Consfătuire a preoților din Cercul pastoral – misionar Arad I

În data de 19 mai 2011, Parohia Ortodoxă Română Arad – Bujac, a fost gazdă a întâlnirii lunare a preoților din Cercul pastoral – misionar Arad I, la care slujește pr. paroh dr. Vasile Pop, după cum ne informează episcopiaaradului.ro.

Programul a început cu rostirea rugăciunii și cu invocarea binecuvântării pentru buna desfășurare a consfătuirii. Apoi, pr. prof. dr. Ioan Tulcan, coordonatorul cercului, a salutat și a mulțumit confraților preoți prezenți pentru interesul arătat față de aceste întrevederi ce se desfășoară cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop Timotei Seviciu. De asemenea, mulțumirile s-au adresat și gazdei, mai ales și pentru faptul că această întrunire s-a desfășoară în incinta Centrului pastoral al parohiei, pus sub ocrotirea Sfântului Nicolae, inaugurat și sfințit de către însuși Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în urmă cu trei ani.

Apoi, Părinte Vasile Pop, consilier cultural la Arhiepiscopia Aradului, a trecut la susținerea unei prelegeri axate pe tematica convenită la nivel de Patriarhie, anume cea referitoare la Taina Sântului Botez. Mai concret, cum se reflectă cele două Sfinte Taine în programa școlară a învățământului preuniversitar, iar în partea a doua, câteva aprecieri vis a vis de aspectele liturgic-practice și canonice privitoare la cele menționate. În prezentarea primei părți, au fost amintite datele concrete reținute de manualele de religie, pentru mai multe confesiuni. Problema sesizată de conferențiar atrage atenția asupra unui neajuns a acestei programe, prin aceea că este preluată în mare parte după cea a școlilor teologice, lucru care va trebui schimbat. Legat de partea a doua a prezentării, autorul a trecut în revistă bibliografia recentă asupra problemei. În primul rând, problema cunoașterii credinței de către nași, invitația lansată fiind aceea de a urma un mic program catehetic cu aceștia. Practica săvârșirii Tainei Botezului și a Cununiei a reținut apoi atenția, fiind aduse câteva precizări tipiconale cu explicații aferente, intenția avută în vedere fiind aceea a unei cât mai bune uniformizări.

După această disertație a urmat o dezbatere din care s-au degajat câteva recomandări. În primul rând, aceea că este extrem de necesară o catehizație mai concretă a credincioșilor. Altă propunere a vizat menținerea și respectarea unei bune colegialități și vecinătăți a pastorale a preoților din oraș.

Următoarele întâlniri ale Cercului pastoral-misionar Arad I vor avea loc după cum urmează: la Parohia de pe str. 6 Vânători în data de 30 iunie, întrunirile fiind organizate între orele 9.00 – 11.00.

Comentarii Facebook


Știri recente