Continuă admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Târgoviște până pe data de 29 iulie 2009

La Facultatea de Teologie din cadrul Universității ‘Valahia’ din Târgoviște continuă până pe data de 29 iulie 2009, înscrierile pentru specializările: Teologie-Pastorală și Teologie Asistență-Socială, fiind scoase la concurs 50 de locuri finanțate de la buget, 50 de locuri cu taxă, la zi și 50 de locuri cu taxă, la fără frecvență. Media de admitere la Facultate se calculează astfel:

– 40% – media multianuală la una din următoarele disciplinele: Teologie Dogmatică sau Limba și literatura română, în funcție de opțiunea candidatului.

– 30% – media generală a anilor de studiu din liceu;

– 30% – media examenului de bacalaureat.

Specializările oferite de Facultatea din Târgoviște pentru domeniul Teologie, studii de licență, sunt următoarele:

– Teologie Pastorală – curs zi, 4 ani;

– Teologie Asistență-Socială – curs zi, 3 ani;

– Teologie Pastorală – fără frecvență, 4 ani

Numărul locurilor disponibile este de 200.

De asemenea, au început înscrierile și pentru studiile universitare de Master, admiterea pentru anul universitar 2009-2010, examen care va consta în susținerea unui interviu, pe baza unui referat depus odată cu dosarul de admitere, temele pentru acest referat fiind afișate anticipat la avizierul Facultății. Nota de admitere la Master este media dintre: nota obținută la interviu și media generală de licență. Specializările și numărul de locuri oferite:

-Doctrină – Știință – Misiune (Master, 4 semestre) – 20 locuri bugetate și 10 locuri cu taxă;

-Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate (Master, 4 semestre) – 15 locuri bugetate și 20 locuri cu taxă.

Depunerea dosarelor se face la sediul Facultății, zilnic, de luni până vineri, între orele 9:00 – 17:00, iar sâmbătă și duminică, între orele 09:00-12:00.

Mai multe detalii se pot afla de la secretariatul Facultății, la numărul de telefon: 0245/640083.

Comentarii Facebook


Știri recente