Curs pentru preoți despre dialogul teologie-știință la Seminarul Teologic Ortodox din București

La Seminarul Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București a avut loc joi, 16 iunie, cursul interdisciplinar pentru preoți „Dialogul dintre teologie, filosofie și știință”, informează „Ziarul Lumina”.

În amfiteatrul seminarului teologic, preoții au participat la un curs special care a abordat dialogul și raportul dintre teologie, filosofie și știință, o nouă provocare cu care slujitorii Bisericii se pot întâlni pe tărâmul pastoral-misionar. Cursul este organizat de Patriarhia Română împreună cu Centrul de cercetare și dialog în teologie, filosofie și știință al Universității București și Centrul de cercetare interdisciplinară al Universității ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iași. Cursul prezentat preoților este componenta unui program mai vast, care cuprinde un curs dezvoltat pentru profesorii de religie și o școală de vară ce se adresează cursanților de lungă durată.

Tema cursului, ‘Dialogul dintre teologie, filosofie și știință’, a fost abordată de conf. dr. Adrian Lemeni, de la Facultatea de Teologie din București, care a prezentat referatul ‘Actualitatea și perspectiva relației dintre teologie, filosofie și știință în contextul epistemologic actual’. Adrian Lemeni a prezentat poziția mai multor specialiști din spațiul științelor exacte care au spus că cercetarea științifică este limitată și, prin urmare, raționalitatea lumii nu poate fi înțeleasă în cadrul analizei științifice, ci presupune altceva, care ține de planul transcendent, care să ofere o cunoaștere deplină a lucrurilor. Aceste premise mai noi ale lumii științifice sunt o bună oportunitate pentru teologie de a mărturisi Adevărul și viața Bisericii, pe Iisus Hristos Domnul. În această situație, teologia nu trebuie să adopte o atitudine de concordism, adică de a armoniza Revelația cu știința, ci de a oferi mărturia ei vie și personală, o mărturie a unei teologii a Bisericii, ancorate în Tradiția și în învățăturile Sfinților Părinți.

‘Există o motivație existențială a acestei cercetări și totodată o motivație de ordin misionar care poate să ne ajute pe noi, cei angajați într-un asemenea dialog, într-o așezare mai bună, într-o aprofundare a propriei tradiții pentru a da mărturisire de ce înseamnă profunzimea acestei tradiții în actul de viață. Cu siguranță, preoții în viața comunității s-au întâlnit în diferite contexte cu diferite aspecte ale acestei problematici’, a declarat conf. dr. Adrian Lemeni.

În cadrul cursului, prof. univ. dr. ing. Ștefan Trăușan-Matu de la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității ‘Politehnica’ București a susținut referatul ‘Înțelegerea artificială; limite și deschideri privind relația teologie, filosofie și știință, implicațiile ideologice informatizate’, iar prof. univ. Costea Munteanu de la Academia de Studii Economice din București a vorbit de riscurile crizei economice mondiale și schimbarea paradigmelor economice în care trăim. Următorul curs pe această temă se va desfășura în luna septembrie.

Comentarii Facebook


Știri recente