Cuvânt către pelerini al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu prilejul Sărbătorilor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (23-29 octombrie 2008)

Iubiți pelerini,

Cu prilejul serbării a 2000 de ani de la nașterea Sfântului Apostol Pavel, cel mai mare misionar al Bisericii lui Hristos și autorul celor mai multe scrieri biblice citite în cultul ortodox, sunt aduse din Grecia la București, pentru o săptămână ( 23-29 octombrie 2008), moaștele Sfântului Pavel, Apostolul Neamurilor sau al Națiunilor, prin bunăvoința Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Panteleimon de Veria, Nausa și Kampania.

Prezența la București, în aceste zile de sărbătoare, a moaștelor Sfântului Apostol Pavel, alături de moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, este o mare binecuvântare pentru noi toți: ierarhi, cler, monahi și monahii, credincioși pelerini din România și din străinătate.

Sfântul Apostol Pavel este, după Mântuitorul Iisus Hristos, cel mai mare învățător al Evangheliei iubirii lui Dumnezeu pentru oameni. Viața Sfântului Apostol-Martir ne arată cum a lucrat harul lui Dumnezeu în acest om care a devenit, din prigonitor al Bisericii, zelos păstor al ei și a arătat cât de vie este legătură dintre Hristos și Biserica Sa.

Păstor harnic și teolog luminat al Bisericii lui Hristos, care a trecut prin multe necazuri și încercări până la moarte martirică, Sfântul Apostol Pavel ne învață, prin cuvânt și faptă, să iubim pe Hristos și Biserica Sa, să mărturisim harul și iubirea Sfintei Treimi, lucrătoare în Biserică, să cinstim sfinții lui Dumnezeu și să trăim viața creștină în sfințenie, ca pregătire pentru Înviere și pentru viața veșnică din Împărăția cerurilor. Toate epistolele sau scrisorile Sfântului Apostol Pavel ne arată cum trebuie trăită în mod concret Evanghelia lui Hristos: ca pocăință pentru păcate, bucurie a iertării și a împăcării noastre cu Dumnezeu și întreolaltă, viață de rugăciune și sfințenie, iubire frățească și fapte bune.

Sfântul Apostol Pavel este dascăl al familiei creștine, pe care o numește Taină, fiind icoană de lumină a iubirii Mirelui Hristos față de Mireasa Lui – Biserica, așa cum ne învață el în Apostolul ce se citește la Slujba Sfintei Cununii ( Efeseni 5, 20-32). În același timp, Sfântul Apostol Pavel este și dascăl al sfaturilor evanghelice și al vieții monahale ca luptă duhovnicească pentru curățirea de patimi și dobândirea sfințeniei, după cum ne arată tot in Epistola către Efeseni ( 6, 10-18).

Sfântul Apostol Pavel este, de asemenea, învățător al vieții creștine în societate îndemnând pe creștini la viață curată și cumpătată, la cooperare cu autoritățile de stat pentru binele comun al societății ( cf. Romani 13, 1-8), la ajutorarea săracilor, a văduvelor, la respectul față de părinți și bătrâni, la creșterea copiilor și tinerilor în credință și sfințenie, la ajutorarea frățească a comunităților bisericești în nevoi.

Sfântul Apostol Pavel ne învață, de asemenea, să vedem cerul și pământul ca fiind lucrarea și darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii ( cf. Romani 1, 20), oferind astfel lumină pentru dialogul dintre credință și știință, dar și pentru a contribui la sfințirea și ocrotirea creației, a mediului înconjurător.

În mod deosebit, Sfântul Apostol Pavel prezintă timpul vieții creștine pe pământ sau în istorie ca fiind o călătorie spre Împărăția cerurilor sau un pelerinaj spre Patria cerească ( cf. Evrei 11, 13-16 și 13, 14).

În această lumină a vieții creștine ca pelerinaj sau căutare a sfințeniei sau a harului ceresc, Sfântul Apostol Pavel sporește în aceste zile bucuria tuturor pelerinilor care cinstesc sfintele sale moaște alături de moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ocrotitori ai Catedralei Patriarhale din București. Această biserică se resfințește acum, la împlinirea a 350 de ani de la zidirea ei ( 1658 – 2008), dar și la împlinirea a 320 de ani de la tipărirea primei traduceri integrale a Sfintei Scripturi în limba română ( Biblia de la București; 1688), și la împlinirea a 500 de ani de la tipărirea primului Liturghier din lume ( Liturghierul lui Macarie, Târgoviște, 1508).

Iubiți pelerini,

În aceste zile de binecuvântare și de bucurie, pe care ni le dăruiește Hristos-Domnul prin sfinții Săi, vă felicităm pe toți pentru venirea dumneavoastră la București și rugăm pe Preamilostivul Dumnezeu să vă răsplătească evlavia și osteneala, râvna și dărnicia, cu harul și darurile Sale, cu sănătate și mântuire, pace și bucurie, ajutor în familia și în activitatea dumneavoastră, cu ani mulți și binecuvântați, pentru a spori în credință și în iubire frățească, în sfințenie și fapte bune, spre slava Preasfintei Treimi, spre bucuria sfinților și spre dobândirea mântuirii.

â€Daniel,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente