Cuvântul Patriarhului României către pelerinii veniți la hramul Catedralei patriarhale din București (24-29 octombrie 2009)

OCROTITORUL BUCUREȘTILOR PRIMEȘTE TREI SFINȚI CAPADOCIENI

Cuvânt către pelerinii veniți la hramul Catedralei patriarhale din București

(24-29 octombrie 2009)

Anul acesta 2009 se împlinesc 1630 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sfântului Vasile cel Mare (â€379), unul dintre cei mai cunoscuți Sfinți Părinți ai Bisericii Ortodoxe, mare teolog și înțelept păstor de suflete.

Cu acest prilej, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2009 An comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare și al tuturor Sfinților Capadocieni.

Binecuvântarea și bucuria pe care ni le aduce Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, sporesc și mai mult anul acesta, prin venirea din Grecia la București a moaștelor Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, a moaștelor Sfântului Grigorie Teologul, prietenul Sfântului Vasile cel Mare, ca dar oferit de Arhiepiscopia de Viena, Austria, și a moaștelor Sfântului Grigorie de Nyssa, fratele Sfântului Vasile cel Mare, aduse de la biserica Domnița Bălașa din București. Așadar, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou primește de sărbătoarea sa pe acești trei Sfinți Capadocieni.

Biserica întreagă și mai ales credincioșii pelerini cinstesc pe sfinți întrucât în sfinți se arată prezența harului lui Hristos și lucrarea Sfântului Duh, ca rodire a darurilor primite de ei la Sfântul Botez, daruri pe care însă sfinții le-au cultivat prin rugăciune și fapte bune.

Roadele prezenței și lucrării Sfântului Duh în sfinții lui Dumnezeu se arată mai ales în dragostea lor față de Dumnezeu și față de semeni, în bucuria lor duhovnicească, în pacea sufletului, în îndelungă răbdare când trec prin încercări, în bunătatea inimii, în facerea de bine către toți oamenii, în credință dreaptă și statornică, în blândețe nefățarnică, în înfrânare de la săvârșirea răului, în curăția sau sfințenia vieții (cf. Galateni 5, 22-23).

Așadar, când noi cinstim pe sfinți, cinstim prezența și lucrarea lui Dumnezeu în acei oameni care au crezut în El, L-au iubit și au împlinit voia Lui în viața lor pe pământ. Prin credința lor statornică și prin viața lor sfântă, toți sfinții sunt prieteni ai lui Hristos (cf. Ioan 15, 14; Iacob 2, 23), învățători și rugători ai Bisericii pentru mântuirea oamenilor.

Când Biserica lui Hristos recunoaște sfințenia celor ce au făcut roditoare în viața lor darurile Sfântului Duh, ea îndeamnă pe toți credincioșii să citească și să să urmeze Viețile sfinților, să cinstească icoanele sfinților și să ceară ajutorul rugăciunii sfinților pentru a spori în credință și în fapte bune, pe calea mântuirii.

Pe lângă citirea Sinaxarului sau a Vieții sfinților și cinstirea icoanelor sfinților, Biserica a început încă din primele veacuri să cinstească mormintele și moaștele sfinților, mai ales cele ale sfinților apostoli, ale sfinților mucenici sau martiri și ale sfinților cuvioși monahi viețuitori în mănăstiri sau în pustie. Prin cinstirea moaștelor sfinților, Biserica mărturisește lucrarea Sfântului Duh de sfințire a sufletului și a trupului omului credincios, rugător către Dumnezeu și împlinitor al voii Sale.

Astfel, prin cinstirea moaștelor sfinților, Biserica mărturisește împreună cu Sfântul Apostol Pavel că trupul sfințit al credincioșilor este „templu al Duhului Sfânt” (1 Corinteni 6, 19), pentru că ei au „slăvit pe Dumnezeu în trupul și în sufletul lor” (1 Corinteni 6, 20) și „vor fi cu Hristos în slava veșnică” (1 Tesaloniceni 4, 17).

De aceea, prin rugăciunea lor, sfinții sunt mijlocitori pentru noi, vindecători de boli, izbăvitori de patimi și de necazuri, luminători ai vieții, dascăli ai mântuirii și îndrumători către Împărăția Preasfintei Treimi.

În aceste zile de sărbătoare, soborul minunat al Sfinților Părinți Capadocieni: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Grigorie de Nyssa, mari dascăli ai lumii și ierarhi, sporește bucuria tuturor pelerinilor care cinstesc sfintele lor moaște alături de moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ocrotitori ai Catedralei Patriarhale din București.

Cinstiți împreună în aceste zile de sărbătoare în Capitala României, acești minunați sfinți ai pământului Capadociei și ai Bisericii universale ne arată că lumina Evangheliei lui Hristos a rodit în popoare credincioase raze și chipuri de lumină, adică sfinți rugători pentru oameni pe pământ și în cer, unind între ele, prin lumina și rugăciunea lor, generații și popoare, întrucât pentru ei „Iisus Hristos, ieri și azi și în veci este același” (Evrei 13, 8).

Iubiți pelerini,

Să rugăm pe acești sfinți mari, prieteni ai lui Hristos, părinți milostivi și luminători ai Bisericii, să fie pentru noi mijlocitori în fața Preasfintei Treimi, să ne dăruiască sănătate și mântuire, mult ajutor în familie și în toată lucrarea cea bună, putere duhovnicească de a birui ispitele și necazurile, neînțelegerile și neajunsurile, sărăcia și nesiguranța zilei de mâine, pentru a spori în credință, în nădejde și în dragoste față de Dumnezeu și de oameni.

Rugăm pe Preamilostivul Dumnezeu să vă răsplătească tuturor evlavia și osteneala, dărnicia și răbdarea, cu darurile Sale cele bogate, cu sănătate și mântuire, cu pace și bucurie, pentru ca să împărtășiți tuturor celor dragi binecuvântarea lui Dumnezeu și a sfinților Lui, lumina sărbătorii și frumusețea sufletelor adunate în rugăciune împreună cu sfinții, în iubirea Preasfintei Treimi!

„Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți!” (2 Corinteni 13, 13)

Al vostru către Hristos Domnul rugător,

†DANIEL,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente