Cursuri de muzeograf în Episcopia Severinului și Strehaiei

Zilele acestea, la Centrul Coordonator Drobeta Turnu Severin, respectiv la Centrul Coordonator Caransebeș se derulează cursul de muzeograf – gestiunea și clasarea bunurilor culturale, după cum ne-a precizat Cătălin Cernătescu.

La acest curs de specializare participă absolvenții cursului de perfecționare muzeograf. Perioada de desfășurare este 12 martie – 7 aprilie.

Cursul este organizat în cadrul proiectului „PREGĂTIREA RESURSELOR UMANE PENTRU VALORIFICAREA ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL”, finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 – 2013, AXA PRIORITARĂ 3. „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor” , DMI 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”.

Cursurile de muzeograf au fost urmate de 250 de persoane din cadrul Episcopiei Severinului și Strehaiei și Episcopiei Caransebeșului în cadrul proiectului „PREGĂTIREA RESURSELOR UMANE PENTRU VALORIFICAREA ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL” -POSDRU/81/3.2/S/53777 realizat de Episcopia Severinului și Strehaiei în parteneriat cu Episcopia Caransebeșului, Muzeul Regiunii Porțile de Fier și Universitatea din Presov (Slovacia), cu co-finanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Regional Dezvoltarea Resurselor Umane.

Scopul principal al formării profesionale a angajaților celor două eparhii în ocupația de muzeograf este determinat de faptul că aceste eparhii administrează 193 de monumente istorice de clasa A și B și un bogat tezaur de bunuri mobile de patrimoniu ce necesită o inventariere și clasare cât mai urgentă.

Atât la nivel național, prin unitățile ierarhice, cât și local, s-au încheiat protocoale de colaborare cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative pentru evaluarea și protecția bunurilor culturale, pentru a căror aplicabilitate este necesară inventarierea, clasarea și realizarea unei baze de date electronice a acestora, prin utilizarea standardului internațional de identificare.

Comentarii Facebook


Știri recente