician Dumitru Popescu, binecunoscută și apreciată atât în mediul teologic universitar românesc, cât și peste hotare.

Preocupat de evidențierea legăturii dintre teologie și cultură, care are o importanță esențială pentru misiunea Bisericii în lumea contemporană, în gândirea sa teologică Părintele Profesor Dumitru Popescu îmbină fidelitatea față de contribuțiile predecesorilor săi și față de experiența eclesială ortodoxă, cu înnoirea permanentă a abordărilor sale teologice, fiind atent la viața actuală a Bisericii și la provocările venite din partea culturii și științei din timpul nostru. Larga sa deschidere spre teologiile altor Biserici, uneori într-o manieră critică, alteori într-una irenică, a contribuit la avansarea dialogurilor teologice intercreștine și în același timp la afirmarea specificului Ortodoxiei universale și românești.

Ceea ce particularizează în mod deosebit activitatea didactică și opera teologică a părintelui Dumitru Popescu este dimensiunea interdisciplinară sau pluridisciplinară a abordării tematice. Între temele dogmatice predilecte se numără învățătura despre Sfânta Treime, care este relaționată permanent cu eclesiologia, cosmologia, antropologia și cu învățătura despre Sfintele Taine.

A doua temă dogmatică preferată este cea hristologică, fapt demonstrat nu doar prin numeroasele lucrări de specialitate, ci și prin aceea că tratatul său de dogmatică, apărut în anul 2005, a fost intitulat Iisus Hristos Pantocratorul. În domeniul hristologiei contribuția părintelui profesor Dumitru Popescu poate fi sintetizată și definită prin dezvoltarea unei teologii despre Hristos-Logosul divin creator, ceea ce-i va permite să relaționeze într-o manieră nouă capitolul hristologic cu cel cosmologic și cel antropologic.

Contribuția substanțială în domeniul teologiei dogmatice a părintelui profesor Dumitru Popescu este dublată de cea în domeniul teologiei fundamentale sau apologeticii. Prin faptul că a fost cel dintâi teolog care după 1990 a elaborat studii valoroase privind raportul dintre religie și cultură, religie și filozofie, religie și știință, religie și artă, a inițiat și dezvoltat un curent înnoitor în teologia românească, apreciat deodată în Biserică și în societate. Cel mai concludent argument în această privință este faptul că mai întâi volumul Teologie și cultură a primit premiul Academiei Române pe anul 1993, iar ulterior autorul a fost primit ca membru de onoare al Academiei Române.

Prin viața și opera sa, Părintele Profesor Dumitru Popescu va rămâne un model de fidelitate și slujire a Mântuitorului Hristos și a Bisericii Sale, un model luminos și inspirator pentru generația tânără, prin competența sa academică, prin tenacitatea sa, prin noblețea sa sufletească și prin modul în care a reușit, cu înțelepciune și multă dragoste, să îndrume și să formeze generații de studenți, astăzi slujitori ai sfintelor altare sau ai catedrelor de teologie.

Pasiunea sa pentru sinteze teologice actuale, competența sa științifică și vocația sa de preot vrednic și dascăl emerit au făcut din el o coloană de lumină a teologiei românești, și o pildă demnă de admirație.

Rugăm pe Hristos Domnul Cel înviat din morți să odihnească sufletul robului Său, Părintele Profesor Dumitru Popescu, în lumina cea neînserată a Împărăției Sale unde drepții ca luminătorii strălucesc, să mângâie familia îndoliată și pe toți cei care azi sunt întristați de plecarea sa dintre noi”.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

â€DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente