Cuvântul Înaltpreasfințitului Mitropolit Hrisostom de Patras la aducerea Cinstitului cap al Sf. Ap. Andrei la București

În cele ce urmează redăm cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Hrisostom de Patras rostit la finalul Slujbei de Te-Deum oficiată la întâmpinarea Sfintelor Moaște pe Dealul Patriarhiei, 24 octombrie 2011:

Preafericirea Voastră, Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al României,

Cu mare bucurie și veselie trăită în adâncul sufletului, ne aflăm astăzi lângă Preafericirea Voastră, aducând neprețuita comoară Cinstitului cap, făcător de minuni, al Sfântului Andrei, cel întâi chemat între Apostoli, pentru ca binecredinciosul popor român cel iubitor de Dumnezeu și de sfinți să se închine lui.

În același timp, emoția noastră este mare, deoarece Sfântul Apostol Andrei vizitează încă o dată, cu trupul, locurile pe unde a trecut și a predicat Evanghelia mântuirii. Împreună cu el, ne întărim și noi, în unitatea Duhului, cu Preafericirea Voastră, cu iubiții clerici și credincioși mireni, frați în Hristos, care se străduiesc să dobândească har sfințitor și mântuire în Sfânta Biserică a lui Hristos.

Vă mulțumim, Preafericirea Voastră, pentru prilejul strălucit pe care ni l-ați oferit, invitându-ne să venim în frumoasa țară a Preafericirii Voastre, să ne închinăm la locurile sfinte ale acesteia, să ne rugăm în sfintele biserici de aici, să purtăm convorbiri duhovnicești cu Preafericirea Voastră și cu turma cuvântătoare cea de Dumnezeu iubită, păstorită de Preafericirea Voastră.

Aceasta este a doua oară când Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei vine în România. Prima dată a fost adus, în urmă cu mai mulți ani, de către fericitul întru adormire Mitropolitul Nicodim, înaintașul nostru în tronul mitropolitan de Patra. Poporul român a alergat atunci cu toată dragostea „să-l salute pe sfânt” – cum zic monahii de la Sfântul Munte – adică să i se închine.

Și smerenia mea vizitez România, tot pentru a doua oară. Prima dată, am venit în calitate de secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Greciei. Atunci îl însoțeam pe pururea pomenitul Arhiepiscop Hristodoulos, în vizita irenică pe care o făcea aici. Mi-aduc aminte primirea și atenția cu care am fost tratați, manifestările pline de căldură ale clerului, poporului și conducerii de stat, dar și ospitalitatea avramică de care ne-am bucurat din partea Preafericirii Voastre, la Iași. Acum, Domnul mă învredniceștre să mă aflu din nou lângă Preafericirea Voastră, în calitate de arhiereu al Mitropoliei Apostolice de Patra. „Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”.

Preafericirea Voastră,

Sfântul Apostol Andrei ne unește cu trainice legături duhovnicești și sfinte; el este părintele și învățătorul nostru comun. Mulți pelerini din România ajung în număr mare în orașul nostru, ca să se închine Cinstitului cap și crucii pe care a primit moarte martirică Sfântul Andrei, precum și mormântului său din catedrala veche. Ne minunăm și admirăm evlavia și credința lor în Dumnezeu, manifestate prin tresăltările inimii lor și, adesea, prin lacrimile vărsate cu căldură înaintea celui întâi chemat între Apostoli. Acum, trăim această emoție sfântă în chip deplin, deoarece vedem manifestările călduroase de evlavie față de Sfântul Andrei, aici, în capitala binecuvântatei țări a Preafericirii Voastre. Ne bucurăm în mod cu totul special deoarece pregătiți și construiți o splendidă și grandioasă catedrală, în cinstea Sfântului Apostol Andrei, care va fi podoaba României, dar și a întregii Ortodoxii. Vă dorim să terminați cât mai curând lucrările de construcție și să săvârșiți slujba de târnosire!

Acum, că ne aflăm în România, ne vine în minte și gândul la legăturile dintre patria Preafericirii Voastre și binecuvântata noastră patrie. Aici, în România, au fost cultivate literatura, cultura și civilizația greacă. Aici, frații noștri greci au întemeiat biserici și mănăstiri și au ilustrat cu mărturii cutremurător de emoționante credința comună ortodoxă, precum și relațiile culturale dintre cele două popoare, român și grec.

Aici, în patria Preafericirii Voastre, și mai precis în orașul Iași în care ați slujit ca Mitropolit, s-a proclamat Hotărârea grecilor de a înlăturat jugul turcesc din patria noastră.

Fie ca prezența noastră aici și aceste cuvinte să constituie o rugăciune de pomenire pentru toți acei luptători care s-au jertfit pentru credință și patrie! Să fie o călduroasă mulțumire față de Preafericirea Voastră, față de strămoșii poporului român, care au ajutat pe părinții și eroii noștri să împlinească această măreață Hotărâre.

Preafericirea Voastră,

Primiți încă o dată mulțumiri cordiale din partea mea și a însoțitorilor mei pentru invitația de a-l aduce pe Sfântul Apostol Andrei în România, pentru a ne cunoaște mai bine, pentru a ne întări unii pe alții, prin legătura Duhului Sfânt, împreună cu sfințitul cler și binecuvântatul popor român.

Vă transmitem salutări cordiale și îmbrățișări întru Domnul din parte clerului, a binecredincioșilor conducători și a poporului Bisericii apostolice din Patra. Vă urăm ca anii vieții să vă fie cât mai mulți cu sănătate deplină, iar arhipăstorirea patriarhală să vă fie strălucită, cinstită de Dumnezeu și plină de roade duhovnicești, spre slava Dumnezeului nostru, Cel în Preasfânta Treime închinat, și spre mântuirea poporului român cel drept credincios.

Comentarii Facebook


Știri recente

Premianții concursului național catehetic au ajuns la București: „Să rămâneți în suflet copii toată viața”, le-a urat PS Varlaam

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul s-a întâlnit vineri cu câștigătorii Concursului Național Catehetic. „Să rămâneți în suflet copii toată viața”, le-a urat în încheierea discursului Episcopul vicar patriarhal. Întâlnirea a avut loc la Centrul de Formare…