Cuvântul Patriarhului României la Duminica vameșului și a fariseului

În prima duminică a perioadei Triodului, Biserica a rememorat în cadrul Sfintei Liturghii Pilda Vameșului și a fariseului, rostită de Mântuitorul Hristos. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în Paraclisul ‘Sfântul Grigorie Luminătorul’ din Reședința patriarhală despre legătura dintre smerenie și rugăciunea adevărată.

Biserica a rânduit la începutul perioadei Triodului această pildă foarte cunoscută de credincioși, pentru a învăța că începutul bun al oricărei lucrări duhovnicești este smerenia, care este semnul prezenței lui Dumnezeu în sufletul omului. Pilda Vameșului și a fariseului arată că rugăciunea smerită este primită de Dumnezeu și ea este o cale de îndreptare, după cuvântul Mântuitorului care spune că vameșul smerit a plecat mai îndreptat la casa lui decât fariseul care-și făcuse bilanțul faptelor bune.

‘Smerenia este temelia rugăciunii adevărate, este temelia rugăciunii pe care Dumnezeu o primește cu bucurie și care are în viața noastră o frumoasă rodire. Numai rugăciunea smerită aduce în sufletul omului pace și bucurie și-l unește cu Dumnezeu. Smerenia este darul lui Dumnezeu cultivat de noi prin post, rugăciune, milostenie și mai ales prin efortul de a-i considera pe ceilalți mai buni decât noi și mai vrednici decât noi’, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel potrivit Ziarul Lumina.

Preafericirea Sa a mai arătat că smerenia își arată valoarea în contrast cu mândria pătimașă care duce la răzvrătire și neascultare, prin care diavolul a căzut din starea de lumină în întuneric și răutate și prin care și primii oameni au fost ispitiți și au căzut în păcat, îmbolnăvind firea umană. Smerenia strălucește desăvârșit din persoana Mântuitorului Iisus Hristos, fiind calea întoarcerii și a refacerii legăturii omului cu Dumnezeu.

‘Slava lui Hristos este lumina smereniei Lui’

‘Taina întrupării arată că Cel ce stăpânește devine rob. Sfântul Apostol Pavel spune despre Hristos că ‘S-a deșertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, și la înfățișare aflându-Se ca un om, S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, și încă moarte pe cruce. Pentru aceea, și Dumnezeu L-a preaînălțat și I-a dăruit Lui nume, care este mai presus de orice nume; Ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cerești și al celor pământești și al celor de dedesubt’. Slava lui Hristos este lumina smereniei Lui și ea vine din faptul că s-a smerit pe Sine, iar acestei umanități a lui Hristos, care se smerește și ascultă de Dumnezeu, Dumnezeu îi dăruiește o slavă mai presus de orice făptură. Pornind de la această taină înțelegem că Hristos dăruiește harul smereniei Sale ca har mântuitor celor care cred în El, îl iubesc pe El și întru smerenie împlinesc voia Lui în viața lor’, a explicat Patriarhul României.

Roadele smereniei privesc viața interioară a omului, dar și relațiile lui cu semenii, care, luminate de smerenie, sunt sub semnul păcii, al iubirii, al bunei înțelegeri și al jertfelniciei. ‘Evanghelia ne cheamă să cultivăm smerenia ca dar și ca strădanie personală, pentru că omul trebuie să vegheze asupra stărilor sufletești, să nu se mândrească pentru fapta cea bună, ci mai întâi să recunoască prezența lui Dumnezeu și darul Său în fapta cea bună, să nu osândească pe semeni, să lase toată judecata pe seama lui Dumnezeu și să cultive smerenia drept cea mai bună cale care duce la mântuire’, a spus Preafericirea Sa.

Comentarii Facebook


Știri recente