Cursuri de limbă engleză pentru angajații Episcopiei Severinului și Strehaiei

Episcopia Severinului și Strehaiei organizează în perioada 1 octombrie 2012 – 31 ianuarie 2013 un curs de inițiere în Limba Engleză în cadrul proiectului: „PREGĂTIREA RESURSELOR UMANE PENTRU VALORIFICAREA ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL”, ce vizează creșterea gradului de adaptabilitate al angajaților, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă și promovarea formelor flexibile de organizare a muncii prin metode inovatoare și noi practici de lucru în domeniul patrimoniului cultural, a precizat Cătălin Cernătescu, Redactor știri al Episcopiei Severinului și Strehaiei.

Participă la aceste cursuri angajații Episcopiei Severinului și Strehaiei, respectiv al protoieriilor Drobeta-Turnu Severin Sud, Drobeta-Turnu Severin Nord, Baia de Aramă, Vânju Mare și Strehaia, care au absolvit programele de formare profesională (perfecționare) pentru ocupația muzeograf, derulate în perioada martie 2011 – aprilie 2012.

Participanții selectați vor fi divizați în grupuri de câte 40 de persoane pentru a facilita procesul instructiv-educativ.

În urma acestui program de formare, cursanții vor putea comunica într-o limbă de circulație internațională, răspunzând astfel unor noi exigențe profesionale. Instruirea are în vedere atât transferul de cunoștințe de limbă engleză de bază: gramatică, lexic și conversație, cât și de termeni de specialitate specifici muzeologiei și patrimoniului cultural.

Informații suplimentare se pot obține de pe site-ul: www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro.

Comentarii Facebook


Știri recente