Ctitor – înnoitor de mănăstire și de suflete – Arhimandritul Teofil Lefter – (07 martie 1959 – 02 februarie 2012)

Mesajul de condoleanțe al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la slujba de înmormântare a Părintelui Arhimandrit Teofil Lefter, fost stareț al Mănăstirii Pângărați din Județul Neamț (1996 – 2012), Duminică, 05 februarie 2012:

Am aflat cu multă durere că în seara Praznicului Întâmpinării Domnului (02 februarie 2012) a trecut din această lume Arhimandritul Teofil Lefter, starețul Mănăstirii Pângărați din județul Neamț. Sufletul părintelui Arhimandrit Teofil Lefter a fost întâmpinat de Hristos Dumnezeu în Împărăția Sa cea veșnică, după ce a rostit și el cuvântul Dreptului Simeon: Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace …

Născut la data de 7 martie 1959 în localitatea Letea, jud. Bacău, părintele Teofil a pornit în anii `80 ai veacului trecut pe drumul nevoințelor călugărești în obștea Mănăstirii Bistrița de Neamț, sub ascultarea arhimandritului Ciprian Zaharia. După anul 1990 a fost transferat la Mănăstirea Pângărați, ctitorită de Domnitorul Alexandru Lăpușneanu în secolul al XVI-lea, pentru a ajuta la ridicarea din ruină și din multele umilințe la care fusese supusă această așezare monastică în timpul regimului comunist. Ca viețuitor în obștea Pângăraților, iar din anul 1996 vrednic și harnic stareț al acestei mănăstiri, părintele Teofil, împreună cu obștea mănăstirii, a muncit cu exemplară dăruire și jertfelnicie pentru ca așezarea monahală să revină la frumusețea ei de odinioară.

În anul 2002, în ziua de 6 mai, ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei am resfințit biserica voievodală restaurată, dar și locul zidirii noului locaș de închinare. După opt ani de muncă jertfelnică, biserica măreață ctitorită de starețul Teofil a fost terminată, arătând prin frumusețea ei credința vie și lucrătoare, mărturisită de o obște pilduitoare și de mulți credincioși darnici.

Noua biserică a Mănăstirii Pângărați arată dragostea și evlavia monahilor, a ctitorilor și binefăcătorilor ei față de toți Sfinții Români, între care strălucesc Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați, canonizați de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de alți sfinți nemțeni, la propunerea Noastră, în anul 2008. Cu prilejul sfințirii noii biserici de la Pângărați am recunoscut și evidențiat multele osteneli și vrednicii ale noului ctitor al Mănăstirii Pângărați, Părintele Stareț Teofil Lefter, acordându-i, în semn de prețuire și binecuvântare, Crucea Patriarhală pentru clerici.

Arhimandritul Teofil Lefter nu a construit doar biserica de zid de la Pângărați, corpuri de chilii, clopotnița și celelalte dependințe ale chinoviei, ci a zidit cu dragoste unită cu multă trudă duhovnicească și Biserica din sufletele multor călugări și a numeroșilor pelerini care veneau și-l căutau pentru dezlegarea păcatelor, pentru cuvânt de învățătură, iar unii și pentru ajutor material. Astfel, părintele Teofil a desfășurat o activitate misionară luminată de evlavie și credință, dovedind faptul că a fost un slujitor bun și credincios, care a înmulțit talanții primiți de la Dumnezeu.

În aceste momente de întristare pentru obștea Mănăstirii Pângărați, pentru fii duhovnicești ai părintelui Teofil, pentru credincioșii pelerini ai acestei mănăstiri nemțene, vă îndemnăm să pomeniți în rugăciuni pe ctitorul înnoitor al Mănăstirii Pângărați, aducându-vă aminte cuvintele Sfântului Apostol Pavel care zice: Nu vă întristați ca și cei ce nu au nădejde! (cf. I Tesaloniceni 4, 13)

Ne rugăm Mântuitorului Hristos cel Înviat din morți să așeze sufletul Arhimandritului Teofil Lefter întru împărăția Sa, acolo unde drepții ca luminătorii strălucesc, în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi!

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe și binecuvântări pentru obștea îndurerată,

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente