CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI (CEDO) CONSIDERĂ ÎNTEMEIATĂ DECIZIA AUTORITĂȚILOR ROMÂNE DE A NU ÎNREGISTRA UN SINDICAT AL PREOȚILOR

În ziua de 9 iulie 2013, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg a comunicat hotărârea definitivă în cauza Sindicatul «Păstorul cel Bun» contra României și a decis că Statul român nu a încălcat dreptul la libertatea de asociere atunci când a respins înregistrarea unui sindicat al preoților în anul 2008.

În motivarea hotărârii, Marea Cameră a CEDO consideră că statul român a respectat principiul autonomiei comunităților religioase din România și obligația de neutralitate religioasă enunțată de articolul 9 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului când nu a admis înregistrarea unui sindicat al preoților.

Marea Cameră a CEDO apreciază drept rezonabilă decizia Tribunalului Dolj care a considerat că înființarea unui sindicat al preoților reprezintă un risc real de încălcare a principiului autonomiei Bisericii, stipulat în Constituția României (art. 29) și Legea Cultelor nr. 489/2006 (art. 8).

Instanța europeană de la Strasbourg reține faptul că în România principiul autonomiei comunităților religioase este cheia de boltă a relațiilor dintre Stat și Cultele recunoscute și, ca atare, decizia Statului român de neînregistrare a sindicatului preoților a fost întemeiată.

În concluzie, hotărârea Marii Camere a CEDO ține cont de autonomia și libertatea cultelor precum și de Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române. În același timp, decizia CEDO confirmă specificul vocațional al preoției care este incompatibil cu acțiunea sindicală, deoarece preoția este o misiune liber asumată pe care Biserica o încredințează celor care au răspuns la chemarea ei.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE

<>

Comentarii Facebook


Știri recente