Cuvânt de învățătură al Sfântului Ioan Gură de Aur la Sfânta și Marea Joi

Cuvânt de învățătură în Sfânta și Marea Joi al celui între sfinți, părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Episcopul Constantinopolului

„Iubiților și preadoriților mei frați, care v-ați adunat în sfânta lui Dumnezeu biserică, ca să slujiți Dumnezeului celui viu în cuvioșie și dreptate, și cu frică să vă împărtășiți cu Sfintele, preacuratele, nemuritoarele și înfricoșătoarele Taine ale lui Hristos, ascultați-mă pe mine smeritul și nevrednicul, căci nu sunt eu cel care grăiesc și vă învăț pe voi, ci harul Preasfântului și de viață făcătorului Duh; nu grăiesc de la mine, ci precum m-am învățat din dumnezeieștile canoane și de la purtătorii de Dumnezeu părinți; și precum a primit biserica de la înțelepții și dumnezeieștii Apostoli, așa grăiesc și eu însumi smeritul și cel mai mic dintre toți. Faptele voastre nu le știu; îndeletnicirile nu le cunosc, și pentru aceasta fiind cuprins de frica lui Dumnezeu, vă sfătuiesc pe fiecare dintre voi, pe bărbați și pe femei, pe cei mai mici și pe cei mai mari: nimeni dintre voi, vinovat fiind de păcat și mustrat de cugetul său, mai înainte de a se pocăi și a se spovedi să nu cuteze cu nebăgare de seamă să se apropie și să se atingă de acest foc dumnezeiesc, pentru că Dumnezeul nostru este foc mistuitor; și celor ce se apropie cu credință și cu frică, ca de Dumnezeu, Împăratul și Judecătorul nostru al tuturor, le arde și le mistuie păcatele, iar sufletele le luminează și le sfințește; dar celor necredincioși și celor ce se apropie cu batjocură le arde și le mistuie sufletele și trupurile. Pentru aceasta între voi mulți adorm bolnavi și neputincioși, adică mor nespovediți și neîndreptați.

În sfârșit, vă rog, frații mei, și zic: nici jurător sau călcător de jurământ, sau mincinos, sau clevetitor, sau desfrânat, sau preadesfrânat sau sodomit, sau răpitor, sau bețiv, sau hulitor, sau cu pizmă asupra fratelui său, sau ucigaș, sau vrăjitor, sau fermecător, sau otrăvitor, sau descântător, sau ghicitor, sau tâlhar, sau eretic să nu vină nespovedit și nepregătit, sau să se apropie de înfricoșătoarele Taine ale lui Hristos, pentru că înfricoșător este a cădea în mâinile lui Dumnezeu celui viu; căci mai tăios este cuvântul lui Dumnezeu decât sabia cu două tăișuri, care ajunge până la încheieturi și până la creier și până la oase și până la gânduri și până la inimă. Deci vedeți, frații mei, ca nimeni, nepocăit sau nepregătit, sau nevrednic, să nu se apropie ca să se împărtășească cu înfricoșătoarele și preacuratele Lui Taine. Căci Însuși zice: Eu sunt Dumnezeul vostru și nu este Dumnezeu afară de Mine. Eu sunt Cel ce iau viața și Eu sunt Cel ce dau viața. Și nu este cine să vă scoată pe voi din mâinile Mele. Căci El este Împăratul veacurilor, căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Părintele Lui cel fără de început și cu Duhul Sfânt, acum și pururi și în veci vecilor. Amin”.

Comentarii Facebook


Știri recente