Consultația Ortodoxă pe tema învățăturii și a practicii privind etica păcii în Biserica Ortodoxă (Palatul Patriarhiei, 29 iunie – 2 iulie 2009)

Consultația Ortodoxă pe tema învățăturii și a practicii privind etica păcii

în Biserica Ortodoxă

(Palatul Patriarhiei, 29 iunie – 2 iulie 2009)

În perioada 29 iunie – 2 iulie 2009, la Palatul Patriarhiei, în sala Conventus, se desfășoară Consultația Ortodoxă pe tema învățăturii și a practicii privind etica păcii în Biserica Ortodoxă, organizată de către Patriarhia Română în colaborare cu Institutul pentru Teologie și Pace, Consiliul Mondial al Bisericilor și Institutul pentru Studii despre Pace în Creștinismul Răsăritean. La eveniment participă reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe surori și ai Bisericilor Ortodoxe Orientale din întreaga lume.

Astăzi, 30 iunie 2009, Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat participanților următorul cuvânt:

PACEA – DAR DIVIN ȘI RESPONSABILITATE UMANĂ

Mai întâi, dorim să vă adresăm un călduros cuvânt de bun venit aici, la Palatul Patriarhiei din București, și să vă felicităm pentru că ați ales Patriarhia Română ca loc de desfășurare a acestei consultații ortodoxe pe tema învățăturii și practicii privind etica păcii în Biserica Ortodoxă.

În același timp, ne exprimăm bucuria de a fi – împreună cu Institutul pentru Teologie și Pace, cu Consiliul Mondial al Bisericilor și cu Institutul pentru Studii despre Pace în Creștinismul Răsăritean – co-organizatori ai acestei întruniri internaționale, care abordează, din perspectivă ortodoxă, acest subiect permanent actual, nu doar din punct de vedere teoretic, ci și practic.

Am putea spune că tema păcii este una la fel de veche ca și existența omului, pentru că, după căderea în păcat, omul a devenit potențial făcător de vrajbă, de conflicte în relație cu semenii săi, din cauza lipsei de iubire și a autosuficienței.

Odată cu întruparea sau înomenirea în istorie a Fiului lui Dumnezeu, omul este chemat la pacea lui Hristos, care trebuie să locuiască în inima sa (cf. Coloseni 3, 15), întrucât, așa cum învață Sfântul Apostol Pavel, „El (Hristos) este pacea noastră” (Efeseni 2, 14). În acest sens, pacea omului cu ceilalți semeni este reflecția unei păci interioare, pe care o dăruiește Hristos, ca Domn al păcii (Isaia 9, 5), celor ce caută și cultivă pacea.

Lumea în care trăim este, fără îndoială, o lume a afirmării dorinței de dominație asupra altora, în toate domeniile vieții umane: politic, economic și social, ceea ce generează conflicte de interese interumane, interetnice și chiar interreligioase. Față de astfel de atitudini negative creștinii sunt chemați să lupte cu patimile egoiste ca lăcomia, dorința de stăpânire, mânia și violența, prin rugăciune și post, educație și dialog, reconciliere și cooperare în acțiuni umanitare și sociale, atitudini și acțiuni care redau omului valoarea de ființă creată după chipul lui Dumnezeu Cel milostiv, pașnic și iubitor de oameni.

În felul acesta, pacea este trăită existențial, ca realitate transformatoare și sfințitoare, imanentă persoanei umane și, în același timp, în mod paradoxal, transcendentă lumii. În sensul acesta, Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, interpretând cuvintele scripturistice: „pacea Lui nu va avea hotar” (Isaia 9,6) și „Pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu” (Ioan 14,27) spune „Pentru aceasta , pentru că este un dar mai presus de lume”. Ca „dar”, pacea se acordă personal și se primește personal. Pornind de la premiza că persoana se manifestă ca atare în multitudinea de relații cu celelalte persoane, înțelegem de ce pacea, trăită personal, ca dar divin, are eficiență transformatoare asupra relațiilor dintre toți membrii societății umane.

Binecuvântăm lucrările acestei consultații și vă urăm deplin succes în lucrarea dumneavoastră de promotori ai păcii și ai demnității umane.

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente