Continuitate și accente noi în activitatea Arhiepiscopiei Bucureștilor

La deschiderea ședinței Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor, care are loc astăzi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rostește următorul cuvânt de evaluare a activităților din anul 2011:

În anul 2011, în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, au funcționat un număr de 687 parohii, 43 filii, 101 paraclise, organizate în 9 protopopiate, precum și 34 mănăstiri, 3 schituri, 3 metocuri și două catedrale. În cadrul acestor unități de cult și-au desfășurat activitatea, ca angajați, un număr de 1.284 clerici și 1.805 mireni (total: 3.089 angajați), fiind înființate 112 posturi noi (dintre care 71 clericale și 41 neclericale), cei mai mulți fiind remunerați din fonduri proprii. În ceea ce privește organizarea vieții monahale, în anul 2011 au fost închinoviați un număr de 23 viețuitori, au fost săvârșite 9 rasoforii, 15 tunderi în monahism și 5 hirotonii întru ieromonah.

I. Dintre activitățile administrativ-pastorale și patrimoniale ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, desfășurate în anul 2011, amintim: înființarea a 7 parohii noi, târnosirea a 12 biserici, sfințirea a alte 12 lăcașuri de cult, dintre acestea unele fiind resfințite în urma recepționării lucrărilor de consolidare, restaurare sau renovare. La acestea se adaugă lucrările la cele 30 de biserici noi aflate în construcție și la cele 102 biserici la care se execută lucrări de reparație sau consolidare. În luna octombrie 2011, Administrația eparhială s-a transferat într-un alt edificiu: Casa ‘Miron Patriarhul’, care a fost renovată în prealabil.

Fabrica de lumânări ‘Făclia Sfinților Români’ a Arhiepiscopiei Bucureștilor a fost dotată cu două utilaje noi pentru produs candele de dimensiuni mici, medii și lumânări conice, precum și cu o autoutilitară de 5 tone pentru transportul lumânărilor în teritoriu, lumânările fiind principala sursă de susținere a activităților eparhiei noastre.

Activitatea Serviciului Desfacere Colportaj a marcat o extindere a activității și numărului magazinelor de desfacere, prin înființarea și reamenajarea de noi puncte de lucru: Depozitul de colportaj ‘Lumini de sărbători 2’ și magazinul ‘Odoare Sfinte 2’, ambele în orașul Ploiești, precum și prin lansarea unui site de prezentare și vânzare on-line a produselor de colportaj. Menționăm că veniturile din vânzarea de colportaj sunt a doua sursă de susținere a activităților multiple ale Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Pentru asigurarea unui vin liturgic de calitate pentru parohii și mănăstiri, cea mai importantă lucrare din anul 2011 a fost construirea unei Secții de vinificație moderne, cu ajutorul fondurilor europene (50%), la gospodăria agricolă ‘Via Domnului’ de la Mănăstirea ‘Sfânta Maria’ – Urlați (Jercălăi). Lucrările au început în luna iunie 2011 și au fost finalizate în luna noiembrie 2011. Noua secție de vinificație a fost dotată cu utilaje și echipamente de vinificație performante. Cooperarea exemplară și solidaritatea dintre protoierii și Centrul eparhial a ajutat Arhiepiscopia să plătească la timp partea care-i revenea (50%), fără ca aceasta să împrumute bani din bancă.

Referitor la bunurile imobile bisericești, în anul 2011, a fost finalizată intabularea dreptului de proprietate și folosință asupra bunurilor imobile aparținând unui număr de 19 unități locale de cult și, de asemenea, a fost obținută reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri cu vegetație pe raza Ocolului Silvic Bucșani, județul Dâmbovița, care vor fi de mare folos pentru ajutorarea mănăstirilor și schiturilor sărace.

Administrația eparhială, prin serviciul ei de măsurători topografice și cadastru, a contribuit în decursul anului 2011 la organizarea lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului.

II. În ceea ce privește activitățile cultural-misionare desfășurate de Arhiepiscopia Bucureștilor în anul 2011, se evidențiază activitatea Editurii ‘Cuvântul Vieții’ a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Dintre volumele de studii apărute sub îngrijirea acesteia amintim: Sfântul Botez și Sfânta Cununie azi. Îndrumător, teologic, liturgic și pastoral, Bucuria nunții binecuvântate. Cateheze pentru familia creștină, Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Începătorul Botezului în poporul român, Mănăstirea Snagov. Istorie și artă -monografie-album, precum și o nouă ediție îmbunătățită din Viața, Acatistul și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și Viața, Acatistul și Paraclisul Sfântului Apostol Andrei.

Arhiepiscopia Bucureștilor s-a implicat, în anul 2011, în organizarea mai multor evenimente cu caracter cultural-misionar, din care amintim: Pelerinajul închinat Intrării Domnului în Ierusalim (16 aprilie 2011); organizarea și desfășurarea Concursului Național de Creație Copilul în familie; desfășurarea simpozionului național Hristos împărtășit copiilor (19-21 septembrie 2011); Pelerinajul ‘Calea Sfinților’, 24 octombrie 2011, când a fost adus la București Cinstitul Cap al Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României; organizarea și desfășurarea programului Serile catehetice; Serile filocalice (15-30 noiembrie 2011); programul special cultural-artistic Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor (4 decembrie 2011) și implementarea programului Alege școala!, care îi vizează pe copiii și tinerii confruntați cu riscul abandonului școlar.

Arhiepiscopia Bucureștilor, prin Centrul eparhial, protoieriile și parohiile sale, a rămas și în anul 2011 cel mai mare susținător financiar al Ziarului Lumina, al postului Radio Trinitas și al postului Trinitas TV. Totodată, această Arhiepiscopie a devenit și cea mai darnică eparhie în susținerea financiară a lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului.

În ceea ce privește învățământul teologic, la încheierea anului universitar 2010-2011 erau înscriși la toate specializările Facultății de Teologie Ortodoxă ‘Justinian Patriarhul’, a Universității din București, 1.217 studenți. La aceștia se adaugă și 377 de masteranzi (156 ai Arhiepiscopiei Bucureștilor) și 45 de doctoranzi (25 ai Arhiepiscopiei Bucureștilor). La Seminarul Teologic Liceal Ortodox ‘Nifon Mitropolitul’ din București au fost înscriși, pentru anul școlar 2010-2011, 196 de elevi. La Seminarul Teologic Liceal Ortodox ‘Sfânta Filoteea’ – Mănăstirea Pasărea, au fost înscrise, pentru anul școlar 2010-2011, 98 de eleve.

În învățământul religios din școlile de stat, organizat în 589 unități de învățământ preuniversitar, activează 705 profesori de religie (519 titulari și 186 suplinitori), 53 dintre aceștia având funcția de director sau director adjunct al instituțiilor respective.

În ceea ce privește patrimoniul sacru (liturgic), în anul 2011 s-a procedat la verificarea și actualizarea inventarelor parohiale. Tot în anul 2011, Depozitul de conservare a obiectelor de patrimoniu al Arhiepiscopiei Bucureștilor a fost transferat de la Palatul Patriarhiei și reorganizat într-un nou spațiu din incinta clădirii Seminarului Teologic Ortodox ‘Nifon Mitropolitul’ din București. Depozitul a fost dotat cu aparatură de specialitate pentru controlul factorilor microclimatici. Fondul depozitului a fost îmbogățit cu un număr de 120 de volume de carte veche care au fost preluate de la Mănăstirea Ghighiu, Protoieria Ploiești. În ceea ce privește muzeele, colecțiile de artă bisericească și depozitele de conservare, în Arhiepiscopia Bucureștilor funcționează 14 muzee și colecții de artă bisericească și 4 depozite de conservare a patrimoniului bisericesc, fiind deservite de personal calificat (sunt atestați sau în curs de atestare un număr de 15 muzeografi, 10 gestionari custode sală și 10 conservatori).

III. Activitatea social-filantropică a Arhiepiscopiei Bucureștilor a cunoscut, în anul 2011, importante realizări. De pildă, Fundația ‘Bucuria Ajutorului’, înființată în 2010, a fost acreditată ca furnizor de servicii sociale și afiliată Federației Filantropia, ca membru cu drepturi depline.

Totodată, în anul 2011 au fost organizate 46 de acțiuni sociale, 36 de acțiuni de sponsorizare, 45 de acțiuni de donație și 13 programe cu caracter permanent, dintre care amintim: ‘Masa Bucuriei’, cu un număr de 66 unități care desfășoară activități social-filantropice (34 de parohii din București și Ilfov, 9 parohii din Ploiești – Prahova, 3 cămine de bătrâni, două seminarii teologice, 13 trapeze de mănăstiri, două ONG-uri și 3 așezăminte sociale). Numărul total al beneficiarilor de ajutor social-filantropic din eparhie a fost de 154.000.

Dezvoltarea infrastructurii sociale a Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a concretizat în anul 2011 prin înființarea unui nou Centru de Informare și Consiliere pentru persoane în dificultate, a unui Centru de Zi pentru copii, precum și prin extinderea Centrului de Îngrijiri Paliative Sf. Nectarie, prin demararea construirii unui nou centru socio-medical cu același profil pentru 25 de pacienți aflați în stadiul terminal.

În anul 2011, a fost elaborată o strategie a Arhiepiscopiei Bucureștilor în domeniul asistenței sociale pentru perioada 2012-2014, în cadrul Programului Rețea Teritorială de Furnizori Creștini de Servicii Sociale, proiect desfășurat de Federația Filantropia și IOCC România.

Cei 144 de preoți de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, care își desfășoară activitatea sub coordonarea Centrului eparhial, slujesc în 101 paraclise, construite sau amenajate în curtea sau în interiorul unităților social-medicale. În anul 2011 a fost săvârșită slujba de târnosire a capelei din cadrul Spitalului de Ortopedie și Traumatologie Azuga, județul Prahova, precum și slujba de târnosire a bisericii din cadrul Penitenciarului Târgșor, județul Prahova.

În vara anului 2011, la Mănăstirea Caraiman (Bușteni), a început construirea spațiilor de conferințe și seminarii ale Centrului social-pastoral ‘Sfânta Cruce’. Construcția se află deja la acoperiș.

În concluzie, anul 2011 s-a remarcat ca fiind un an al multor activități bisericești, chiar dacă situația economică a României a fost una precară. Arhiepiscopia Bucureștilor a făcut eforturi mari ca să continue și să dezvolte activitățile sale pastorale, culturale și social-filantropice. Dorim ca în anul 2012 să intensificăm mai ales activitatea social-filantropică privind îngrijirea și ajutorarea bolnavilor.

Mulțumim tuturor celor care au ajutat și ajută Arhiepiscopia Bucureștilor în lucrarea ei misionară, deopotrivă cler și credincioși, persoane fizice, instituții de stat centrale și locale, ONG-uri și firme private, care au contribuit la susținerea activităților specifice ale Bisericii noastre.

Ne rugăm Preasfintei Treimi să le dăruiască tuturor sănătate și mântuire, pace și bucurie, precum și mult ajutor în toată fapta cea bună, pentru a aduce speranță și lumină în viața multor oameni întristați din cauza sărăciei și a suferinței.

†Daniel

Patriarhul Bisericii

Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente