Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL la sărbătoarea SFINTEI TREIMI, ocrotitoarea Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, 8 iunie 2009, Capela „Sfânta Treime” a Domeniului ȘTIRBEY – Buftea, jud. Ilfov

RECUNOȘTINȚĂ PENTRU MISIUNE SFNTĂ

Sărbătoarea Preasfintei Treimi este pentru întreaga Biserică o zi de bucurie și de recunoștință, luminată de razele binefăcătoare ale harului Duhului Sfânt. În timpul Sfintei Liturghii s-au înălțat rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu Cel în Treime închinat și slăvit pentru toate darurile și binecuvântările pe care le revarsă asupra Bisericii lui Hristos și asupra întregii creații. Aflați în acest an omagial dedicat Sfinților Capadocieni rememorăm cu evlavie cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, dascăl înțelept al teologiei trinitare, care ne îndeamnă zicând: „Credeți în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt. Nu trădați această comoară! În Tatăl Care e începutul a toate; în Fiul, Cel Unul-Născut; născut din Tatăl, Dumnezeu adevărat, desăvârșit din Cel desăvârșit; Icoana cea vie, Care reflectă în El pe Tatăl întreg; în Duhul Sfânt, Care-și are existența în Tatăl, fiind izvorul sfințeniei, Putere dătătoare de viață, Har care desăvârșește, prin care omul e înfiat și ceea ce era muritor devine nemuritor” (Epistole, 105, în PSB, vol. 12, București, 1988, p. 286).

Astăzi sunt multe mănăstiri și biserici de parohie în țara noastră încredințate de ctitori ocrotirii directe a Preasfintei Treimi și astăzi toate acestea își serbează hramul, dar sunt și instituții misionare ale Bisericii care își desfășoară activitatea sub același patronaj dumnezeiesc. De aceea, se cuvine astăzi să mulțumim lui Dumnezeu și pentru aceste lucrări misionare care binevestesc iubirea părintească a Tatălui ceresc, harul Mântuitorului nostru Iisus Hristos și împărtășirea sau comuniunea Sfântului Duh.

Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, prin două dintre cele cinci componente ale sale, și anume Radio TRINITAS și TRINITAS TV, este astăzi în sărbătoare, întrucât numele de TRINITAS se referă la Sfânta Treime ca izvor și centru al vieții spirituale a Bisericii, iar numele de BASILICA se referă la Biserica lui Hristos constituită la Cincizecime sau Rusalii prin Pogorârea Sfântului Duh. Iar pentru că bucuria duhovnicească se trăiește în comuniune, lumina sărbătorii de azi cheamă la bucuria recunoștinței și publicațiile „Lumina”, Agenția de știri BASILICA și Biroul de Presă și Relații Publice ale Patriarhiei Române. Prin ziua înființării sale la București, în data de 27 octombrie 2007, Centrul de Presă BASILICA este strâns legat de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou din Basarabi, ocrotitorul Bucureștilor, însă instituțiile media care poartă numele de Trinitas și Lumina se află încă de la început, sub ocrotirea Preasfintei Treimi. Mijloacele de comunicare socială ale Bisericii Ortodoxe se inspiră și se luminează din evenimentul întemeietor de Biserică al Pogorârii Duhului Sfânt și din modelul ceresc de ființare în comuniune al Preasfintei Treimi. Duhul Sânt comunică oamenilor harul și viața Preasfintei Treimi și cheamă diversitatea neamurilor la unitatea de înțelegere a Evangheliei lui Hristos. Putem spune, așadar, că sărbătoarea Sfintei Treimi este și o zi de sfântă binecuvântare a instituțiilor de comunicare misionară a credinței creștine.

Misiunea Bisericii realizată prin mass-media este aceea de-a binevesti Evanghelia și de-a chema oamenii la comuniune sfântă. Ea are în prezent o importanță deosebită, întrucât Dumnezeu ne dăruiește noi căi de comunicare a Cuvântului Său mântuitor și de trăire a prezenței Sale iubitoare prin comuniunea de credință a unei comunități bisericești extinse. Prin prelungirea mesajului credinței din locașul de închinare în casele și în sufletele oamenilor aflați departe unii de alții se adună sufletele lor în aceeași credință, în același duh de rugăciune și în aceeași lumină a faptelor bune.

Transmisiunea zilnică a Sfintei Liturghii la Radio TRINITAS și la TRINITAS TV, emisiunile de spiritualitate, cultură, muzică și artă creștină, știrile, mesajele și documentarele difuzate prin intermediul Agenției de știri BASILICA sau articolele publicate în paginile cotidianului „Ziarul Lumina”, ale săptămânalului „Lumina de Duminică” sau ale revistei lunare „Vestitorul Ortodoxiei” reprezintă lucrări misionare care contribuie la promovarea credinței și culturii creștine în societate. Totodată este promovat și dialogul dintre Tradiția dinamică a Bisericii și civilizația umană de astăzi, frământată de pluralismul ideilor, globalizarea economică și comunicațională, criza financiară și spirituală.

Într-o epocă în care cea mai puternică influență asupra opiniei publice este exercitată prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă (inclusiv internetul), Biserica folosește aceste mijloace de comunicare în masă pentru promovarea valorilor evanghelice în societate, dar și pentru a face cunoscute activitățile ei multiple. Din această perspectivă, Patriarhia Română a făcut din cele 5 componente ale Centrului de Presă BASILICA tot atâtea căi de comunicare între eparhiile ortodoxe românești din țară și din străinătate, între instituțiile bisericești cu domenii de activitate diferite (liturgice, educative, cultural-misionare, social-caritative), dar ea crează și spații deschise dialogului cu instituțiile de Stat și cu organizații care promovează binele comun, cultivă grija pentru patrimoniul cultural și spiritual românesc, dezvoltă activități în domeniul social și umanitar.

Am consemnat cu bucurie în ultimul an extinderea ariei de emisie a postului de Radio TRINITAS în partea de vest a României (Arad și Timișoara), dar și cooperarea misionară realizată între Patriarhia Română și Mitropolia Olteniei prin afilierea Radio Logos la rețeaua națională radiofonică a Bisericii Ortodoxe Române, apreciem eforturile pe care TRINITAS TV le face pentru diversificarea emisiunilor, pentru analiza problemelor cu care se confruntă societatea de azi, în dialog cu personalități ale vieții publice. De asemenea, remarcăm eforturile comune prin care publicațiile „Lumina”, Agenția de știri BASILICA și Biroul de Presă al Patriarhiei realizează conexiuni și punți de legătură în societate prin mijloacele specifice de reflectare a vieții și activităților Bisericii.

Această lucrare misionară foarte necesară, deși costisitoare, desfășurată de Patriarhia Română prin intermediul Centrului de Presă BASILICA transmite oamenilor bucurie sfântă, speranță și chemare la faptă bună, iar ei simt că sunt părtași la o lucrare sfântă și benefică pentru viața lor spirituală.

Adresăm astăzi calde mulțumiri parohiilor și protopopiatelor din Arhiepiscopia Bucureștilor, care ajută cel mai mult activitatea mediatică a Patriarhiei Române, eparhiilor ortodoxe românești care susțin această activitate, precum acelor instituții și persoane care ajută Biserica noastră în această lucrare misionară și pastorală de mare valoare spirituală. În condițiile crizei economice mondiale de azi, dar și ținând seama de nevoile spirituale crescânde ale oamenilor, facem un apel călduros către toți credincioșii ortodocși români din țară și din străinătate să sprijine Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române și să participe la lucrarea acestuia de binevestire a Evanghelie iubirii lui Hristos, de cultivare a virtuților creștine și de promovare a spiritualității românești în context național și în diaspora română.

Felicităm și binecuvântăm astăzi pe toți ostenitorii și susținătorii Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române și rugăm pe Preasfânta Treime să le dăruiască tuturor bucuria de-a răspândi lumina sfântă a dreptei credințe în sufletele oamenilor, de-a cultiva speranța și iubirea între semeni spre slava lui Dumnezeu și binele poporului nostru.

†Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente