Criza economică în atenția Bisericilor

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu titlul Criza economică în atenția Bisericilor, adresat participanților la Conferința cu tema „Cooperarea Stat – Biserică în vederea promovării conceptului de economie sustenabilă în timp de criză”, Palatul Patriarhiei, joi, 12 mai 2011:

Prin acest mesaj de binecuvântare, salutăm călduros pe toți participanții la această întrunire a Conferinței Bisericilor Europene, organizată de Comisia Biserică și Societate, în colaborare cu Acțiunea Bisericilor pentru muncă și viață (cunoscută drept CALL – Church Action on Labour and Life) și AIDRom, și care este găzduită de către Patriarhia Romană.

Într-un astfel de cadru, sperăm să oferim un răspuns comun al Bisericilor din întreaga Europă cu privire la problematica nouă, de multe ori dramatică, din domeniul social și economic, apărută în urma crizei economice care afectează întreaga lume.

Cuvântul grecesc oikonomia este folosit în Noul Testament cu înțelesul de bună gospodărire a unei case (Cf. Luca XVI, 2-4), dar și cu referire la Providența divină sau, în termeni actuali, de bun management. Literatura sapiențială vetero-testamentară mustră pe leneșul nepăsător și elogiază pe lucrătorul neobosit (Cf. Pilde VI, 6-11, Înțelepciunea lui Isus Sirah X, 26). Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost lucrător tâmplar (Cf. Marcu VI, 3; Matei XIII, 55), iar cei mai mulți dintre ucenicii Săi proveneau dintre pescari. Cum grija pentru necesitățile vieții nu trebuie să prevaleze asupra preocupărilor spirituale, există și atenționări direcționate împotriva unei absorbiri excesive în muncă și afaceri: „păziți-vă de toată lăcomia, că viața cuiva nu stă în prisosul avuțiilor sale” (Luca XII,15).

Deoarece activitatea economică este cel mai adesea rodul muncii asociate a oamenilor, este nedrept și inuman ca ea să fie organizată și condusă în detrimentul vreunuia dintre cei ce muncesc. Fericitul Augustin se arată necruțător fată de bogatul care exploatează pe cel sărac, arătând că sunt mulți stăpâni care nu plătesc lucrătorilor plata pe care le-o datorează (Epistola CIII, 23). Pe de altă parte, procesul muncii productive trebuie adaptat la necesitatea persoanei și la felul ei de viață, în mod deosebit la viața de familie.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul acesta, 2011, să fie dedicat Tainei Botezului și Tainei Cununiei, dându-se, și prin aceasta, o atenție sporită familiei creștine. Familia este, de altfel, o „mică biserică”, după cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și ea reprezintă celula de bază în dinamica relațiilor dintre Biserică și societate. În curând, Patriarhia Romană și Comunitatea Romano-catolică Sant’ Egidio vor organiza, tot în acest Palat, pe data de 24 mai 2011, conferința „Să conviețuim într-o perioadă de criză: familia lui Dumnezeu, familia omului, familia popoarelor„.

Criza financiară și economică în care se află lumea de astăzi este, în mare parte, rezultatul lăcomiei, al câștigului nedrept, al speculei financiare, al evaziunii fiscale la nivel mondial. Pe de altă parte, discrepanțele sociale aduse de această criză care trasează noi delimitări între națiuni bogate și națiuni sărace, între oameni sărăciți și oameni îmbogățiții, au un impact social pronunțat, atât la nivel național, cât și internațional.

Cu alte cuvinte, această înțelegere a situației de acum, comună ca abordare pentru științele sociologice și economice, precum și pentru morala creștină, facilitează o înțelegere mai profundă a relației dintre actuala criză economică și criza spirituală a omenirii întregi, adusă de secularizare, de înstrăinarea omului de Dumnezeu.

Ne rugăm Mântuitorului Hristos, Cel înviat din morți, să binecuvânteze pe toți cei prezenți la lucrările acestei conferințe și să le dăruiască inspirația și bucuria dialogului și a cooperării în slujba unei dezvoltări economice durabile, sustenabile, a combaterii sărăciei prin solidaritate creștină și a promovării drepturilor religioase în spațiul public.

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente