„Creștinismul românesc și organizarea bisericească în sec. XIII-XIV”

Ieri, 28 septembrie 2009, la Așezământul Arhiepiscopiei Dunării de Jos „Sfântul Pantelimon”, din stațiunea Lacul Sărat, județul Brăila, a avut loc deschiderea oficială a sesiunii de comunicări științifice cu tema „Creștinismul românesc și organizarea bisericească în sec. XIII-XIV”, informează cotidianul „Ziarul Lumina”. Lucrările acestei sesiuni științifice organizate de Patriarhia Română, Arhiepiscopia Dunării de Jos și Comisia Română de Istorie și Studiu al Creștinismului au fost deschise de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În deschiderea lucrărilor acestei sesiuni științifice, Părintele Patriarh a adresat un mesaj tuturor celor prezenți, ierarhi, preoți, profesori, istorici și teologi, în care a subliniat că acest simpozion este inclus în cadrul evenimentelor ce marchează sărbătorirea împlinirii a 650 de ani de existență a Mitropoliei Țării Românești. „Această recunoștință este nu numai o datorie a noastră morală, ci și un act de cultură a sufletului. Actul de cult este și un act de cultură a sufletului, deoarece recunoștința față de înaintași întărește comuniunea dintre generații, inspiră noi creații și inspiră noi valori. Când săvârșim o slujbă de pomenire a sfinților, a martirilor în special, a luptătorilor, a profesorilor, a părinților noștri, de la care am primit o moștenire spirituală, săvârșim și un act de cultură a sufletului”, a spus PF Patriarh Daniel.

Preafericirea Sa a evidențiat, de asemenea, că pomenirea în rugăciune este pomenirea cea mai puternică a înaintașilor, a generațiilor trecute, pentru că astfel se înveșnicește, „are parfumul și lumina eternității”. Aceste colocvii științifice se adaugă la pomenirile cultice, liturgice, ca o precizare și o cunoaștere mai bună a timpului și a contextului în care au avut loc evenimente și în care au viețuit și activat personalități ale istoriei Bisericii noastre și ale istoriei poporului nostru, în care au trăit și au creat valori o mulțime de oameni de litere, de artă. Recunoștința exprimată în rugăciune se completează cu această recunoștință, comemorare și aniversare exprimată în colocvii, în simpozione, în cadrul cărora se aduc noi aspecte la lumină, prin cercetare, prin interpretare. Totdeauna aceste interpretări care sunt bine făcute sunt un prilej de îmbogățire spirituală”, a explicat Patriarhul României.

În continuare, Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a mulțumit Întâistătătorului Bisericii noastre, în numele Administrației Eparhiale, al autorităților locale, al tuturor clericilor și personalităților prezente pentru binecuvântarea și alegerea ca loc de manifestare a lucrărilor Comisiei Române de Istorie și Studiu al Creștinismului Așezământul Social-Filantropic „Sfântul Pantelimon”, de la Lacul Sărat, de lângă Brăila.

În cadrul sesiunii de lucrări a acestui simpozion au fost dezbătute diverse teme din istoria și organizarea bisericească a sec. XIII-XIV. Maria Alexandru, specialist în muzicologie, a susținut referatul „Calofonia, o filocalie muzicală. Cântarea Bizantină în secolele XIII-XIV”, în care a subliniat, printre altele, și valoarea școlilor de muzică bizantină de la Cozia, de la Putna și de la alte mănăstiri de pe teritoriul țării noastre. Prelegerile științifice de ieri au fost îmbogățite și de prezentarea domnului academician Emilian Popescu, specialist în Bizantinologie, care a vorbit despre configurația religioasă la Dunărea de Jos în ajunul și după Cruciada a IV-a.

Lucrările simpozionului se vor încheia astăzi prin dezbateri și discuții pe marginea comunicărilor susținute. În final, vor avea loc concluziile generale, evaluări ale temelor și propuneri pentru viitoarele întâlniri.

Comentarii Facebook


Știri recente