Cuvântul IPS Mitropolit Dionisie la hramul Catedralei Patriarhale

Preafericirea Voastră, Preafericite Părinte Daniel, Arhiepiscop al Bucureștiului, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Locțiitor al Tronului Cezareei Capadociei,

Lui Hristos, Care a înviat și ne adună în unitatea credinței și comuniunea dragostei în Duhul Sfânt, slavă și închinare în vecii vecilor, amin, pentru că, astăzi, ne învrednicim să trăim bucuria Învierii împreună cu Preafericirea Voastră, cu ceilalți frați arhierei coliturghisitori, dar și cu atât de numeroasă obște a credinciosului popor român care, cu evlavie, se roagă împreună cu noi în această preafrumoasă Catedrală Patriarhală cinstită, cu hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena și Sfântului Dimitrie cel Nou. Slăvim pe Hristos Cel Înviat,deoarece, în mijlocul nostru, avem daruri cerești, adică o parte din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci pe care S-a răstignit Hristos, o parte din Sfintele Moaște ale Sfinților Constantin și Elena, cei întocmai cu Apostolii, primii împărați creștini, sfânta lor icoană făcătoare de minuni și Sfintele Moaște al Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie cel Nou, din Basarabi, ocrotitorul Bucureștiului și apărătorul întregii Românii.

Dragostea unuia față de celălalt – profundă, fierbinte și nefățarnică – face să crească tot mai mult bucuria Învierii pe care o trăim astăzi, Duminică, deoarece Sfântul Constantin cel Mare a fost acela care, urmând Sfintelor Scripturi, a așezat această zi drept „Zi a Domnului”, adică a slăvitei Sale sculări din morți. De patru zile întregi până astăzi, ne împărtășim din această dragoste, aflându-ne împreună cu Preafericirea Voastră, rugându-ne împreună, slujind împreună, stând la masă împreună. Astfel, primim din partea Preafericirii Voastre manifestările de iubire generoasă în Hristos. De aceea, mulțumim de profundis, atât Preafericirii Voastre și celor din jurul Preafericirii Voastre, precum și acestui popor iubitor de Hristos și de sfinți iubitori, pe care îl slujiți ca Patriarh, cu dragoste de Dumnezeu și în chip bineplăcut lui Dumnezeu, călăuzindu-l cu pricepere și fără poticnire la pășunile mântuirii.

Cu nețărmuit respect și cinstire adresăm Preafericirii Voastre, în numele Sfântului Sinod al Bisericii Greciei pe care îl și reprezentăm la aceste manifestări sărbătorești, mulțumindu-Vă pentru invitația care ne-a făcut o deosebită onoare. Vă mulțumim pentru găzduirea atât de generoasă, încât se poate asemăna cu primirea făcută de Patriarhul Avraam la Stejarul din Mamvri. Vă mulțumim pentru bogatele și alesele binecuvântări pe care le-ați revărsat asupra noastră! Vă mulțumim pentru că ne-ați dat prilejul binecuvântat să ne facem părtași bucuriei Preafericirii Voastre și a credinciosului popor român, acum, în anul 2013, an închinat Sfinților Împărați Constantin și Elena și pomenirii fericitului întru adormire părintele Dumitru Stăniloae, mare teolog român al secolului al XX-lea, cunoscut în toată lumea.

Biserica Ortodoxă Română a înviat din mormânt! Acest fapt este mărturisit astăzi „în mare glas” de „slăvitul Trup al Domnului” din România, adică de toți cei ce sunt mădulare ale Bisericii poporului român. Acest trup dă mărturie și propovăduiește despre sfințenia, lucrarea prin minuni și protecția neîntreruptă, slăvim pe Domnul și Dumnezeul nostru, Cel minunat întru sfinții Săi, Care l-a dăruit pe acest Cuvios Dumitru tuturor credincioșilor creștini ortodocși și Preafericirii Voastre ca Părinte și ocrotitor preaiubitor. Chemând sfintele sale rugăciuni de mijlocire, precum și pe ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, cei de Dumnezeu încununați, cu evlavie ne rugăm Domnului și Mântuitorului nostru să Vă întărească, Preafericirea Voastră, cu puterea Cinstitei și de viață făcătoarei Cruci. Domnul să Vă întărească cu puterea Crucii Sfântului Sinod și întreaga ierarhie română în împlinirea înaltelor îndatoriri, care comportă multe și mari răspunderi și care, de altfel, revin și Preafericirii Voastre. Cu puterea Sfintei Cruci, Domnul să ocrotească, să aducă mângâiere, să sfințească și să sprijine poporul român cel numit cu numele lui Hristos, în aceste zile de sărăcie și mari lipsuri duhovnicești.

Pe lângă acestea, mă fac purtătorul sentimentelor membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Greciei și ale Preafericitului său Președinte, Ieronim al II-lea, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Grecii, aducând binecuvântările lor turmei cuvântătoare, iubitoare de Dumnezeu și de sfinți, pe care o păstoriți Preafericirea Voastră! În duhul smereniei și în cuvinte pline de căldură, aducem laude Preafericirii Voastre pentru pregătirea cu grijă, până în cele mai mici amănunte, a acestor manifestări sărbătorești. Vă mulțumim călduros pentru binecuvântările pe care ni le-ați acordat cu generozitate!

Cu profund respect, Vă rugăm să pomeniți în rugăciunile pe care din toată inima le înălțați Domnului, pe Poporul Grec, greu încercat, Preasfânta Biserică din Grecia, Biserica locală din Corint, întemeiată de Sfântul apostol Pavel. Pomeniți și pe însoțitorii noștri și, în sfârșit, și pe smerenia mea, Preafericite Părinte Patriarh!

Binecuvântați, Preafericite Stăpâne!

Întru mulți ani, Preafericirea Voastră!

Pentru a vă aduce aminte de împreună petrecerea noastră sfântă în cursul acestor manifestări sărbătorești, Vă rog să primiți, Preafericirea Voastră, această cârjă arhierească pentru a Vă fi de ajutor în slujirea de Întâi Ierarh, Vă urăm Preafericirea Voastră, ca și prin folosirea acestei cârje, să Vă arătați tuturor și de toți să fiți cunoscut ca Păstorul cel bun și Patriarhul României.

Vrednic este!

Comentarii Facebook


Știri recente