Ctitor de mănăstire și duhovnic al pelerinilor – Protosinghelul Gherontie Puiu – (17 octombrie 1933 – 22 mai 2014)

Mesajul de condoleanțe al Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la slujba de înmormântare a Părintelui Protosinghel Gherontie Puiu, fost stareț al Mănăstirii Caraiman din Județul Prahova (1998 – 2010), sâmbătă, 24 mai 2014:

Am aflat cu multă durere că, în dimineața zilei de 22 mai 2014, a trecut din această viață Protosinghelul Gherontie Puiu, Proinstarețul Mănăstirii Caraiman din județul Prahova. Sufletul Părintelui Protosinghel Gherontie Puiu a fost întâmpinat de Hristos Dumnezeu în Împărăția Sa cea veșnică, după ce a rostit și el cuvintele Dreptului Simeon: Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace …

Născut la data de 17 octombrie 1933 în localitatea Stroești, comuna Todirești, județul Iași, Părintele Gherontie a pornit în anul 1989 al veacului trecut pe drumul nevoințelor călugărești în obștea Mănăstirii Neamț. După anul 1992, a fost trimis de ascultare la Schitul Băiceni, un schit mic care aparține de Mănăstirea Neamț. Acolo, Părintele Gherontie a ajutat la renovarea schitului, la îngrijirea viței-de-vie și a lăudat numele lui Dumnezeu în rugăciuni de zi și de noapte.

Din anul 1998 și până în anul 2010, Părintele Gherontie a fost un vrednic și harnic stareț al Mănăstirii Caraiman, pe care a ctitorit-o. Aici, împreună cu obștea mănăstirii, a muncit cu dăruire de sine și jertfelnicie pentru ca așezarea monahală să devină un ales loc de rugăciune și de alinare sufletească.

După doisprezece ani de muncă jertfelnică, Mănăstirea Caraiman a devenit o adevărată vatră monahală, arătând prin frumusețea ei credința vie și lucrătoare, mărturisită de o obște harnică și de mulți credincioși darnici.

Mănăstirea Caraiman îmbină frumusețile naturii cu frumusețile duhovnicești ale slujbelor sfinte.

Cu prilejul hramului mănăstirii – „Înălțarea Sfintei Cruci”, din anul 2012, am apreciat și evidențiat multele osteneli și vrednicii ale Părintelui Proinstareț Gherontie Puiu, acordându-i, în semn de prețuire și binecuvântare, rangul de protosinghel.

Protosinghelul Gherontie Puiu nu a construit doar biserici din zid, corpuri de chilii, clopotnița și celelalte dependințe ale chinoviei, ci a zidit, cu dragoste părintească și multă trudă duhovnicească, și biserica din sufletele multor călugări și a numeroșilor pelerini care veneau la el pentru dezlegarea păcatelor, pentru cuvânt de învățătură, iar unii și pentru ajutor material. Astfel, Părintele Gherontie Puiu a desfășurat o activitate misionară luminată de credință și rugăciune, dovedindu-se un slujitor bun și credincios, care a înmulțit talanții primiți de la Dumnezeu.

În aceste momente de întristare pentru obștea Mănăstirii Caraiman, pentru fii duhovnicești ai Părintelui Gherontie, pentru credincioșii pelerini ai acestei mănăstiri prahovene, vă îndemnăm să pomeniți în rugăciuni pe ctitorul Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci” – Caraiman, având în minte cuvintele Sfântului Apostol Pavel care zice: „Și dacă trăim, și dacă murim, ai Domnului suntem” (Romani 14, 9)

Ne rugăm Mântuitorului Hristos cel Înviat din morți să așeze sufletul Protosinghelului Gherontie Puiu întru împărăția Sa, acolo unde drepții ca luminătorii strălucesc, în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi!

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe și binecuvântări pentru obștea îndurerată,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente