„Credința mărturisitoare”, carte a Arhimandritului Teofil Părăian publicată la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă

O nouă apariție la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă este cartea Părintelui Arhimandrit Teofil Părăian intitulată „Credința mărturisitoare”. Volumul are 188 de pagini de text și trei fotografii cu autorul lucrării: în scaunul spovedaniei de la Mănăstirea Brâncoveanu, împreună cu slujitorii de la biserica „Sfântul Ilie-Gorgani” și la o slujbă a cununiei, săvârșită în biserica Mănăstirii Stavropoleos.

Cartea conține 13 predici și 4 convorbiri duhovnicești., prezentând „activitatea de propovăduire a Părintelui Arhimandrit Teofil Părăian într-un interval de timp și în împrejurări deosebite. La sfârșitul primăverii anului 2005 s-a aflat în București, timp de șapte săptămâni, pentru a urma un tratament medical. După cum își amintește autorul, într-o notă asupra ediției (p. 186), această perioadă e cea mai lungă petrecută în afara mănăstirii, din cei cincizeci și cinci de ani de călugărie, timp în care a fost în contact cu credincioșii, dialogând cu ei, a slujit în diverse biserici, a predicat și a dat interviuri. Cartea înmănunchează cuvintele adresate de Părintele Teofil unor credincioși din mai multe parohii din București și dintr-o biserică din Câmpina (în drumul de întoarcere la mănăstire), unor copii de la Centrul de nevăzători, unor bătrâni de la un azil, unor miri și nuntași la slujba Cununiei și interviuri, transpuse în scris după înregistrări.

În cuvântul înainte (pp. 5-6), Preafericitul Părinte Daniel, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, afirmă:

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Teofil Părăian, de la Mănăstirea „Brâncoveanu” – Sâmbăta de Sus, este în spațiul Ortodoxiei românești contemporane o personalitate care nu are nevoie de prezentări, pentru că viața și cuvintele sale l-au făcut cunoscut și îl recomandă drept monah îmbunătățit și unul dintre părinții duhovnicești cei mai căutați de credincioșii doritori de îndrumare spirituală și cuvânt de folos. Credința i-a fost sprijin statornic și însuflețitor în ostenelile însușirii unei culturi teologice impresionante, fundamentată pe învățătura Noului Testament, a Părinților Bisericii, pe rugăciunile și textele sfintelor slujbe.

Ceea ce îl face însă o prezență venerabilă în peisajul ortodox românesc de astăzi nu sunt numai cultura și formația sa teologică, ci și așezarea sa vie și frumoasă întru cele ale Duhului. O stare binecuvântată, care face prin propovăduirea Părintelui Teofil să împărtășească și celorlalți „roada Duhului”: „dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea…” (Gal. 5, 22). Se poate observa ușor că în multe dintre predicile sale revine meditația asupra întrebării adresate de Hristos Domnul, după învierea Sa, Sfântului Apostol Petru: „Mă iubești tu mai mult decât aceștia?” (Ioan 21, 15). în rostirea de o expresivitate inconfundabilă a Părintelui Teofil, răspunsul Sfântului Apostol Petru devine parcă, de fiecare dată, și propriul său răspuns: „Doamne, Tu știi toate. Tu știi că Te iubesc” (Ioan 21, 17). Din realitatea acestei iubiri se naște și încredințarea cu care Preacuvioșia Sa predică iubirea milostivă a lui Dumnezeu, puterea regeneratoare a pocăinței luate în serios, accesibilitatea mântuirii pentru orice păcătos îndreptat.

După anul 1990, Părintele Teofil a făcut un adevărat apostolat prin sutele de conferințe pe care le-a ținut în toată țara. De la marile centre universitare până la biserici de parohie, școli sau alte instituții, Părintele Arhimandrit Teofil a răspuns chemării credincioșilor fără ezitare și cu aceeași bucurie, mergând și învățându-i și înmulțind astfel cuvântul ziditor. Dintre toate lucrările sale, cea de predicator i se pare misiunea sa de căpătâi.

Părintele Arhimandrit Teofil este de asemenea o prezență duhovnicească și misionară în mijloacele de comunicare în masă puse în slujba vestirii și întăririi credinței ortodoxe. Posturile de radio și televiziune «Trinitas» ale Patriarhiei Române și «Ziarul Lumina» îl au drept mesager permanent și oaspete de seamă, spre bucuria și folosul multor ascultători sau cititori.

Din aceste multe predici și meditații misionare și mărturisitoare s-au născut de-a lungul timpului peste treizeci de cărți ale Părintelui Teofil. De curând i-a fost publicată și în limba greacă o carte, la a cărei lansare, la Atena, nu a pregetat să meargă.

Binecuvântăm apariția unei noi lucrări pe care a elaborat-o: Credința mărturisitoare, un frumos buchet de predici și convorbiri duhovnicești, acum, la împlinirea, anul acesta, de către Părintele Arhimandrit Teofil Părăian, a frumoasei vârste de 80 de ani. Îi dorim, cu prețuire și recunoștință, mulți și binecuvântați ani, în slujba Bisericii noastre!

Comentarii Facebook


Știri recente