Cuvântul Părintelui Patriarh DANIEL la slujba înmormântării Preasfințitului DAMASCHIN, Episcopul Sloboziei și Călărașilor

UN PĂSTOR TEOLOG, HARNIC ȘI SMERIT – Episcopul DAMASCHIN al Sloboziei și Călărașilor – (1940 – 2009)

Cu durere în suflet participăm în aceste momente la slujba prohodirii iubitului nostru frate în Hristos, vrednicul de pomenire Episcop Dr. Damaschin Coravu al Sloboziei și Călărașilor, care, în mod cu totul neașteptat, a trecut la cele veșnice în Săptămâna luminată, într-o zi de mare sărbătoare din calendarul Bisericii noastre închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, semn că viața sa pământească a fost o biruință asupra tuturor încercărilor vieții și a primit cununa luminii celei neînserate din Împărăția Cerurilor.

Preasfințitul Părinte Episcop Damaschin a fost un om smerit și sobru, arhipăstor harnic și cinstit, un profesor de teologie și un misionar al culturii creștine. Preasfințitul Părinte Episcop Damaschin rămâne în amintirea și prețuirea noastră a tuturor ca un ierarh mărturisitor al credinței ortodoxe în vremurile grele prin care a trecut poporul român în ultimele decenii ale secolului trecut. În acele timpuri tulburi el a primit cu responsabilitate și a împlinit cu demnitate slujirea arhierească, fiind ales și hirotonit în anul 1980 episcop vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, unde s-a ostenit timp de 20 de ani. Dragostea și devotamentul cu care a răspuns chemării încredințate au fost apreciate de Colegiul Electoral Bisericesc, când în anul 2000 l-a chemat la o slujire mai mare, aceea de a fi arhipăstor al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor. Ca episcop al acestei eparhii din Mitropolia Munteniei și Dobrogei, Preasfințitul Părinte Damaschin a desfășurat o bogată activitate pastoral-liturgică și social-misionară, slujind cu zel misionar și înțelepciune Biserica Ortodoxă din inima Bărăganului. Trudind în acești nouă ani la înfrumusețarea Catedralei episcopale în care ne aflăm, pe care ar fi dorit să o vadă în întregime pictată, precum și la alte biserici și mănăstiri din această eparhie a Țării Românești, Preasfinția Sa a dovedit că este un iubitor al frumuseții Casei lui Dumnezeu, care ne îndeamnă să căutăm frumusețea Împărăției Cerurilor.

Înțeleptul Episcop Damaschin al Sloboziei și Călărașilor a prețuit și interiorizat îndemnurile pline de înțelepciune dumnezeiască ale Sfântului Apostol Pavel: „ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea, căci, făcând aceasta, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.” (I Tim. 4, 16). Încă din tinerețile sale el a iubit mult cultul liturgic și cultura creștină. Pregătirea sa teologică ne confirmă acest adevăr. Absolvent al Seminarului Teologic din Craiova, absolvent al Institutului Teologic de grad Universitar din București, apoi doctorand la același Institut și doctor în teologie al Universității din Atena, vin să ne arate că vrednicul de pomenire fratele nostru întru Hristos Episcopul Damaschin a înțeles Teologia ca fiind o știință a mântuirii sufletului și a vieții veșnice. Bogata sa pregătire pe tărâmul Teologiei l-a determinat să împărtășească și altora comorile ei spirituale, slujind cu multă dăruire și „Liturghia Cuvântului”, ca profesor la catedra de teologie. A fost profesor la Seminarul Teologic din Craiova, apoi la noua Facultate de Teologie din Craiova, unde a fost și decan timp de opt ani. Această bogată activitate didactică a contribuit la formarea teologică a multor tineri cărora le-a făcut cunoscută bogăția credinței dreptmăritoare a poporului român. În anul 1990 Preasfințitul Părinte Episcop Damaschin a devenit președinte al colegiului de redacție al publicației Vestitorul Ortodoxiei – periodic de informație bisericească, teologie și spiritualitate al Patriarhiei Romane, și ulterior președinte al periodicului Chemarea Credinței, editat tot de Patriarhia Română.

A scris și publicat peste 60 de titluri, cărți, studii, articole, reportaje, recenzii, publicate în țară și străinătate în care a arătat profunzimea, prospețimea și actualitatea credinței ortodoxe pentru că aceasta poartă în ea puterea Duhului Sfânt și adevărul deplin descoperit nouă oamenilor de Iisus Hristos, Mânuitorul lumii.

Dascălul de teologie a fost dublat în activitatea sa din plan educațional de episcopul păstor de suflete. Sfântul Sinod al Bisericii noastre, cunoscând toate acestea l-a delegat să reprezinte Biserica Ortodoxă Română la peste 50 de congrese, conferințe intercreștine, simpozioane si alte întruniri teologice din țară și străinătate (Grecia, Cipru, Austria, Ungaria, Spania), unde a prezentat referate și comunicări, dintre care multe au fost publicate în limbile română, greacă și germană. A fost și vicepreședinte al Societății Biblice Interconfesionale din România.

Prin viața și făptuirile sale, Preasfințitul Părinte Episcop Damaschin a făcut viu și lucrător Cuvântul lui Dumnezeu în sufletele celor pe care i-a păstorit cu multă dragoste și smerenie, cu răbdare în tăcere și cu nădejde în ajutorul lui Dumnezeu.

Astăzi, profesorul de teologie și episcopul Damaschin Coravu ne lasă moștenire o pildă luminoasă de credință statornică și de evlavie profund interiorizată, de păstor harnic și onest, o carte vie în care Dumnezeu a scris de-a lungul vieții sale rodirea harului Botezului unit cu osteneala creștinului jertfelnic și smerit.

La acest moment de mare tristețe pentru Episcopia Sloboziei și Călărașilor și pentru întreaga Biserica Ortodoxă Română, în numele ierarhilor Sfântului Sinod și al nostru personal, adresăm familiei îndurerate, clerului și credincioșilor îndoliatei eparhii a Sloboziei și Călărașilor, părintești condoleanțe, rugând pe Hristos Domnul, Arhiereul Cel Veșnic, să așeze sufletul vrednicului de pomenire Damaschin Episcopul, în lumina Preasfintei Treimi, în ceata sfinților Săi slujitori, care au înmulțit talanții și au binevestit lumii Evanghelia mântuirii, a iubirii sfinte și a vieții veșnice.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

†DANIEL,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Locțiitor de episcop al Sloboziei și Călărașilor

Comentarii Facebook


Știri recente