Cuvântul de deschidere la Ședința Solemnă a Sfântului Sinod a fost rostit de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

În ziua Sărbătoririi Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești, astăzi, 28 octombrie, a avut loc Ședința Solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, dedicată Anului Omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei Românești. Cuvântul de deschidere la această ședință a fost rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Patriarhul României a subliniat faptul că omul secularizat nu se mai raportează la Dumnezeu.

„Este evident faptul că astăzi credința ortodoxă se confruntă cu două mari probleme și anume, cu secularizarea societății, mai ales în Europa Occidentală și America de Nord, dar și în Europa Centrală și Răsăriteană începe să simtă efectele secularizării. Secularizarea este tocmai fenomenul de construire a vieții în societate și a vieții personale fără referire la valorile credinței. Omul construiește viața din ce în ce mai mult bazându-se pe propria sa putere, propria sa inteligență, propriile mijloace de afirmare și foarte rar omul secularizat se mai referă la relația sa cu Dumnezeu. Chiar și atunci când nu este ateu, când nu neagă existența lui Dumnezeu, nu mai simte nevoia unei relații vii cu Dumnezeu. Deci, omul secularizat nu este în primul rând omul ateu, ci omul care nu se mai roagă. După aceea, pentru că nu se mai roagă devine și necredincios sau ateu. Este foarte important să reafirmăm credința noastră în Dumnezeul iubirii veșnice, Dumnezeul Treimic ca sursă a existenței și ca sens ultim a existenței create, sens al universului și al vieții omului”, a spus Preafericirea Sa.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a menționat și importanța Crezului Ortodox.

„În Crezul Niceo-Constantinopolitan se afirmă credința în Dumnezeul Tată, Fiul și Duhul Sfânt, dar și credința în Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică, ceea ce înseamnă că noi manifestăm credința, cultivă credința și simțim roadele ei în Biserică, nu într-un individualism sau într-o rupere de Biserică. De asemenea, mărturisim un botez spre iertarea păcatelor. Ultima expresia a credinței în Crez este credința în învierea morților și în viața veșnică. Reafirmarea credinței ortodoxe într-o lume din ce în ce mai secularizat care merge spre necredință, ‘apostazia tacită a Europei Occidentale’ cum spunea Papa Ioan Paul al II-lea. Este o necesitate de a reafirma credința în Dumnezeul cel Viu care este iubire, a ține legătura cu Biserica lui Hristos, plină de prezența Preasfintei Treimi și de a ne pregăti în Biserică pentru înviere, așa cum a spus Sfântul Maxim Mărturisitorul: ‘Biserica este laboratorul învierii’ sau ‘antecamera Împărăției cerurilor’, după cum spunea Sfântul Nicolae Cabasila”, a mai precizat Preafericirea Sa.

Biserica Ortodoxă Română se confruntă cu grupări sectare, a mai precizat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

„În al doilea rând, Biserica Ortodoxă este confruntată de mulțime de mișcări sectare, schismatice și unele eterodoxe cu un pronunțat caracter prozelitist. Este nevoie, pe de o parte, să apărăm credința într-o lume care devine din ce în ce mai mult o lume a necredinței, iar pe de altă parte, cu discernământ să distingem între dreapta credință și credințele false sau curentele religioase sincretiste. Dreapta credință este adesea înlocuită cu o credință difuză și confuză, în care este amestecată credința cu superstiția și amestecate diferite opinii religioase între ele sub pretextul unei religii universale acceptate de toată lumea”, a adăugat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În continuare, Preafericirea Sa a marcat importanța dobândirii Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.

„De asemenea, anul acesta omagial cuprinde și Autocefalia românească care este libertate de conducere și demnitate a unei Biserici, pe de o parte, dar și foarte multă responsabilitate pentru păstrarea credinței și pentru conlucrarea cu Bisericile Ortodoxe surori. Pe de o parte Autocefalia este libertate de conducere, omul se conduce pe sine când este liber, o Biserică este liberă când are posibilitatea să se conducă pe sine. Această Autocefalie așa cum rezultă din Tomosul de recunoaștere a Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române din 1885, îndeamnă, de asemenea, la comuniune și la coresponsabilitate în păstrarea dreptei credințe și la consfătuire în probleme generale ale ortodoxiei. În materialele pe care noi le-am publicat până acum am arătat că Autocefalia este libertate, dar nu izolare. Nu este libertate în izolare, ci libertate în comuniune și de aceea trebuie să vedem, pe de o parte, binefacerile Autocefaliei, iar pe de altă parte ce anume trebuie completat atunci când punem prea mult accentul numai pe libertate și nu și pe coresponsabilitate. Deci, Autocefalia este o notă caracteristică a Ortodoxiei, pentru că dintotdeauna, de la începutul creștinismului au existat mai multe Biserici Autocefale. Principalele Biserici Autocefale în primul mileniu erau Patriarhia Romei, Patriarhia Constantinopolului, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei și a Ierusalimului, iar Sinodul III Ecumenic de la Efes din 431, prin canonul 8 a acordat autocefalie Bisericii Ciprului. Au fost și alte Biserici mai mici care erau autocefale. În Ortodoxie există un pluriautocefalism, nu o monoautocefalie, pentru că mai multe Biserici au fost întemeiate de către Sfinții Apostoli. În Occident singurul scaun apostolic a fost Roma și acolo s-a dezvoltat o monocefalie, încât astăzi catolicismul autocefal este numai persoana Papei, nu un sinod roman autocefal. Deci, aceasta este caracteristica Ortodoxiei de a îmbina libertatea de conducere locală cu împreună răspunderea pentru binele întregii Ortodoxii. Această a doua dimensiune a fost dezvoltată prin conferințe interortodoxe, panortodoxe și este o necesitate ca fiecare Biserică Autocefală să arate maturitatea ei prin contribuția în apărarea dreptei credințe și prin conlucrarea, mai ales în diaspora, pentru a păstra credința ortodoxă în comunitățile ortodoxe, dar și pentru împreuna lucrare misionară de evidențiere a valorilor Ortodoxiei. Iată, de ce anul acesta omagial 2010 este foarte semnificativ pentru viața Bisericii și în același timp pentru lucrarea Bisericii noastre în comuniune cu celelalte Biserici Ortodoxe surori. Autocefalia am primit-o în 1885 din partea patriarhiei Ecumenice, așa cum se și vede pe ultima copertă din Tomosul de Autocefalie. După Autocefalie, mai târziu, în 1925 Biserica noastră a primit rangul de Patriarhie și aceasta a fost confirmat de către Patriarhul Vasile al Constantinopolului”, a spus Patriarhul României.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, pentru prezența la acest eveniment deosebit.

„Noi suntem onorați de prezența Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului pentru că pe teritoriul Patriarhiei Ecumenice s-au ținut cele două Sinoade Ecumenice de la Niceea și de la Constantinopol din 325, respectiv, 381 care au elaborat cele 12 articole ale Crezului Ortodox Niceo-Constantinopolitan”, a mai spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Comentarii Facebook


Știri recente