Cooperarea dintre Familie, Școală și Biserică în actul educațional

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat elevilor, părinților și profesorilor, cu ocazia începerii anului școlar 2012-2013, 17 septembrie 2012:

Educația este forma cea mai înaltă în lucrarea de modelare și formare a caracterului și personalității copiilor și tinerilor. Din acest motiv educația ar trebui să fie prioritatea fundamentală a oricărei societăți care dorește progresul spiritual și bunăstarea materială a poporului.

În contextul rezultatelor deosebit de slabe înregistrate la examenul de bacalaureat din ultimii doi ani, cu o medie de promovabilitate de sub 50%, este necesară o analiză sinceră și lucidă a sistemului de învățământ din țara noastră. Cauzele eșecului din școala românească sunt multiple, iar unele dintre acestea au fost și vor mai fi analizate de specialiștii din diverse instituții abilitate, în special inconsecvența și instabilitatea sistemului educațional. La acestea se mai adaugă și criza spirituală și morală din societatea românească. Lipsa de valori perene, de repere credibile și de motivații solide din societatea și școala românească a atins cote alarmante. Se pare că acumularea de valori intelectuale este tot mai mult înlocuită cu acumularea de bunuri materiale, încât astăzi nu mai valorează mult o cultură aleasă, ci doar o avere frumoasă. Iar dictonul „cine are carte are parte” nu mai este valabil, deoarece oamenii bine pregătiți sunt prea puțin plătiți. Prin urmare, acum „cine are carte pleacă departe„, adică în străinătate.

Pentru a opri această degradare spirituală și socială sunt imperativ necesare măsuri legislative și sociale, dar și o înnoire spirituală a mentalității și o cultură a valorilor morale, după cum ne învață Sfântul Apostol Pavel când zice: „să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit” (Romani 12, 2).

În acest context, dorim ca la începutul unui nou an școlar să adresăm câteva îndemnuri care țin de misiunea Bisericii în promovarea spiritualității creștine în actul educațional, știut fiind că educația religioasă în familie și în școală presupune cooperarea Bisericii cu aceste două instituții majore ale poporului nostru. Întrucât în societatea de azi actul educațional este tot mai mult afectat de secularism sau indiferență spirituală, superficialitate și lipsă de motivație sau de entuziasm pentru cunoaștere, este necesar ca, și prin intermediul educației religioase, elevii să fie îndemnați să urmeze pilda multor personalități românești care prin cultura, erudiția și profesionalismul lor au devenit renumiți în țară și în străinătate, deși proveneau adesea din familii modeste.

Deoarece predarea religiei în școală este un act misionar creștin, cu profunde conotații educaționale și spirituale, educația religioasă trebuie să promoveze cultivarea talentelor și a valorilor intelectuale, respectul față de părinți, profesori și colegi, precum și iubirea de țară și de neam.

Biserica, alături de Familie și de Școală, trebuie să fie activă și creatoare în educația copiilor și a tinerilor. Prin urmare, îndemnăm pe toți slujitorii Bisericii, să promoveze o intensă cooperare cu familiile și școlile din parohii în actul educațional, sub semnul unei responsabilități comune sporite pentru binele țării noastre. Având în vedere caracterul dinamic, ușor modelabil, al copiilor și tinerilor, eforturile comune trebuie concentrate spre o educație bazată pe valorile creștine și democratice europene: credință și cultură, speranță și iubire, libertate și responsabilitate, egalitate în fața legii și solidaritate în fața suferinței.

Anevoioasa tranziție românească, de la un regim totalitar monolitic la unul democratic și pluralist, a făcut și face numeroase victime în societatea noastră. Dintre acestea, cei mai vulnerabili sunt astăzi copiii și tinerii. Abandonul școlar, destrămarea familiilor, sărăcia, șomajul, plecarea părinților la muncă în străinătate, delicvența și violența juvenilă, nesiguranța zilei, incertitudinea viitorului, se constituie în tot atâtea cauze ale crizei educației în școală și în familie. Biserica a semnalat adesea aceste provocări și face eforturi sporite pentru a răspunde lor atât prin orele de religie, cât și prin diferite programe adresate copiilor și tinerilor, ca de pildă: „Hristos împărtășit copiilor„; „Alege Școala!„; „Copilul învață iubirea lui Hristos„, care se desfășoară prin intermediul parohiilor din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Rezultatele sunt îmbucurătoare, dar nevoile prezente și viitoare sunt imense.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca la începutul noului an școlar (2012-2013) să binecuvinteze pe elevi, profesori, preoți și părinți, dar și pe toți cei care, într-un fel sau altul, sunt angajați cu multă dăruire în actul educațional și de formare spirituală!

Tuturor vă dorim sănătate, pace și bucurie, precum și mult ajutor de la Dumnezeu în lucrarea dumneavoastră nobilă și de valoare inestimabilă pentru prezentul și viitorul poporului român!

Cu deosebită prețuire și părintească binecuvântare,

†DANIEL

Patriarhul României

Comentarii Facebook


Știri recente