„Creația”, principala temă a întâlnirii comune CEC – CCEE

Întrunirea Comitetului Comun al Conferinței Bisericilor Europene (CEC) și Consiliului Conferințelor Episcopale Europene (CCEE), ce s-a desfășurat la Esztergom, în Ungaria, la Seminarul romano-catolic „Sfântul Adalbert”, a avut loc în perioada 19-22 februarie 2009. La această întâlnire, care se desfășoară anual, au participat delegați din partea Bisericilor creștine din Europa, care fac parte din cele două foruri ecumenice. La întrunire a participat și Preasfințitul Sofronie, Episcopul Oradiei, reprezentantul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, precum și părintele Viorel Ioniță, secretar pentru studii al CEC, reprezentând Biserica Ortodoxă Română.

Întrunirea Comitetului Comun al CEC – CCEE s-a desfășurat, potrivit programului, în cadrul a șapte sesiuni de discuții, pe diverse teme comune.

În timpul primei sesiuni, din seara zilei de 19 februarie, de deschidere, cei doi președinți, Pastorul Jean-Arnold de Clermont, președintele CEC, și Eminența Sa Cardinalul Erdo Peter, președinte al CCEE, au rostit cuvântări de deschidere și bun venit. S-a trecut la adoptarea programului și agendei întâlnirii, aprobarea minutei întâlnirii din anul 2008 a Comitetului Comun CEC – CCEE de la Londra și prezentarea calendarului comun CEC – CCEE.

Sesiunile a doua și a treia, din cursul zilei de 20 februarie, au dezbătut principala temă a întrunirii, respectiv „Creația”, pe marginea căreia participanții au discutat intens. Interesul tuturor s-a centrat pe problematica creației văzută din perspectiva protejării mediului înconjurător, a ecologiei în general, mai ales în contextul actualei crize financiare mondiale. S-a exprimat necesitatea unei întâlniri la nivel global a Bisericilor, cu privire la problemele de ordin ecologic cu care se confruntă lumea.

În cadrul sesiunii a patra, desfășurată în după-amiaza zilei de 20 februarie, s-a trecut la prezentarea liniilor directoare ale întâlnirilor și cooperării dintre CEC și CCEE, precum și a unui raport privind receptarea și urmările deciziilor luate la cea de-a treia Adunare Ecumenică de la Sibiu, din anul 2007.

Sesiunea a cincea, ultima din cadrul zilei de vineri, 20 februarie, a avut ca punct central de discuție un raport al Comitetului Comun CEC – CCEE, privitor la relația cu lumea islamică din Europa. S-a hotărât ca acest raport să fie trimis spre studiu tuturor Bisericilor membre ale CEC și Conferințelor Episcopale membre ale CCEE.

Sesiunea a șasea, din ziua de sâmbătă, 21 februarie, a abordat problemele ce se află în discuție pe ordinea de zi a instituțiilor europene de la Bruxelles, precum avortul, fertilizarea in vitro ș.a. S-a arătat îngrijorarea față de credibilitatea în expansiune de care se bucură, la Bruxelles, diversele organizații și mișcări ale minorităților sexuale și ale partidelor umanist-atee. De asemenea, s-a exprimat importanța conlucrării dintre Bisericile creștine la nivel eu-ropean și necesitatea emiterii unui punct de vedere comun, pentru fiecare problemă în parte, care să fie transmis în mod ferm Parlamentului European și celorlalte instituții europene. Tot în cadrul acestei sesiuni, s-a făcut prezentarea celei de-a 13-a adunări generale a CEC, ce se va desfășura la Lyon, în Franța, în perioada 15-21 iulie 2009.

În ultima zi a întrunirii propriu-zise, sâmbătă, 21 februarie 2009, în cadrul celei de-a șaptea sesiuni, a fost redactat un document comun al CEC – CEEE cu privire la tema „Creație”, în care sunt evidențiate, în mod sintetic, principalele concluzii exprimate de participanți în cadrul întrunirii, pe care îl prezentăm în continuare.

Astfel, documentul arată că tema „Creație” a fost aleasă spre dezbatere avându-se în vedere recomandările adunărilor ecumenice de la Basel, Graz și Sibiu. Se arată că problema ecologică este, de fapt, o reflectare a crizei spirituale a umanității și că omul este chemat să fie un protector al creației, și nu exploatator și distrugător al acesteia. S-a punctat și faptul că fiecare Biserică în parte are datoria de a-și conștientiza proprii credincioși cu privire la proble-mele ecologice și de a întreprinde cât mai multe acțiuni de informare care să vizeze reducerea emisiei de CO2 în atmosferă. O altă hotărâre a Comitetului Comun al CEC – CCEE a fost aceea de a insista asupra sărbătoririi, în ca-drul Bisericilor din Europa, a perioadei dintre 1 septembrie-4 octombrie a fiecărui an, ca zile ale ecologiei. În final, s-a adresat un mesaj către fiecare Biserică în parte, de a-și aduce contribuția și a-și implementa influența pe care o are în legătură cu Conferința pe probleme climatice a ONU, ce se va desfășura la Copenhaga, în luna decembrie 2009.

La finalul întrunirii, s-a hotărât ca întâlnirea Comitetului Comun al CEC – CCEE din anul 2010 să aibă loc în perioada 8-11 martie, având ca temă „Migrația”. Se dorește ca locul desfășurării întrunirii din 2010 să fie într-o țară ortodoxă, Patriarhia Ecumenică, prin vocea Înaltpresfințitului Mitropolit Ghenadios de Sassima, și Biserica Ortodoxă din Albania, prin vocea Preafericitului Părinte Anastasios, exprimându-și disponibilitatea de a fi gazde ale viitoarei întruniri.

Sursa: Sectorul Relații bisericești și interreligioase al Patriarhiei Române

Comentarii Facebook


Știri recente

Postul Naşterii Domnului: Resurse

Vă oferim mai multe resurse digitale pentru a parcurge perioada de postire cu folos duhovnicesc.  Postul Crăciunului, care a început în data de 15 noiembrie, amintește de postul îndelungat al patriarhilor și drepților din Vechiul…