Cuvânt către pelerini

Iubiți pelerini,

Prezența în aceste zile de sărbătoare, la București, a moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, alături de moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, este o mare binecuvântare pentru noi toți: ierarhi, cler, monahi și monahii, credincioși pelerini din România și din străinătate.

Sfântul Nectarie de la Eghina se bucură de o mare evlavie în poporul grec și român, dar și în alte popoare. Credincioșii aleargă către Sfântul Nectarie cu credința nestrămutată că îi va ajuta în necazurile și în năzuințele lor și că va duce mai departe, spre Sfânta Treime, rugăciunile și lacrimile lor. În ultimii ani, evlavia pe care românii au arătat-o Sfântului Nectarie a crescut mult, el fiind un mare vindecător de boli grele, mai ales de cancer.

Sfântul Nectarie este un sfânt al zilelor noastre, un sfânt aproape contemporan cu noi. Născut la anul 1846, în Silivria, la mică distanță de Constantinopol, el a viețuit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, mutându-se la Domnul în anul 1920, în Eghina, insulă situată la 39 kilometri de Atena, distanță pe apă.

De-a lungul vieții sale, Sfântul Nectarie a fost un exemplu de credință trăită și mărturisită la tot pasul, de răbdare și de întruchipare a virtuților creștinești. Smerit, om al postului și al rugăciunii, el nu s-a îndepărtat, totuși, de știința lumii acesteia, dovadă stând cărțile și învățăturile pe care ni le-a lăsat. Pildă de smerenie, el a întâmpinat cu răbdare toate greutățile și ispitele pe care viața trăită între oameni i le-a scos în drum. Invidia și dușmănia celor din jur, uneori chiar clerici, pe toate le-a socotit încercări îngăduite de Bunul Dumnezeu pentru urcușul său duhovnicesc. Îndepărtat din slujirea arhierească în urma invidiei semenilor, el a acceptat cu bucurie mai micile slujiri de predicator și profesor. Mânat de o credință de nezdruncinat, Sfântul Nectarie l-a slujit pe Dumnezeu cu aceeași devotament în toate locurile în care viața l-a purtat. Cu răbdare, aurul sufletului său s-a curățit în vâlvătăile focului lumii acesteia, în final rămânând luminos și fără de pată.

Dragostea sa pentru semeni se vede din grija arătată elevilor seminariști din Atena, de la Școala Ecleziastică Rizarios, cărora le-a fost nu doar profesor și pedagog, ci mai ales exemplu și părinte duhovnicesc. Alături de cunoștințele de Teologie, pe care competent le transmitea tinerilor ce se pregăteau să devină slujitori ai Părinteului ceresc, Sfântul Nectarie i-a învățat pe aceștia, prin pilduitoarea sa viață, că Teologia înseamnă, în primul rând, trăirea în Dumnezeu și apoi vorbirea despre El.

Bun chivernisitor al celor duhovnicești, Sfântul Nectarie s-a arătat și iscusit iconom al celor pământești. Retras spre finalul vieții sale lumești în insula Eghina, aici a început ridicarea mănăstirii cu hramul „Sfânta Treime”, nu de puține ori muncind cot la cot cu zidarii. Vreme de 12 ani, Sfântul Nectarie a îndrumat duhovnicește monahiile și miile de ucenici care i-au cerut și urmat povețele.

Toate acestea au făcut din el o pildă vie, un model pentru cei care i-au fost alături în vremelnicul timp pe care Bunul Dumnezeu i l-a îngăduit să-l petreacă în această lume. Iar dacă, în timpul vieții, vestea despre alesele însușiri ale Înaltpreasfințitului Părinte Nectarie de la Eghina se răspândise în întreaga Eladă, fiind căutat și respectat de conaționalii săi greci – dar nu numai, după trecerea sa la cele veșnice, bunul său nume s-a răspândit, cu binecuvântare divină, în toată Ortodoxia, vestea minunilor săvârșite de Dumnezeu prin mijlocirea sfintelor sale moaște ajungând din îndepărtata Rusie până dincolo de Ocean, pe continentul american.

Vindecările și minunile pe care Sfântul Nectarie le-a săvârșit nu au rămas necunoscute. Credincioșii din multe părți ale lumii dau mărturie neîncetat despre minunile sale. Cunoscut ca biruitor al unei boli incurabile – cancerul – , Sfântul Nectarie dă speranță celor fără de speranță, dăruiește vindecare acolo unde medicii sunt neputincioși. Oameni paralizați au fost tămăduiți, creștini care de mulți ani nu aveau copii au dobândit prunci. Hristos, Doctorul cel Mare, vindecă fără medicamente, prin sfinții Săi.

Iubiți pelerini,

Sfântul Ierarh Nectarie a înțeles vremelnica sa trecere prin această lume ca fiind un pelerinaj sau o călătorie spre Patria cerească, o modalitate de a câștiga cheia care deschide porțile Împărăției cerurilor.

În această lumină a vieții creștine trăite ca un permanent pelerinaj, Sfântul Nectarie sporește în aceste zile bucuria tuturor pelerinilor care cinstesc sfintele sale moaște alături de moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, Ocrotitorii Catedralei patriarhale.

În aceste zile de binecuvântare și de bucurie pe care ni le oferă Hristos-Domnul prin sfinții Săi, vă felicităm pe toți pentru venirea dumneavoastră la București și rugăm pe Preamilostivul Dumnezeu să vă răsplătească evlavia și osteneala, râvna și dărnicia, cu darurile Sale cele bogate și netrecătoare, cu sănătate și mântuire, cu pace și bucurie, cu ajutor în familia și în activitatea dumneavoastră, cu ani mulți și binecuvântați, pentru a spori în credință și în iubire frățească, în sfințenie și fapte bune, spre slava Preasfintei Treimi, spre bucuria sfinților și spre dobândirea mântuirii.

DANIEL,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente